Прием

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

 

  • Немски език с английски език – 4 паралелки, 104 ученици
  •  Английски език с немски език – 2 паралелки, 52 ученици
  • Френски език с английски език – 1 паралелка, 26 ученици

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

В балообразуването участват следните елементи:

  1. 1. Удвоеният резултат от НВО по български език и литература;
  2. 2. Удвоеният резултат от НВО по математика;
  3. 3. Оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование;
  4. 4. Оценката по математика от свидетелството за основно образование.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

В VIII КЛАС НА ЕГ „БЕРТОЛТ БРЕХТ“

Вид дейност
Срок
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
 до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
до 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
до 10 септември 2021 г. вкл.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ:

  • – Заявление до директора /бланка образец, предоставя се при записването на ученика в ЕГ „Бертолт Брехт“/;
  • – Оригинал на свидетелството за основно образование;
  • – Талон за здравното и имунизационното състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/.

Работно време на комисията: от 08.00 ч. до 17.00 ч.

https://www.riopz.com/leftmenu/planpriem/rd06-106.pdf

 

Посетители 5,341 , За деня 4 


Партньори
Харесайте ни!

Архив