Списък на учебниците

VIII клас

 • Български език, изд. БГ Учебник, авт. колектив Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, Десислава Петрова
 • Литература, изд. БГ Учебник, авт. колектив Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев
 • Немски език– Exakt für Dich, автор: Giorgio Motta изд.Klett- колективна поръчка
 • Английски език– Legaсy А1, А2, В1, изд. Express Publishing – колективна поръчка
 • Френски език– Rallye 1, 2, 3 авт.  колектив: Радост Цанева, Лилия Георгиева, изд. Просвета – колективна поръчка
 • Математика– „Математика за 8. клас“, издателство „Архимед“, автори – Здравка Паскалева, Пламен Паскалев, Мая Събчева Алашка, Райна Милкова Алашка
 • Информационни технологии – „Информационни технологии за 8. клас“, издателство „Изкуства” ЕООД , автори: Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Стефка Анева, Елена Христова, Димитър Данаилов, Мартин Иванов
 • Философия: „Философия  за  8. клас“ на издателство „Просвета“ , Авторски колектив : Евелина Иванова- Варджийска,  Силвия Цветанска, Ясен Захариев
 • Музика –Булвест 2000 – Елисавета Вълчинова-Чендова и колектив
 • Изобразително изкуство – изд. Анубис – Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева

IX клас

 • Български език, изд. БГ Учебник, авт. колектив Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
 • Литература, изд. БГ Учебник, авт. колектив Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Мариана Христова
 • Немски език – I чужд език– Aspekte junior B 1.1, Klett, Ute Koithan – колективна поръчка
 • Немски език – II чужд език– Magnet Smart  A1 Band 1, Klett, Giorgio Motta – колективна поръчка
 • Английски език – I чужд език – Legacy B1 Part 1 , издателство Express Publishing колективна
 • Английски език -II чужд език– Solutions A1, издателство Oxford University Press – колективна поръчка
 • Френски език I– чужд език– Rallye 4, авт.колектив  Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова , изд. Просвета-  колективна поръчка
 • Математика – “Математика 9. клас“, издателство „Архимед“, автори: Мая Събчева Алашка, Райна Милкова Алашка, Георги Паскалев Иванов
 • Информационни технологии –„Информационни технологии 9. клас“, издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД), автори: Евгения Ковачева, Елена Димитрова, Георги Гачев, Олег Константинов
 • География и икономика:  „География и икономика за 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език“, Автори:  А. Попов, П. Лаков, К. Найденов, Е. Илиева, С. Стойчев, изд. „Анубис“
 • Физика и астрономия  – Учебник по Физика и астрономия за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, автори: Максим Максимов, Ивелина Димитрова, издателство Булвест 2000
 • Химия и ООС – Учебник по Химия и ООС, издателство Санпро – две части:
  1. Химия и ООС (първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език) – Хариета Димитрова, Джим Кларк; 

  2.Химия и ООС (втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език) – Хариета Димитрова, Виолета Константинова.

  Биология и здравно образование – Биология и здравно образование за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, „Булвест 2000“, автори Владимир Овчаров, Огнян Димитров 
 • История и цивилизации – Учебник “ „История и цивилизации“ за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език Автори: Хр. Матанов, Б. Стоянов, Д. Вачков и др, изд. „Анубис“
 • Философия – „Философия за 9.клас, Автори: Иван Колев, Райчо Пожарлиев, П.Макариев, изд. „Анубис“
 • Изобразително Изкуство –„Изобразително Изкуство за 9.клас” изд.  „Анубис“ – Бисер Дамянов, Анна Генчева
 • Музика –„Музика 9 клас”, изд. „Просвета – София АД”, авт. Л. Пейчева, Ст. Георгиева, В. Димов, М. Димитров

X клас

 • Български език, изд. БГ Учебник, авт. колектив Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
 • Литература, изд. БГ Учебник, авт. колектив Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева
 • Немски език – I чужд език– Aspekte junior B 1.2, Klett, Ute Koithan – колективна поръчка
 • Немски език – II чужд език– Magnet Smart  A1 Band 2, Klett, Giorgio Motta – колективна поръчка
 • Английски език – I чужд езикLegacy B1 Part 2 , издателство Express Publishing  – колективна поръчка
 • Английски език -II чужд езикSolutions A1, издателство Oxford University Press – колективна поръчка
 • Френски език I– чужд език– Rallye 5  авт. колектив  Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова, изд. Просвета – колективна поръчка
 • Френски език II – чужд език-Vite! Pour la Bulgarie A1 част 2, изд.Klett -колективна поръчка
 • Математика – “Математика 10 клас“, издателство „Архимед“, автори: Мая Събчева Алашка, Райна Милкова Алашка, Пламен Паскалев
 • Информационни технологии– „Информационни технологии 10.клас“, издателство „Просвета”, автори Н. Николова и колектив
 • История и цивилизации – Учебник История и цивилизации“ за 10 клас, Автори: И.Баева, Д. Ботева, П. Ангелов и др., изд. „Булвест – Клет“
 • Философия – Философия за 10.клас, Автори: Иван Колев, Райчо Пожарлиев, П. Макариев, изд. „Анубис“
 • Физика и астрономия– Учебник по Физика и астрономия, автори: Максим Максимов, Ивелина Димитрова, издателство Клет, Булвест 2000
 • Химия и ООС Учебник по Химия и ООС, издателство Санпро
 • Биология и здравно образование – Биология и здравно образование за 10 клас – 72 часа, Издателство „ Просвета-АзБуКи“, автори Василий Ишев, Златка Ваклева
 • Географияи икономика –  „География и икономика за 10. клас“, Автори: Милка Мандова – Русинчовска, изд. „ Педагог – 6“
 • Музика –  „Музика 10.клас“, изд. „Изкуства“
  Изобразително изкуство – „Изобразително изкуство 10. клас“, изд. „Анубис“ – Бисер Дамянов, Анна Генчева

XI клас

 • Български език, изд. БГ Учебник, авт. колектив Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
 • Литература, изд. БГ Учебник, авт. колектив Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева,Илия Григоров, Виолета Инева, Костадинка Налджиева
 • Немски език –І чужд език– Aspekte junior B 2.1, KLETT, Ute Koithan – колективна поръчка
 • Немски език –ІІ чужд език – Magnet smart A2 – Band 1, изд. КЛЕТ – колективна поръчка
 • Английски език –І чужд език – Legacy B2.1,  Express Publishing  – колективна поръчка
 • Английски език –І чужд език задължителни модули – Legacy B2 Part 1,  Express Publishing  – колективна поръчка
 • Английски език– ІІ чужд език – Legacy A2,  Express Publishing (Student`s Book) – колективна поръчка
 • Английски език– ІІ чужд език задължителни модули  – Legacy B1.1,  Express Publishing (Workbook) – колективна поръчка
 • Френски език– І чужд език – Nickel  4, изд. Cle international – колективна поръчка
 • Френски език– ІІ чужд език:
  Vite pour la Bulgarie, A2, partie 1, KLET – колективна поръчка
  2. Echo B1.1,изд. Cle international – колективна поръчка
 • Математика – „Математика 11.клас“, издателство „Архимед“, автори: Райна Милкова Алашка,, Мая Събчева Алашка, Пламен Паскалев
 • Математика профилирана подготовка – Модул 1„Геометрия“, издателство „Регалия“
 • Математика профилирана подготовка –Модул 2 „Елементи на математическия анализ“ – изд. „Просвета“
 • Информационни технологии профилирана подготовка – Модул 1 „Обработка и анализ на данни“, изд.“Домино“
 • Информационни технологии профилирана подготовка – Модул 2 „Мултимедия“, изд.“Домино“
 • История и цивилизации – „История и цивилизации“, модул 1-3, Автори: Б.Гаврилов, Ал. Николов, Т.Леков, изд. „Просвета“
 • Гражданско образование – Гражданско образование за 11.клас, Автори: Иван Колев, П. Макариев,   изд. „Анубис“
 • Биология и здравно образование– Учебник – Модул 1 – Клетката-елементарна биологична система, Издателство „Педагог 6“, автори: Наташа Цанова, Снежана Томова

2.Помагало първа част – Модул 2 – Многоклетъчна организация на биологичните системи/Тема 1 и Тема 2/, Издателство „Педагог 6“, автори: Христо Гагов, Иса Хаджиали

3.Помагало втора част – Модул 2 – Многоклетъчна организация на биологичните системи/Тема 3 и Тема 4/, Издателство „Педагог 6“, автори: Христо Гагов, Евгения Иванова, Иса Хаджиали

XII клас

 • Български език, изд. БГ Учебник, авт. колектив Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
 • Литература, изд. БГ Учебник, авт. колектив Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева,Илия Григоров, Виолета Инева, Костадинка Налджиева
 • Немски език – І чужд език– Aspekte junior B 2.1, KLETT, Ute Koithan – колективна поръчка
 • Немски език – ІІ чужд език– Magnet smart A2 – Band 2, изд. КЛЕТ – колективна поръчка
 • Английски език –І чужд език ООП– Legacy B2.1,  Express Publishing  – колективна поръчка
 • Английски език –І чужд език задължителни модули – Legacy B2 Part 2,  Express Publishing  – колективна поръчка
 • Английски език– ІІ чужд език – Legacy A2,  Express Publishing (Student`s Book) – колективна поръчка
 • Английски език– ІІ чужд език задължителни модули  – Legacy B1 Part 1,  Express Publishing (Workbook) – колективна поръчка
 • Френски език– І чужд език – 1/ Nickel  4, Littérature progressive, изд. Cle international
 • Френски език –ІІ чужд език –

1/ Vite! Pour la Bulgarie, A2 , част 2, изд. Клет – колективна поръчка

2/ Еcho B1.1,  изд. Cle international

 • Математика– Математика 12. клас / задължителна подготовка/, издателство „Архимед“ първо равнище, автори проф. Георги Паскалев и Здравка Паскалева
 • Математика профилирана подготовка – Модул 3 „Практическа математика“, изд. „Регалия“

Модул 4 – „Вероятности и анализ на данни“, изд. „Просвета“

 • Информационни технологии профилирана подготовка – Модул 3 „Уеб дизайн“, издателство “Домино“

Модул 4  „Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии (ИКТ)“, издателство “Домино“

 • История и цивилизация–  История и цивилизации“, модул 1-3, Автори: М.Груев, Б.Стоянов, Хр.Христев, изд. „Просвета“
 • Философия – Профил „Философия“

Философия и политика

 • Автори: Иван Колев,Пламен Макариев, изд. „Клет“

Психология на личността

 • Автори: Людмила Андреева, изд. „Клет“

Философия и ценности

 • Автори: Иван Колев, Владимир Теохаров, изд. „Клет“
 • Биология и здравно образование: Биосфера-структура и процеси, Издателство „Педагог 6“, автори: Калина Пачеджиева, Иса Хаджиали

Посетители 3,805 , За деня 4 


Партньори
Харесайте ни!

Архив