Обществен съвет

Обществен съвет към  ЕГ „Бертолт Брехт”, създаден на основание чл. 265 от ЗПУО
Състав на Обществения съвет, мандат 2023-2026 година
Председател: Лиляна Стефанова Чалъмова
Членове:
1. , дирекция „Образование и култура“ в Община Пазарджик – представител на финансиращия орган
2. Татяна Георгиева Темнилова
3. Марияна Запрева Генчева
4. Йорданка Любенова Пешлова
5. Вера Костадинова Нончева
6. Игнатка Димитрова Гагова

Правилник за дейността на Обществения съвет

2023-2024 учебна година

Протокол №4 на Обществения съвет от 05.06.24 година

Протокол №3  на Обществения съвет от 17.04.2024 година

Протокол №2 на Обществения съвет от 22.03.2024 година

Протокол №1 на Обществения съвет от 13.10.2023 година

2022-2023 учебна година

Протокол №4 на Обществения съвет от 14.09.2023 г.

Протокол №3 на Обществения съвет от 14.07.2023 г.

Протокол №2 на Обществения съвет от 01.03.2023 г.

Протокол №1 на Обществения съвет от 12.01.2023 г.

2022 година

Протокол №2 на Обществения съвет от 15. 11. 2022г.

Протокол №1 на Обществения съвет от 14. 09. 2022г.

Протокол №2 от 08.07.2022 на Обществения съвет 2022 година

Протокол №1 от 13.04.2022 на Обществения съвет 2022 година

2021 година

Протокол № 8 от 14.09.2021г.

Протокол №7 от 09.07.21г. на Обществения съвет

Протокол №6 от 29.03.21 г. на Обществения съвет

Протокол №5 от 15.02.2021 на Обществения съвет

2020 година

Протокол №1 от заседание на Обществения съвет от 17.03.2020 година

Протокол №2 от заседание на Обществения съвет от 24.07.2020 година

Протокол №3 от заседание на Обществения съвет от 14.09.2020 година

2019 година

Протокол №5 от заседанието на Обществения съвет на 12.09.2019 г.

Протокол №6 от заседанието на Обществения съвет на 23.10.19 г.

2018 година

Протокол № 1 от заседанието на Обществения съвет на 13.09.2018 г.

Протокол № 2 от заседанието на Обществения съвет на 19.10.2018 г.

Протокол №5 от заседанието на Обществения съвет от 26. 02. 2018 г.

Протокол № 6 от заседанието на Обществения съвет на 13.07.2018 г.

2017 година

Протокол №2 от заседание на Обществения съвет от 31.03.2017 г.

Протокол №4 от заседанието на Обществения съвет от 12.09. 2017 г.

2016 година

Протокол №1 от заседание на Обществения съвет от 30.11.2016г.

 

Посетители 3,106 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив