Дневно разписание

Организация на учебния процес за периода от 12.04.2021 г. до 29.04.2021г.

Уважаеми ученици и родители, от 12.04.2021 г. се възобновява присъственият учебен процес за част от класовете, при спазване на следния график:

  1. от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8. и 10. клас;
  2. от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9. и 12. клас.

Седмичното разписание и дневното разписание на учебните часове остават непроменени.

Информация за кабинетите за провеждане на присъственото обучение можете да получите от класните ръководители и чрез сайта на гимназията.

 

 

От ръководството на ЕГ „Бертолт Брехт“

 

 

Организация на учебния процес за периода от 01.04 до 07.04 април 2021 г.

Уважаеми ученици и родители, съгласно заповед № РД09-798/ 31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката и заповед № 1027/31.03.2021 г. на директора на ЕГ „Бертолт Брехт“, в периода от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 г. обучението в ЕГ “Бертолт Брехт“ ще се провежда в електронна среда от разстояние на едносменен режим при утвърденото седмично разписание, както следва:

  1. 1. За периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2020 г. да се провежда синхронно обучение от разстояние в електронна среда за учениците от VIII до XI клас.
  2. 2. За периода от 01.04.2021 г. до 07.04.2020 г. да се провежда синхронно обучение от разстояние в електронна среда за учениците от XII клас.

Дневно разписание:

1 час – 08.00 ч. – 08.40 ч.

2 час – 08.50 ч. – 09.30 ч.

3 час – 09.40 ч. – 10.20 ч.

4 час – 10.40 ч. – 11.20 ч.

5 час – 11.30 ч. – 12.10 ч.

6 час – 12.20 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.50 ч.

8  час – 14.00 ч. – 14.40 ч.

9 час  – 14.50 ч. – 15.30 ч.

 

 

От ръководството на ЕГ „Бертолт Брехт“

Уважаеми ученици и родители, съгласно заповед № РД 09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката и заповед № 1009/19.03.2021 г. на директора на ЕГ „Бертолт Брехт“, в периода от 15.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението в ЕГ “Бертолт Брехт“ ще се провежда в електронна среда от разстояние на едносменен режим при утвърденото седмично разписание.

Дневно разписание:

1 час – 08.00 ч. – 08.40 ч.

2 час – 08.50 ч. – 09.30 ч.

3 час – 09.40 ч. – 10.20 ч.

4 час – 10.40 ч. – 11.20 ч.

5 час – 11.30 ч. – 12.10 ч.

6 час – 12.20 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.50 ч.

8  час – 14.00 ч. – 14.40 ч.

9 час  – 14.50 ч. – 15.30 ч.

 От ръководството на ЕГ „Бертолт Брехт“

Организация на учебния процес за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г.

Уважаеми ученици и родители, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, обучението  в ЕГ “Бертолт Брехт“ от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. ще се провежда на едносменен режим съгласно приложените график и дневно разписание.

♦ от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено се обучават учениците от 8 и 12.клас;

♦ от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 10 и 11.клас;

♦ от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 9 и 12.клас.

Дневно разписание за периода от 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

 1 час – 8.00 ч. – 8.40 ч.

2 час – 8.50 ч. – 9.30 ч.

3 час – 9.40 ч. – 10.20 ч.

4 час – 10.40 ч. – 11.20 ч.

5 час – 11.30 ч. – 12.10 ч.

6 час – 12.20 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.50 ч.

8  час – 14.00 ч. – 14.40 ч.

9 час  – 14.50 ч. – 15.30 ч.

 От ръководството на ЕГ „Бертолт Брехт“

 

Посетители 596 , За деня 2 


Партньори
Харесайте ни!

Архив