Превенция и интервенция на тормоза и агресията

1. Механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза-МОН – ТУК
2. Алгоритъм за приложение на Механизма за превенция и интервенция – ТУК
3. Заповед за утвърждаване на Механизма за превенция и интервенция на насилието и тормоза и Алгоритъма за неговото приложение – ТУК
4. Училищна политика за превенция и интервенция на тормоза и насилието
5.План за превенция и интервенция на насилието и тормоза
6. Правила за поведение на училищно ниво
7. Единни правила за действиe на всички служители в ЕГ „Б. Брехт“

Събития:
Три поредни учебни години ЕГ „Бертолт Брехт“ и екипът на ОСНВ- Пазарджик работиха съвместно по Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда. В 10 „е“ клас, който е пилотен по програмата, бяха проведени 5 срещи с експерт от ОСНВ. Темите на информационно-образователните посещения бяха: „Реална самооценка и аз концепция“, „Емоционалният живот на човека. Споделяне и разбиране на емоциите“, “Аз и другите. Добре ли се познаваме? Да познаваме хората около нас. Другият като огледало“, „Комуникация и комуникационни умения“, „Запазване на идентичността. Да погледнем към себе си“. Основната цел на междуинституционалното сътрудничество по програмата е да се извършат превантивни  действия срещу предлагането, разпространението, търсенето и употребата на наркотични вещества. Срещите в ЕГ „Бертолт Брехт“ за 2022/2023 учебната година се състояха на 12.10.2022г., 26.10.2022г., 09.11.2022г., 23.11.2022г., 07.12.2022г.

Миниакадемия по метода „peer education“

В периода 24.03. – 26.03.2021 г. трима ученици от Xг клас на ЕГ „Бертолт Брехт” и училищния психолог г-жа Елена Абаджиева взеха участие в Миниакадемия на тема „Трафик на хора: възможности за превенция“.  Семинарните занятия бяха проведени по метода „Връстници обучават връстници”. Организатори на обучението бяха Местните комисии за борба с трафика на хора – Пазарджик, Пловдив, Велико Търново, съвместно с представители на Районна прокуратура – Пловдив и на сектор „БОП” .

Обучението се проведе в онлайн платформа за видео конферентни разговори ZOOM. В три последователни дни учениците се запознаха със значението на израза „Трафик на хора”, с анализ на престъплението, с начините, по които се извършва, и предизвикателствата, пред които са изправени властите в условия на пандемия от Covid -19.

Беше обърнато внимание на значението на доброволческата дейност в механизмите по превенция на трафик на хора.
Участниците разбраха какво е киберпрестъпление и как да се предпазят от онлайн тормоз, научиха за трафика на хора с цел трудова екплоатация- какви са методите за въвличане и начините за предпазване. По темите бяха излъчени видеа, които нагледно показаха механизма на престъпленията и възможностите за превенция.

 

Посетители 1,278 , За деня 3 


Партньори
Харесайте ни!

Архив