Учителски състав

Педагогически състав в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ – гр. Пазарджик

Тодор Иванов Тодоров – педагогически съветник

Български език и литература
1. Диана Костадинова Стоева – старши учител
2. Албена Стефанова Узунова – старши учител
3. Елена Димитрова Бояджиева – старши учител
4. Василка Иванова Стоянова – старши учител
5. Петя Владимирова Енкина – старши учител
6. Десислава Сергеева Кънчева – старши учител
7. Пенка Симеонова Христова – старши учител
8. Весела Александрова Топалова – старши учител
9. Цветанка Делова Влахова –учител

Чужди езици

Немски език

10. Христина Колева Секулова – главен учител
11. Пенка Атанасова Иванова – старши учител
12. Емилия Цветанова Духовникова – старши учител
13. Величка Петрова Стоянова – старши учител
14. Стефка Ганчева Ганчева –старши  учител
15. Мария Богомилова Николова – старши учител
16. Лидия Йорданова Трошанова – старши учител
17. Лилия Спасова Мерджова – старши учител
18. Стоилка Кинова Дестанова – старши учител
19. Стоян Димитров Манолев – старши учител
20. Светла Якова Бойчева – старши учител

Английски език

22. Лилия Спасова Кирова – старши учител
23. Емилия Димитрова Дурева – старши учител
24. Атанаска Петрова Димитрова – старши учител
25. Лазарина Кинова Дудова – старши учител
26. Цветелина Николова Килитанова – старши учител
27. Десислава Иванова Върбанова – старши учител
28. Спасина Димитрова Станева – старши учител
29. Велислава Рангелова Пенчева – старши учител
30. Стефка Димитрова Спасова –  учител

31. Александра Спасова Пенова – учител по английски език

Френски език

32. Ася Константинова Гунчева – главен учител
33. Иванка Григорова Караниколова – старши учител
34. Галина Димитрова Филиповска – старши учител
35. Доротея Стоянова Николова – старши учител

Математика и ИТ

36. Весела Станимирова Петрова – старши учител
37. Петя Николаева Цанкова – старши учител
38. Теодора Ангелова Джамбазова – старши учител
40. Атанас Георгиев Атанасов – старши учител
41. Иванка Георгиева Дъбова – старши учител
42. Наталия Борисова Кръстева – старши учител
43. Диана Петрова Джукелова – старши учител
44. Петя Радославова Михайлова – ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“

Физика и астрономия

45. Димитър Луков Тотев – старши учител
46. Соня Иванова Ангелова– старши учител
47. Карамфил Феликсов Георгиев – старши учител

История и цивилизации

49. Маргарита Петкова Панчова – старши учител
50. Мариела Асенова Цикалова – старши учител
51. Соня Трифонова Николова – старши учител
52. Наталия Любенова Ганева – старши учител

География и икономика

53. Ирина Христова Додникова – старши учител
54. Ангел Петков Дойков – старши учител

Биология и здравно образование

55. Николина Ангелова Моллова – главен учител
56. Албена Петкова Пашова – старши учител
57. Павлина Атанасова Филипова – старши учител

Химия и опазване на околната среда

58. Васка Атанасова Христова– старши учител
59. Елена Иванова Благоева –старши  учител

Учебни предмети от философски цикъл

60. Костадин Василев Пампов – старши учител
61. Гергана Максимова Краева – старши учител
62. Ангелина Атанасова Делийска – старши учител

Музика

63. Стоян Василев Стоянов –  учител

Изобразително изкуство

64. Даниела Цветанова Перничева – старши учител

Физическо възпитание и спорт

65. Драган Йорданов Драганов – старши учител
66. Здравка Димитрова Терзиева – старши учител
67. Мариан Петров Дойчев – старши учител
68. Стефан Иванов Ненчев – старши учител
69. Мария Иванова Ночева – старши учител
70. Маргарита Николова Николова – старши учител

Учители, завършили нашето училище – ЕГ „Бертолт Брехт“
1. Велка Иванова Недялкова – директор
2. Мария Тодорова Хаджийска -зам. директор
3. Елена Ангелова Якимова – зам.директор
4. Диана Костадинова Стоева – старши учител по БЕЛ
5. Албена Стефанова Узунова старши учител по БЕЛ
6. Василка Иванова Стоянова – старши учител по БЕЛ
8. Пенка Атанасова Иванова – старши учител по немски език
9. Мария Богомилова Николова – старши учител по немски език
10. Лидия Йорданова Трошанова – старши учител по немски език
11. Стоилка Кинова Дестанова – старши учител по немски език
12. Светла Якова Бойчева – старши учител по немски език
13. Емилия Димитрова Дурева – старши учител по английски език
14. Атанаска Петрова Димитрова – старши учител по английски език
15. Лазарина Кинова Дудова – старши учител по английски език
16. Десислава Иванова Върбанова – старши учител по английски език
17. Спасина Димитрова Станева – старши учител по английски език
18. Галина Димитрова Филиповска – старши учител по френски и английски език
19. Лилия Спасова Мерджова – старши учител по немски език
20. Димитър Луков Тотев – старши учител по физика на немски език
21.Соня Трифонова Николова -старши учител по  история на немски език
22. Стефка Димитрова Спасова –  учител по английски език
23.Тодор Иванов Тодоров – педагогически съветник

Посетители 3,362 , За деня 10 


Партньори




Харесайте ни!

Архив