Обществен съвет

Създаден Обществен съвет към  ЕГ „Бертолт Брехт” на основание чл. 265 от ЗПУО в състав:
Председател: Малина Георгиева Златева – родител
Членове:
1. Гергана Димитрова Табакова – Директор дирекция „Образование и култура” в Община Пазарджик – представител на финансиращия орган
2. Катя Ташева-Главчева – родител
3. Галина Углешова – родител
4. Васил Бадьоков – родител
5. Димитрийка Вучкова – родител
6. Елена Иванова – Пенова – родител

Дейност на Обществения съвет
2021 година
Протокол №5 от 15.02.2021 на Обществения съвет

2020 година

Протокол №1 от заседание на Обществения съвет от 17.03.2020 година

Протокол №2 от заседание на Обществения съвет от 24.07.2020 година

Протокол №3 от заседание на Обществения съвет от 14.09.2020 година

2019 година

Протокол №5 от заседанието на Обществения съвет на 12.09.2019 г.

Протокол №6 от заседанието на Обществения съвет на 23.10.19 г.

2018 година

Протокол № 1 от заседанието на Обществения съвет на 13.09.2018 г.

Протокол № 2 от заседанието на Обществения съвет на 19.10.2018 г.

Протокол №5 от заседанието на Обществения съвет от 26. 02. 2018 г.

Протокол № 6 от заседанието на Обществения съвет на 13.07.2018 г.

2017 година

Протокол №2 от заседание на Обществения съвет от 31.03.2017 г.

Протокол №4 от заседанието на Обществения съвет от 12.09. 2017 г.

2016 година

Протокол №1 от заседание на Обществения съвет от 30.11.2016г.

 

Посетители 17 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив