Превенция на агресията и тормоза

1. Механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза – МОН

2. Алгоритъм за приложение на Механизма за превенция и интервенция

3. Заповед за утвърждаване на Механизма за превенция и интервенция на насилието и тормоза и Алгоритъма за неговото приложение

4Училищна политика за превенция и ивтервенция на агресията и тормоза

5. План за превенция и интервенция на насилието и тормоза

6. Правила за действията на всички служители при установяване на случай на тормоз

7. Правила за поведение на училищно ниво

Миниакадемия по метода „peer education“

В периода 24.03. – 26.03.2021 г. трима ученици от Xг клас на ЕГ „Бертолт Брехт” и училищния психолог г-жа Елена Абаджиева взеха участие в Миниакадемия на тема „Трафик на хора: възможности за превенция“.  Семинарните занятия бяха проведени по метода „Връстници обучават връстници”. Организатори на обучението бяха Местните комисии за борба с трафика на хора – Пазарджик, Пловдив, Велико Търново, съвместно с представители на Районна прокуратура – Пловдив и на сектор „БОП” .

Обучението се проведе в онлайн платформа за видео конферентни разговори ZOOM. В три последователни дни учениците се запознаха със значението на израза „Трафик на хора”, с анализ на престъплението, с начините, по които се извършва, и предизвикателствата, пред които са изправени властите в условия на пандемия от Covid -19.

Беше обърнато внимание на значението на доброволческата дейност в механизмите по превенция на трафик на хора. Участниците разбраха какво е киберпрестъпление и как да се предпазят от онлайн тормоз, научиха за трафика на хора с цел трудова екплоатация- какви са методите за въвличане и начините за предпазване. По темите бяха излъчени видеа, които нагледно показаха механизма на престъпленията и възможностите за превенция.

Във връзка с  Национална стратегия  за борба с наркотиците 2020 – 2024г.,  на 09.06.2021г.,сряда  се състоя трето посещение на експерти  от ОСНВ гр. Пазарджик  в ЕГ „Бертолт  Брехт“  и бе проведена   последваща  информационно – образователна среща  с учениците от   8 „е“  клас на гимназията.

Продължава съвместната работа на ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик с екипа от ОСНВ във връзка с Национална стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024г. В 9 „е“ клас на 13.10.2021г.,сряда, се състоя първото посещение на експерт от ОСНВ за учебната 2021 – 2022г. по Националната програма, като темата на проведената информационно-образователна среща бе „Възрастта като предизвикателство“ .

Посетители 880 , За деня 3 


Партньори
Харесайте ни!

Архив