Превенция на агресията и тормоза

1. Механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза – МОН

2. Алгоритъм за приложение на Механизма за превенция и интервенция

3. Заповед за утвърждаване на Механизма за превенция и интервенция на насилието и тормоза и Алгоритъма за неговото приложение

4. Училищна политика за превенция и интервенция на училищния тормоз

5. План за превенция и интервенция на насилието и тормоза

6. Правила за действията на всички служители при установяване на случай на тормоз

7. Правила за поведение на училищно ниво

Миниакадемия по метода „peer education“

В периода 24.03. – 26.03.2021 г. трима ученици от Xг клас на ЕГ „Бертолт Брехт” и училищния психолог г-жа Елена Абаджиева взеха участие в Миниакадемия на тема „Трафик на хора: възможности за превенция“.  Семинарните занятия бяха проведени по метода „Връстници обучават връстници”. Организатори на обучението бяха Местните комисии за борба с трафика на хора – Пазарджик, Пловдив, Велико Търново, съвместно с представители на Районна прокуратура – Пловдив и на сектор „БОП” .

Обучението се проведе в онлайн платформа за видео конферентни разговори ZOOM. В три последователни дни учениците се запознаха със значението на израза „Трафик на хора”, с анализ на престъплението, с начините, по които се извършва, и предизвикателствата, пред които са изправени властите в условия на пандемия от Covid -19.

Беше обърнато внимание на значението на доброволческата дейност в механизмите по превенция на трафик на хора. Участниците разбраха какво е киберпрестъпление и как да се предпазят от онлайн тормоз, научиха за трафика на хора с цел трудова екплоатация- какви са методите за въвличане и начините за предпазване. По темите бяха излъчени видеа, които нагледно показаха механизма на престъпленията и възможностите за превенция.

Посетители 167 , За деня 5 


Партньори
Харесайте ни!

Архив