Прием

Записване на ученици в VIII клас в ЕГ „Бертолт Брехт“ за 2022/2023 учебна година

 

 1. 1. Прием:

ЕГ „Бертолт Брехт“ приема ученици в паралелки с профил „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“, както следва:

 • ♦ немски език, английски език – 4 паралелки
 • ♦ английски език, немски език – 2 паралелки
 • ♦ френски език, английски език – 1 паралелка
 1. 2. Балообразуване:

Осъществява се като сбор от:

 • ♦ Удвоения резултат в точки oт НВО пo български език и литература
 • ♦ Удвоения резултат в точки от НВО по математика
 • ♦ Оцeнĸaтa /приравнена в точки/ oт VII ĸлac пo БEЛ от Свидетелство за основно образование
 • ♦ Оцeнĸaтa /приравнена в точки/ oт VII ĸлac пo мaтeмaтиĸa от Свидетелство за основно образование

Максимален бал: 500 точки.

 1. 3. График за записване

3.1. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

от 13 до 15 юли 2022 г.,

от 8:00 до 17:00 ч.

3.2. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране:

от 21 до 22 юли 2022 г.,

от 8:00 до 16:30 ч.

3.3. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране:

от 1 до 2 август 2022 г.,

от 8:00 до 16:30 ч.

3.4. Попълване на незаетите места след III етап на класиране става в периода до 10 септември 2022 г. /очаквайте допълнителна информация/.

 1. Необходими документи за записване

 • Заявление до директора /бланка образец, предоставя се при записването на ученика в ЕГ „Бертолт Брехт“/;
 • ♦ Оригинал на свидетелството за основно образование;
 • ♦ Талон за здравното и имунизационното състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/.

Първи етап на класиране и участие във втори етап на класиране

 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети – в срок от 13.07 до 15.07.2022 г. вкл. В противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.
 2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок от 13.07 до 15.07.2022 г. вкл. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането.

Втори етап на класиране 

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран – в срок от 21.07 до 22.07.2022 г. вкл.

Участие в трети етап на класиране

Неприетите на второ класиране или незаписалите се кандидати подават ново заявление за участие в трети етап на класиране, като желанията могат да се пренаредят, а документите за записване са същите както при първо класиране.

Участие в попълване на незаетите места след трети етап на класиране

Неприетите на трите етапа или незаписалите се кандидати участват за останалите свободни места с оригинално свидетелство за основно образование /не могат да кандидатстват в повече от едно училище/.

Свободни места в ЕГ „Бертолт Брехт“ след трети етап на класиране:

 • профил „Чужди езици“ – английски език с немски език – 1 място;
 • профил „Чужди езици“ – френски език с английски език – 1 място.
Кандидатстването за свободните места става по следния ГРАФИК

 

Посетители 12,770 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив