Списък на учебниците

VIII клас

 Български език – Изд. „Булвест 2000″, автори Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

Литература – Изд. „Булвест 2000“, автори Олга Попова, Илияна Кръстева и др.

Немски език –Exakt fuer dich, изд.Klet t- колективна поръчка

Английски език –Legaсy А1, А2, В1.1, изд.Express Publishing – колективна поръчка

Френски език – Rallye 1, 2, 3 авт.  колектив: Радост ЦаневаЛилия Георгиева, изд. Просвета – колективна поръчка

Математика – „Математика за 8.клас“, издателство „Архимед 2” ЕООД , автори – Здравка Паскалева, Пламен Паскалев, Мая Събчева Алашка, Райна Милкова Алашка

Информационни технологии – „Информационни технологии за 8.клас“, издателство „Изкуства” ЕООД , автори: Красимир Манев и колектив

Философия  за  8.клас на издателство „Просвета“ – Авторски колектив : Евелина Иванова- Варджийска,  Силвия Цветанска, Ясен Захариев

Музика – Булвест 2000 – Елисавета Вълчинова-Чендова и колектив
Изобразително изкуство – изд. Анубис – Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева

IX клас

Български език – „Български език за 9.клас“, издателство „Булвест 2000″, авт.  Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Литература – „Литература за 9.клас“, издателство „Булвест 2000″, авт. Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
Немски език – I чужд език – Aspekte junior B 1.1, Klett, Ute Koithan – колективна поръчка
Немски език – II чужд език – Magnet Smart  A1 Band 1, Klett, Giorgio Motta – колективна поръчка
Английски език – I чужд език – Legacy B1 Part 1 , издателство Express Publishing колективна поръчка
Английски език -II чужд език – Solutions A1, издателство Oxford University Press колективна поръчка
Френски език I – чужд език– Rallye 4, авт.колектив  Радост ЦаневаЛилия ГеоргиеваЕмануела Свиларова , изд. Просвета-  колективна поръчка

Френски език II – чужд език -Vite pour la Bulgarie A1 част 1, изд. Клет – колективна поръчка

Математика – “Математика 9.клас“, издателство „Архимед 2” ЕООД , автори: Мая Събчева Алашка, Райна Милкова Алашка, Георги Паскалев Иванов
Информационни технологии – „Информационни технологии 9.клас“, издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД), автори: Евгения Ковачева, Елена Димитрова, Георги Гачев, Олег Константинов

География и икономика „География и икономика за 9.клас за профилирано  и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език“ на издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД – Авторски колектив: Антон Попов , Пламен Лаков, Климент Найденов, Екатерина Илиева, Свилен Стойчев

Физика и астрономия  – авт. Максим Максимов и Ивелина Димитрова, Издателство „БУЛВЕСТ 2000“ / 2018 г./

Химия и ООС – учебник за IХ клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език – две части, изд. САНПРО, автори:  Хариета Димитрова, Виолета Константинова

Биология и здр.образование – Биология и здравно образование за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. Издателство БУЛВЕСТ 2000. Автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова

История и цивилизации – Учебник “История и цивилизации” за IX клас на издателство “Анубис” – Авторски колектив : Хр. Матанов, Б. Стоянов,  Д. Вачков,  Е. Карабоева,  К. Табакова,  Х. Мирчева, Й. Митев,  И. Илиев, Г. Рангелова

Философия – „Философия за 9.клас“ на издателство „Анубис“ – Авторски колектив : Иван Колев , Райчо Пожарлиев  и др.

Изобразително Изкуство – „Изобразително Изкуство за 9.клас” изд.  „Анубис“ – Бисер Дамянов, Анна Генчева
Музика – „Музика 9 клас”, изд. „Просвета – София АД”, авт. Л. Пейчева, Ст. Георгиева, В. Димов, М. Димитров

X клас

Български език – „Български език за 10.клас“, издателство „Булвест 2000″, авт.  Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Литература – „Литература за 10.клас“, издателство „Булвест 2000″, авт. Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
Немски език – I чужд език  Aspekte junior B 1.2, Klett, Ute Koithan – колективна поръчка
Немски език – II чужд език – Magnet Smart  A1 Band 2, Klett, Giorgio Motta – колективна поръчка
Английски език – I чужд език Legacy B1 Part 2 , издателство Express Publishing – – колективна поръчка
Английски език -II чужд език Solutions A1, издателство Oxford University Press – колективна поръчка
Френски език I – чужд език– Nickel 3, изд. CLE International
Френски език II – чужд език -Vite pour la Bulgarie A1 част 2, изд.Klett -колективна поръчка
Математика – “Математика за 10.клас“, издателство „Архимед 2” ЕООД, автори: Мая Събчева Алашка, Райна Милкова Алашка, Пламен Паскалев
Информационни технологии – „Информационни технологии за 10.клас“, издателство „Просвета”, автори Н. Николова и колектив
История и цивилизации – Учебник “История и цивилизации” за Х клас на издателство “Клет” – “Булвест 2000” – Авторски колектив : Искра Баева, Диляна Ботева, Петър Ангелов, Иван Тютюнджиев, Пламен Митев, Николай Поппетров, Евгения Калинова, Надка Васева,  Валентина Павлова, Веселина Иванова
Философия – „Философия за 10.клас на издателство „Анубис“Авторски колектив: Ив. Колев, П. Макариев, Р. Пожарлиев
Физика и астрономия – авт. колектив: Максим Максимов и Ивелина Димитрова / Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД / 2019 г./
Химия и ООС, изд. САНПРО, автори:  Хариета Димитрова, Виолета Константинова, Даниела Маноилова
Биология и здравно образование за 10.клас . Издателство ПРОСВЕТА АЗБУКИ, Автори: Василий Ишев, Златка Ваклева, Лилия Боева
География и икономика –  „География и икономика за 10.клас“ на издателство СД „Педагог 6“ – Авторски колектив : Милка Мандова – Русинчовска, Цветана Заркова
Музика –  „Музика 10.клас“, изд. „Изкуства“
Изобразително изкуство –„Изобразително изкуство 10 клас“, изд. „Анубис“ – Бисер Дамянов, Анна Генчева

XI клас

Български език  –Български език, изд. „ БГ учебник”, автори Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
Литература – Литература, изд. „БГ учебник ”, авт. Иван Инев и др.
Немски езикІ чужд език – Aspekte junior B 2.1, KLETT, Ute Koithan – колективна поръчка
Немски език ІІ чужд език – Magnet smart A2 – Band 1, изд. КЛЕТ – колективна поръчка
Английски език І чужд език – Legacy B2.1,  Express Publishing  – колективна поръчка
Английски език  І чужд език задължителни модули – Legacy B2 Part 1,  Express Publishing  – колективна поръчка
Английски езикІІ чужд език – Legacy A2,  Express Publishing (Student`s Book) – колективна поръчка-колективна поръчка
Английски език – ІІ чужд език задължителни модули  – Legacy B1.1,  Express Publishing (Workbook) – колективна поръчка

Френски езикІ чужд език –
1.Nickel  4, изд. Cle international
2. Littérature progressive,  изд. Cle international
Френски език – ІІ чужд език –
1. Vite pour la Bulgarieq A2, partie 1, KLET
2. Echo B1.1,изд. Cle international

Математика – „Математика за 11.клас“, издателство „Архимед 2” ЕООД, автори: Райна Милкова Алашка, Мая Събчева Алашка, Пламен Паскалев
Математика профилирана подготовка –Модул 1 „Геометрия“, издателство „Регалия“
Математика профилирана подготовка –Модул 2 „Елементи на математитическия анализ“ – изд. „Просвета“
Информационни технологии профилирана подготовка  – Модул 1 „Обработка и анализ на данни“ – изд. “
Информационни технологии профилирана подготовка  – Модул 2 „Мултимедия“

История и цивилизации – Учебник “История и цивилизации за 11 клас профилирана подготовка, модули 1-3”  на издателство “Просвета” – Авторски колектив : Борислав Гаврилов, Тодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева

Гражданско образование – „Гражданско образование за 11. клас“ на издателство     „Анубис“ – Авторски колектив : Ив. Колев, П. Макариев, Р. Найденова
Химия и ООС профилирана подготовка, изд. „Педагог 6“, автори: Невена Върбанова и колектив
Биология и здравно образование – Модул 1 – „Клетка – елементарна биологична система“ , издателство „Клет“, Автори: Владимир  Овчаров, Камелия Йотовска

 XII клас

Български език – Български език, изд. „Д-р Иван Богоров”, авт. Милена Васева и Весела Михайлова
Литература – Литература за задължителна и профилирана подготовка, изд. „Анубис”, авт. В. Стефанов,  Ал. Панов

Немски език – І чужд език – Mittelpunkt neu C1, KLETT, Ilse Sander – колективна поръчка
Немски език – ІІ чужд език – Direkt zwei, Teil 4, KLETT, Giorgio Motta – колективна поръчка
Английски езикІ чужд език – Upstream C1, Express Publishing – колективна поръчка
Английски език – ІІ чужд език – Solutions B1 Part 2, издателство Oxford University Press – колективна поръчка

Френски език – І чужд език – 1/ ABC DELF B1, изд. CLE INTERNATIONAL, Adrien Payet, Virginie Salles
2/ Littérature progressive ,изд. CLE International- колективна поръчка
Френски език – ІІ чужд език – Echo A2 – J. Girardet, J. Pécheur –  учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International
 Математика – Математика за 12. клас / задължителна подготовка/, издателство „Просвета-София” АД , автори: Запрян Запрянов, Юлия Нинова, Иван Георгиев

История и цивилизация – Учебник “История и цивилизация” за XI клас на издателство “Просвета – София” АД –  Авторски колектив : Васил Гюзелев, Райна Гаврилова, Иван Стоянов, Милчо Лалков, Любомир Огнянов, Мария Радева

Свят и личност – Свят и личност за 12.клас на издателство „Просвета“ – Авторски колектив : М. Грекова , Л. Деянова,  И. Дичев и др.

Физика и астрономия – Физика и астрономия 10. клас, изд. „Булвест 2000“, автори:  Максимов, Христакудис

География и икономика – XII клас – География и икономика за 10.клас на издателство „Просвета – София“ – Авторски колектив : Нено Димов, Люсила Цанкова, Христо Ганев, Емилия Лазарова

 

 

 

Посетители 414 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив