Еразъм +

Процедура за селекция на ученици
Във връзка с гостуване на 4 ученици / 3 момичета и 1 момче на 15-16 години/ от Португалия по програма Еразъм в ЕГ “Б. Брехт” обявяваме процедура за селекция на 4 ученици от ЕГ, които трябва да отговарят на следните условия:Да могат да приемат в семейството си ученик от Португалия за периода 01.06.2024 г.- 8.06.2024 г.
1. Да могат да приемат в семейството си ученик от Португалия за периода 01.06.2024 г.- 8.06.2024 г.
2. Да напишат заявление и мотивационно писмо, което да подадат в срок до 13.05.2024 г.
при г-жа Килитанова, координатор на проекта в 105 кабинет.
3. Да имат ниво поне В1 по английски език /ползването на друг чужд език е предимство/.
4. Да участват в извънкласните занимания за подготовка на обмена с учениците от Португалия.
5. Да се интересуват от темата на обмена – опазване на околната среда и устойчиво развитие.
6. Да са активни, инициативни и отговорни ученици.
7. Да участват в дейностите по разпространение на резултатите след приключване на гостуването на ученици от Португалия.

Във връзка с планиран международен обмен с ученици по проекта, се набират участници.
1. Първа мобилност Дортмунт, Германия. Селектирането се извърши до 30 юни 2023 година.
2. Втора мобилност Франция. Краен срок за подаване на документи – 20 септември 2023 година.
Документите се подават при г-жа Цветелина Килитанова, координатор на проекта, кабинет 105.

BERTOLT BRECHT SCHOOL – EUROPEAN DIMENSIONS AND QUALITY OF EDUCАTION/ ЕГ „БЕРТОЛТ БРЕХТ” – ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО
Акредитиран проект финансиран по програма Еразъм+ , ключова дейност КА121 в сферата на Училищното образование, № 2021-1-BG01- KA120-SCH- 000043020, с продължителност 2022-2027
1.ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Съвременното разбиране за образованието изисква способностите за творчество и иновация да се популяризират като ключови умения за ученици и учители. Основните качества, върху които се градят те, са мотивираността и инициативността. учителят е координатор улесняващ процеса на учене и помощник на ученика, който активно сам търси, селектира и трансформира творчески морето от информация в 21-ви век. Чрез реализиране на комплексни дейности финансирани по Програма Еразъм +, ЕГ „Бертолт Брехт” цели да развие следните ключови области:
1. Подобряване на качеството на обучението чрез активиране на учителския и ученическия потенциал за активно сътрудничество и креативност, в съответствие със стратегическите цели за развитие на ЕГ “Бертолт Брехт“.
2. Постигане на европейски стандарти в администрирането и управлението на организацията чрез между-институционален обмен.
3. Повишаване на езиковите и дигиталните компетентности на педагогическия персонал чрез включване в обучителни курсове и обмен на добри практики.
4. Повишаване на квалификацията на учителите с цел професионално развитие и личностна реализация.
5. Интернационализация на училището чрез разширяване на мрежата от чуждестранни партньори, участие на ученици и учители в международни проекти и обмен на добри практики.
Повече информация за проекта може да откриете на адрес: https://brecht-erasmus.alle.bg/

VR EDUCATION Public Announcement for ESTABLISHING of student’s teams for participation in transNational students’ competitive event – Full Announcement: Announcement_students_EG

Къде сме ние? Европейско пространство за образование –

новаторски, приобщаващи и многоезични!

В първата седмица на месец октомври Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ беше домакин на подготвителна визита с цел бъдещо партньорско сътрудничество с гимназия „Ан дер Швайцер Алее“ гр. Дортмунд, Германия.

Гостите се запознаха с българската образователна система и обмениха колегиален опит и разнообразни и иновативни образователни стратегии и идеи за бъдещи съвместни проекти с нашите учители и ученици. По време на посещенията в часовете по немски, английски и френски език, по информационни технологии и природни науки преподавателите от немското училище бяха впечатлени от високото ниво на владеене на изучаваните чужди езици, както и от отличната дисциплина на нашите ученици и останаха очаровани от разнообразната културна програма и топлото гостоприемство в родния ни град и региона.

Резултатът от тази визита е стартирането на съвместен дигитален проект през настоящата учебна година и ученически обмен през 2023 година с тематичен акцент върху теоретични и практически концепции за устойчивост и развитие, подобряване на дигиталните компетентности, равнопоставено и толерантно междукултурно общуване на ученици и учители като активни европейци чрез сравнение на норми и ценности в името на мирното бъдеще на Европа.

Успешно приключил ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA101- 078585 „DIGITAL SCHOOL AMBASSADORS”  ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КД1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“. Повече информация на адрес: https://erasmusbg.alle.bg/

Успешно приключил ПРОЕКТ № 2019-1-BG01-KA101-062148 „УЧИТЕЛЯТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – МЕДИАТОР В ЗОРАТА НА ДИГИТАЛНАТА ЕРА”  ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КД1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“. Повече информация на адрес: https://erasmus.alle.bg/

На 31 януари 2020 г. в Пазарджик, България, се проведе втората транснационална среща на партньорите по проекта „Project VR EDUCATION” 

На срещата беше избрано логото на проекта, както и оформлението на уебсайта на проекта – http://virtualrealityedu.eu/. Успоредно с това бяха създадени две групи за разработване на документ за стратегическо партньорство, на който присъстваха представители на публични органи и представители на НПО, и друга група за подготовка на училищни наръчници, включващи представители на училищата от България, Хърватия, Северна Македония и Кипър.

В края на проекта беше проведено заседание на Управителния комитет, на което отговорностите и задълженията на всеки партньор бяха договорени до следващата среща. Първото съвместно 4-дневно обучение ще се проведе в Кочани, Македония от 25-29 май 2020 г.

От 9-ти до 13-ти декември 2019 г. ЕГ „Бертолт Брехт“ e домакин на Първата фаза от Европейския проект „Youthtopia GO”  по програма Еразъм+, с координатор ZERNIKE COLLEGE, Холандия . Тридесет и пет ученици и петнадесет учители, представители на пет училища от Холандия, Испания, Италия, Франция и Турция, ще поставят началото на едно събитие от грандиозен мащаб, резултат на дългогодишна съвместна работа.
Проектът е логическо продължение на предишния „Youthtopia 2020”, който се осъществи през периода 2016-2018 г. По време на него учениците създадоха модел на утопична държава –  плод на идеите и мечтите им, която представиха в Европейския парламент в Страсбург. Заедно с това те написаха и Манифест, в който предложиха решение на проблемите, разтърсващи съвременна Европа, в областта на образованието, икономиката, околната среда, миграцията и социалното неравенство – акценти на всяка една от фазите на проекта.

Но само описание на проблемите не е достатъчно.  „Youthtopia GO”  ще бъде държавата в действие. Ученици и учители ще работят съвместно за разрешаване на тези проблеми не само на европейското, но и на местно ниво. Основната цел е предоставяне възможност за развитие на критично мислещи, креативни млади хора, които да изразяват лична позиция и да участват активно в обществения живот. Заключителната фаза този проект ще се състои в Парламента в Брюксел.

Нели Мърмарова, координатор на проекта

Посетители 3,797 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив