Обработване на лични данни

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ – гр. Пазарджик обработва лични данни на учениците, на техните родители, на педагогическия и непедагогическия персонал, за което има законово основание.

Обработват се обикновени лични данни – трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта, данни за произход, настойничество.

Целите на обработването на личните данни са свързани с образованието, с трудови и осигурителни правоотношения.

Личните данни се обработват законно, прозрачно и добросъвестно.

Личните данни се предоставят на НАП, НОИ, РУО и МОН. Не се предоставят на други държави.

Данните се съхраняват в срокове съобразно със законодателството на Република България.

Субектите на лични данни имат право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните, да подават жалба до КЗЛД или до съда.

Ако тези данни не бъдат предоставени, няма да възникнат съответните права.

 
 

Посетители 2,285 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив