Образци на документи

От тук може да изтеглите необходимия документ. Попълнете го на български език, като спазвате правилата за компютърна текстообработка.

Заявление за промяна на оценка

 Заявление за отсъствие на ученик от учебни занятия от родител до класен ръководител – 15 дни

Заявление за освобождаване от учебни занятия по физическо възпитание

Удостоверение за дирекция „Социално подпомагане”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца /ППЗСПД/, публикуван в ДВ. Бр. 34 от 28 април 2017 г., във връзка с чл. 17, ал.4 от ППЗСПД, Ви уведомяваме, че вече не е необходимо да се предоставят удостоверения от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик за новата учебна година.

Уверение за БДЖ

Попълнете посочения формуляр и го изпратете като прикачен файл на пощата на гимназията

info-1304290@edu.mon.bg.
Готовото уверение можете да получите в канцеларията на ЕГ „Бертолт Брехт”.
  Удостоверение – Където е необходимо– да послужи, където е необходимо.

Заявление, което се подава в канцеларията на ЕГ за издаване на справка за успех по години и хорариум от учебни часове – ТУК

Посетители 9,549 , За деня 2 


Партньори
Харесайте ни!

Архив