Олимпиади

График за провеждане на общински кръг на олимпиадите за учебната 2020/2021 г. в ЕГ „Бертолт Брехт“

Ученическа олимпиада Дата на провеждане Място на провеждане
Български език и литература 11.02.2021 г. ЕГ „Бертолт Брехт“
Английски език 20.01.2021 г. от 14:30 ч. ЕГ „Бертолт Брехт“
Немски език 09.02.2021 г. ЕГ „Бертолт Брехт“
Френски език 01.02.2021 г. ЕГ „Бертолт Брехт“
Математика 30.01.2021 г. от 9:00 ч. ЕГ „Бертолт Брехт“
Информационни технологии До 05.01.2021 г. регистриране на идеен проект на https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/ Онлайн регистрация
Философия 22.01.2021 г. ЕГ „Бертолт Брехт“
История и цивилизация 16.02.2021 г. ЕГ „Бертолт Брехт“
География и икономика 17.02.2021 г. ЕГ „Бертолт Брехт“

Декларация от родител за ученици под 16 г. – Декларация от родител в word формат и Декларация от родител в pdf формат

Декларация от ученик за ученици над 16 г. – Декларация от ученик в word формат и Декларация от ученик в pdf формат

ПРОТОКОЛИ:

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по ФИЛОСОФИЯ

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по ФИЛОСОФИЯ

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по МАТЕМАТИКА

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по МАТЕМАТИКА

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по ФРЕНСКИ ЕЗИК

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по ФРЕНСКИ ЕЗИК

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по НЕМСКИ ЕЗИК

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по НЕМСКИ ЕЗИК

Протокол за явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиада по БЕЛ

Протокол на класирани за областен кръг на олимпиада по БЕЛ

 


Партньори


Харесайте ни!

Архив