ДЗИ и НВО


ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

Държавни зрелостни изпити през учебната 2020/2021 г.


УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!

Периодът за подаване на заявления за явяване на ДЗИ е от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. Бланки на заявление може да получите от класните си ръководители. Попълнените заявления трябва да подадете лично при г-жа Михайлова (кабинета до лекционна зала).

Сесия май – юни Дати за провеждане
Български език и литература 19 май 2021 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 21 май 2021 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.
Сесия август – септември Дати за провеждане
Български език и литература 26 август 2021 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 27 август 2021 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

Заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г.
на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2020/2021 година

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Посетители 1,025 , За деня 2 


Партньори
Харесайте ни!

Архив