Еразъм+

VR EDUCATION Public Announcement for ESTABLISHING of student’s teams for participation in transNational students’ competitive event
Full Announcement: Announcement_students_EG

Къде сме ние? Европейско пространство за образование –

новаторски, приобщаващи и многоезични!

В първата седмица на месец октомври Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ беше домакин на подготвителна визита с цел бъдещо партньорско сътрудничество с гимназия „Ан дер Швайцер Алее“ гр. Дортмунд, Германия.

Гостите се запознаха с българската образователна система и обмениха колегиален опит и разнообразни и иновативни образователни стратегии и идеи за бъдещи съвместни проекти с нашите учители и ученици. По време на посещенията в часовете по немски, английски и френски език, по информационни технологии и природни науки преподавателите от немското училище бяха впечатлени от високото ниво на владеене на изучаваните чужди езици, както и от отличната дисциплина на нашите ученици и останаха очаровани от разнообразната културна програма и топлото гостоприемство в родния ни град и региона.

Резултатът от тази визита е стартирането на съвместен дигитален проект през настоящата учебна година и ученически обмен през 2023 година с тематичен акцент върху теоретични и практически концепции за устойчивост и развитие, подобряване на дигиталните компетентности, равнопоставено и толерантно междукултурно общуване на ученици и учители като активни европейци чрез сравнение на норми и ценности в името на мирното бъдеще на Европа.

Учителите следват новите технологични тенденции в образованието
Smart School – smart teachers and students!
DIGITAL SCHOOL AMBASSADORS
Проект, финансиран по програма Еразъм+  2020-1-BG01-KA101- 078585

През месеците юли и август 2021 г. седем учители от ЕГ „Бертолт Брехт“-  гр. Пазарджик посетиха квалификационни курсове в различни европейски държави по спечелен проект „Digital School Ambassadors“  („Посланици на дигиталното училище“), финансиран по програма Еразъм +. Проектът има за цел да задълбочи прилагането на новите технологии, на дигиталните платформи и приложения в обучението за повишаване на мотивацията за учене, на качеството на обучение, на образователните резултати на учениците. Реализираните мобилности за придобиване на опит и споделяне на добри образователни практики с колеги от други европейски страни са индикатори за изпълнение на стратегическите приоритети за интернационализация на институцията.
Цветелина Килитанова и Спасина Станева, старши учители по английски език, посетиха двуседмичен курс в град Флоренция, Италия, на тема „Как да използваме таблетите, образователните приложения и социалните медии в час“. „Найдобрите дигитални инструменти за учителите по чужд език“ бяха представени в Ница, Франция, където в рамките на една седмица се обучаваха Елена Якимова – зам.-директор, учебна дейност и Доротея Николова – старши учител по френски език. Атанаска Димитрова – старши учител по английски език и Диана Джукелова – старши учител по ИТ участваха в двуседмично обучение на тема „Управление на класната стая и новите технологии“ (Teaching and Technology: Classroom Management and ICT Solutions), което се проведе в  Барселона, Испания. Соня Николовастарши учител по история и цивилизации, посети структуриран курс в гр. Пафос, Кипър на тема „Управление на бързо развиващите се технологични промени в образованието“ или как ускореното развитие на технологиите влияе върху използването на ИКТ от учителите в училище.

Участието в структурираните курсове по програма Еразъм+ спомогна за  усъвършенстването на чуждоезиковите компетентности на педагогическите специалисти, приоритетно на работните английски и испански, за повишаването на уменията им за съчетаване на дигиталните с традиционните подходи в обучението по чужди езици, по информационни технологии и при преподаването на нелингвистични дисциплини на чужд език. Обменът на добър педагогически опит с преподавателите от обучителните организации и с колегите, участници в европейските мобилности, спомогна за възприемането на стратегии за ефективно управление на учебния час в реална и онлайн среда, за развиващо оценяване и самооценяване на учениците, за активна екипна работа чрез позитивно лично взаимодействие.

През новата учебна година предстои наученото да се приложи в часовете, да се разпространят добрите практики и опит сред  професионални общности и партньорски организации. Сега започва истинската работа за учителите посланици на дигиталното училище!

Изготвил материала: Цветелина  Килитанова, Координатор на проекта

Успешно приключил: ПРОЕКТ № 2019-1-BG01-KA101-062148 „УЧИТЕЛЯТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – МЕДИАТОР В ЗОРАТА НА ДИГИТАЛНАТА ЕРА”  ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КД1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“. Повече информация на адрес: https://erasmus.alle.bg/

На 31 януари 2020 г. в Пазарджик, България, се проведе втората транснационална среща на партньорите по проекта „Project VR EDUCATION” 

На срещата беше избрано логото на проекта, както и оформлението на уебсайта на проекта – http://virtualrealityedu.eu/. Успоредно с това бяха създадени две групи за разработване на документ за стратегическо партньорство, на който присъстваха представители на публични органи и представители на НПО, и друга група за подготовка на училищни наръчници, включващи представители на училищата от България, Хърватия, Северна Македония и Кипър.

В края на проекта беше проведено заседание на Управителния комитет, на което отговорностите и задълженията на всеки партньор бяха договорени до следващата среща. Първото съвместно 4-дневно обучение ще се проведе в Кочани, Македония от 25-29 май 2020 г.

От 9-ти до 13-ти декември 2019 г. ЕГ „Бертолт Брехт“ e домакин на Първата фаза от Европейския проект „Youthtopia GO”  по програма Еразъм+, с координатор ZERNIKE COLLEGE, Холандия . Тридесет и пет ученици и петнадесет учители, представители на пет училища от Холандия, Испания, Италия, Франция и Турция, ще поставят началото на едно събитие от грандиозен мащаб, резултат на дългогодишна съвместна работа.
Проектът е логическо продължение на предишния „Youthtopia 2020”, който се осъществи през периода 2016-2018 г. По време на него учениците създадоха модел на утопична държава –  плод на идеите и мечтите им, която представиха в Европейския парламент в Страсбург. Заедно с това те написаха и Манифест, в който предложиха решение на проблемите, разтърсващи съвременна Европа, в областта на образованието, икономиката, околната среда, миграцията и социалното неравенство – акценти на всяка една от фазите на проекта.

Но само описание на проблемите не е достатъчно.  „Youthtopia GO”  ще бъде държавата в действие. Ученици и учители ще работят съвместно за разрешаване на тези проблеми не само на европейското, но и на местно ниво. Основната цел е предоставяне възможност за развитие на критично мислещи, креативни млади хора, които да изразяват лична позиция и да участват активно в обществения живот. Заключителната фаза този проект ще се състои в Парламента в Брюксел.

Нели Мърмарова, координатор на проекта

Посетители 2,249 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив