Обяви

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование се обявява свободно място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2021/2022 г.
Едно свободно място в X клас, Профил „Чужди езици“– английски език , немски език.
Пълен текст на обявата

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование се обявява свободно място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2021/2022 г.
Едно свободно място в X клас, Профил „Чужди езици“– английски език , немски език.
Пълен текст на обявата

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование се обявява свободно място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2020/2021 г.
Едно свободно място в VIII клас, Профил „Чужди езици“– немски език, английски език.
Пълен текст на обявата

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование се обявява свободно място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2020/2021 г.
Едно свободно място в VIII клас,I чужд език – Немски език, II чужд език – Английски език.
Пълен текст на обявата

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование се обявява свободно място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2020/2021 г.
Едно свободно място в VIII клас .
Пълен текст на обявата

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование се обявява свободно място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2020/2021 г.
Едно свободно място в X клас, I чужд език – Немски език, II чужд език – Английски език.
Пълен текст на обявата

Посетители 2,767 , За деня 5 


Партньори
Харесайте ни!

Архив