Превенция и интервенция на тормоза и агресията

1. Механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза-МОН – ТУК
2. Алгоритъм за приложение на Механизма за превенция и интервенция – ТУК
3. Заповед за утвърждаване на Механизма за превенция и интервенция на насилието и тормоза и Алгоритъма за неговото приложение – ТУК
4. Училищна политика за превенция и интервенция на училищния тормоз
5. План за превенция и интервенция на насилието и тормоза
6. Правила за действията на всички служители при установяване на случай на тормоз – ТУК
7. Правила за поведение на училищно ниво


Партньори


Харесайте ни!

Архив