Превенция и интервенция на тормоза и насилието

В ситуации на кибернасилие и кибертормоз – Национален център за безопасен интернет, телефон 124 123 или чрез сайта www.safenet.bg

1. Механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза-МОН – ТУК
2. Алгоритъм за приложение на Механизма за превенция и интервенция – ТУК
3. Заповед за утвърждаване на Механизма за превенция и интервенция на насилието и тормоза и Алгоритъма за неговото приложение – ТУК
4. Училищна политика за превенция и интервенция на тормоза и насилието
5.План за превенция и интервенция на насилието и тормоза
6. Правила за поведение на училищно ниво
7. Единни правила за действиe на всички служители в ЕГ „Б. Брехт“

Събития:

ПРОКУРОРИ ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПАЗАРДЖИК ИЗНЕСОХА ОТКРИТ УРОК ПРЕД УЧЕНИЦИ ОТ ЕГ „БЕРТОЛТ БРЕХТ“ В ГРАДА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС
Прокурори от Окръжна прокуратура – Пазарджик изнесоха открит урок по право пред ученици от 11 клас от Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ в гр. Пазарджик. Срещата се проведе по Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Пред учениците, които се обучават в профил „История и цивилизации“, говориха прокурорите Георги Кацаров и Стоян Пешев. Темите на лекциите бяха свързани с представянето на Конституцията на Република България, правата и задълженията на гражданите, разделението на властите, структурата на съдебната система, професията на магистратите. Представени бяха и темите – „Децата и компютърните/кибер престъпленията“, „Опасностите в интернет и социалните мрежи“, „Защита на личните данни в интернет пространството“, „Как може да защитим правата си чрез съдебните институции“ и др.
На втората среща на магистратите с учениците от Езиковата гимназия „Бертолт Брехт“ в гр. Пазарджик се включиха зам.-окръжният прокурор Васил Малинов и прокурор Станка Димитрова. Те представиха темите за детското правосъдие, малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви и извършители на престъпление, домашното насилие, органи, които могат да предложат подкрепа и защита, като и как да се предпазим да не станем жертва на престъпления. Магистратите говориха и за основните положения в законодателството, свързани със статута на учениците – права и задължения, правила за поведение в училище, наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си.

https://prb.bg/bg/news/69393-prokurori-ot-okrazhna-prokuratura-pazardzhik-iznesoha-otkrit-urok-pred-uchenit

 

Всяко дете има нужда от семейство
На 12.03.2024 г.
в рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, ученици от Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ гр. Пазарджик и техните учители посетиха Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик.
На учениците бяха представени услугите, които се предлагат в центъра:
– В Център „Спешен прием“ се настаняват деца жертви и/или свидетели на насилие, безпризорни деца, деца в риск, майки с деца, преживели домашно насилие, деца на улицата или деца избягали от вкъщи.
– Сектор „Работа с деца и семейства“ консултира и оказва подкрепа на деца и семейства в риск. Подпомага родители, които срещат трудности в отглеждането и възпитанието на децата.
– Звено „Майка и бебе“ предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, като насърчава родителската привързаност и оказва социално, психологическо и социално-педагогическо консултиране и подкрепа.
Учениците имаха възможност да се запознаят и с т.н. Синя стая, първата в България специализирана стая оборудвана със звукозаписна и видеозаписна техника, в която се провежда изслушване на деца, участващи в правни процедури, станали жертва или свидетели на насилие.

 

Учебната 2023–2024  е четвъртата поредна година, в която продължава съвместната работа на ЕГ „Бертолт Брехт“ с екипа от ОСНВ- Пазарджик по Национална програма  за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда. В 11. Е клас, който е пилотен по програмата, бяха проведени четири срещи с експерт от ОСНВ, като темите на информационно-образователните посещения бяха следните: „Цели и приоритети – рефлексия относно успеха и поставяне на целите. Избор на цел и как да я постигнем.“, „Жизнена перспектива и реализация: визуализация на процеса на постигане на успех.“, „Какво ли вдъхновява моето бъдеще? Животът е това да се стремим към нещо. Рефлексия и дискусия на тема стремеж“, „Страх от провал. Справяне с очакванията. Рефлексия и споделяне. Всеки се проваля понякога. В провала няма нищо срамно.“

Три поредни учебни години ЕГ „Бертолт Брехт“ и екипът на ОСНВ- Пазарджик работиха съвместно по Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда. В 10 „е“ клас, който е пилотен по програмата, бяха проведени 5 срещи с експерт от ОСНВ. Темите на информационно-образователните посещения бяха: „Реална самооценка и аз концепция“, „Емоционалният живот на човека. Споделяне и разбиране на емоциите“, “Аз и другите. Добре ли се познаваме? Да познаваме хората около нас. Другият като огледало“, „Комуникация и комуникационни умения“, „Запазване на идентичността. Да погледнем към себе си“. Основната цел на междуинституционалното сътрудничество по програмата е да се извършат превантивни  действия срещу предлагането, разпространението, търсенето и употребата на наркотични вещества. Срещите в ЕГ „Бертолт Брехт“ за 2022/2023 учебната година се състояха на 12.10.2022г., 26.10.2022г., 09.11.2022г., 23.11.2022г., 07.12.2022г.

Миниакадемия по метода „peer education“

В периода 24.03. – 26.03.2021 г. трима ученици от Xг клас на ЕГ „Бертолт Брехт” и училищния психолог г-жа Елена Абаджиева взеха участие в Миниакадемия на тема „Трафик на хора: възможности за превенция“.  Семинарните занятия бяха проведени по метода „Връстници обучават връстници”. Организатори на обучението бяха Местните комисии за борба с трафика на хора – Пазарджик, Пловдив, Велико Търново, съвместно с представители на Районна прокуратура – Пловдив и на сектор „БОП” .

Обучението се проведе в онлайн платформа за видео конферентни разговори ZOOM. В три последователни дни учениците се запознаха със значението на израза „Трафик на хора”, с анализ на престъплението, с начините, по които се извършва, и предизвикателствата, пред които са изправени властите в условия на пандемия от Covid -19.

Беше обърнато внимание на значението на доброволческата дейност в механизмите по превенция на трафик на хора.
Участниците разбраха какво е киберпрестъпление и как да се предпазят от онлайн тормоз, научиха за трафика на хора с цел трудова екплоатация- какви са методите за въвличане и начините за предпазване. По темите бяха излъчени видеа, които нагледно показаха механизма на престъпленията и възможностите за превенция.

 

Посетители 2,106 , За деня 3 


Партньори
Харесайте ни!

Архив