Прием

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

 

  • Немски език– 4 паралелки  с втори чужд език английски – 104 ученици
  • Английски език– 2 паралелки с втори чужд език немски – 52 ученици
  • Френски език– 1 паралелка с втори чужд език английски – 26 ученици

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

В балообразуването участват следните елементи:

  1. – Удвоен резултат от НВО по български език и литература;
  2. – Удвоен резултат от НВО по математика;
  3. – Оценка по български език и литература от свидетелството за основно образование;
  4. – Оценка по математика от свидетелството за основно образование.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ:

 

  • – Заявление до директора /бланка образец, предоставя се при записването на ученика в ЕГ „Бертолт Брехт“/ ;
  • – Оригинал на свидетелство за основно образование;
  • – Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/.

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетители 148 , За деня 4 


Партньори
Харесайте ни!

Архив