Олимпиади

Резултати от областен кръг на олимпиадите за учебната 2020/2021 г.

Протокол за резултатите на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по БЕЛ

Протокол за резултатите на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по ФРЕНСКИ ЕЗИК

Протокол за резултатите на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

График за провеждане на и протоколи от общински кръг на олимпиадите за учебната 2020/2021 г. в ЕГ „Бертолт Брехт“

Ученическа олимпиада Дата на провеждане Място на провеждане
Български език и литература 11.02.2021 г. ЕГ „Бертолт Брехт“
Английски език 20.01.2021 г. от 14:30 ч. ЕГ „Бертолт Брехт“
Немски език 09.02.2021 г. ЕГ „Бертолт Брехт“
Френски език 01.02.2021 г. ЕГ „Бертолт Брехт“
Математика 30.01.2021 г. от 9:00 ч. ЕГ „Бертолт Брехт“
Информационни технологии До 05.01.2021 г. регистриране на идеен проект на https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/ Онлайн регистрация
Философия 22.01.2021 г. ЕГ „Бертолт Брехт“
История и цивилизация 16.02.2021 г. ЕГ „Бертолт Брехт“
География и икономика 17.02.2021 г. ЕГ „Бертолт Брехт“

Декларация от родител за ученици под 16 г. – Декларация от родител в word формат и Декларация от родител в pdf формат

Декларация от ученик за ученици над 16 г. – Декларация от ученик в word формат и Декларация от ученик в pdf формат

ПРОТОКОЛИ:

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по ФИЛОСОФИЯ

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по ФИЛОСОФИЯ

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по МАТЕМАТИКА

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по МАТЕМАТИКА

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по ФРЕНСКИ ЕЗИК

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по ФРЕНСКИ ЕЗИК

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по НЕМСКИ ЕЗИК

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по НЕМСКИ ЕЗИК

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по БЕЛ

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по БЕЛ

Посетители 1,650 , За деня 2 


Партньори
Харесайте ни!

Архив