Олимпиади

 ГРАФИК
за провеждане на ученическите олимпиади
през учебната 2022-2023 година
ОБЩИНСКИ КРЪГ 

Ученическа олимпиада Дата на провежданеНачален час и
място на провеждане
Български език и литература 26.01.2023г.14.30 ч. – ЕГ ”Б. Брехт”
Английски език 13.12.2022г.14.30 ч. – ЕГ ”Б. Брехт”
Немски език 15.12.2022г.14.30ч. – ЕГ ”Б. Брехт”
Френски език 15.12.2022 г.14.30 ч. – ЕГ ”Б. Брехт”
Математика 10.12.2022 г.9.00 ч. Лекционна зала – ЕГ ”Б. Брехт”
Информационни технологии до 12.12.2022 г.Регистриране на идеен проект на https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/registration
Философия 16.01.202314.30 ч. – ЕГ ”Б. Брехт”
История и цивилизации 09.01.2023 г.14.30ч. – ЕГ ”Б. Брехт”
География и икономика 11.01.2023 г.14.30ч. – ЕГ ”Б. Брехт”
Физика Януари 2023ЕГ ”Б. Брехт”
Химия и ООСЯнуари 2023ЕГ ”Б. Брехт”
Биология и ЗО11.01.2023 г.ЕГ ”Б. Брехт”

За участието си във всяка олимпиада учениците подават декларация за информираност и съгласие по утвърден образец.

Списък на учениците, класирани на областен кръг на олимпиада по математика – 12.02.2023 г.
1. Йоана Димитрова Михайлова  – XI б
2. Ивелина Ненкова Ципоркова – XI б
3. Стефан Димитров Василев – XI б
4. Дарина Станиславова Ибушева – X б
5. Спас Иванов Мерджов – IX а
Списък на учениците, класирани за областен кръг на олимпиада по ИТ
1. Георги Георгиев Георгиев – XII а
2. Никола Запринов Пепелов – XII г

Списък на учениците, класирани за областен кръг на олимпиада по ФРЕНСКИ ЕЗИК
1. Милена Рашкова Рашкова XIз
2. Илияна Илиева Видьова IXж
3. Дани Красимирова Войнова XIз
4. Григор Стойчев Радулов Xж
5. Мариела Богданова Гатева VIIIж
6. Николета Стоянова Пенова XIIз
7. Мария Светлозарова Манилова VIIIж
8. Кристиана Трифонова Малинова VIIIж
9. Стефани Иванова Янкулова VIIIж
10. Анелия Герганова Георгиева XIз
11. Анисия Стоянова Димитрова XIIз
Списък на учениците, класирани за областен кръг на олимпиада по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
1. Григор Стойчев Радулов X ж
2. Витомир Лъчезаров Кръстев X е
3. Михаела Викторова Тинова X е
Виктор Георгиев Божинов X д
Списък на учениците, класирани на областен кръг на олимпиада по ГИ:
1. Теодор Лазаров Кишов IX г
2. Спас Иванов Мерджов IX а
Списък на учениците, класирани на областен кръг на олимпиада по БЗО:
1. Витомир Лъчезаров Кръстев X е

Посетители 5,451 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив