Педагогически състав

Педагогически състав в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ – гр. Пазарджик

Тодор Иванов Тодоров – педагогически съветник
Елена Георгиева Аврамова – Абаджиева – училищен психолог
Български език и литература
1. Диана Костадинова Стоева – старши учител
2. Албена Стефанова Узунова – старши учител
3. Елена Димитрова Бояджиева – старши учител
4. Василка Иванова Стоянова – старши учител
5. Петя Владимирова Енкина – старши учител
6. Десислава Сергеева Кънчева – старши учител
– Цветанка Делова Влахова – учител
7. Пенка Симеонова Христова – старши учител
8. Весела Александрова Топалова – старши учител
Чужди езици
Немски език
9. Христина Колева Секулова – старши учител
10. Пенка Атанасова Иванова – старши учител
11. Емилия Цветанова Духовникова – старши учител
12. Величка Петрова Стоянова – старши учител
13. Стефка Ганчева Ганчева –старши  учител
14. Мария Богомилова Николова – старши учител
15. Лидия Йорданова Трошанова – старши учител
16. Лилия Спасова Мерджова – старши учител
17. Стоилка Кинова Дестанова – старши учител
18. Стоян Димитров Манолев – старши учител
19. Мария Тодорова Николова – учител
Английски език
20. Лилия Спасова Кирова – старши учител
21. Емилия Димитрова Дурева – старши учител
22. Атанаска Петрова Димитрова – старши учител
23. Лазарина Кинова Дудова – старши учител
24. Цветелина Николова Килитанова – старши учител
25. Десислава Иванова Върбанова – старши учител
26. Спасина Димитрова Станева – старши учител
27. Велислава Рангелова Пенчева – старши учител
28. Стефка Димитрова Спасова –  учител
29. Мария Йорданова Джокова – учител
Френски език
31. Иванка Григорова Караниколова – старши учител
32. Галина Димитрова Филиповска – старши учител
33. Доротея Стоянова Николова – старши учител
Математика и ИТ
34. Весела Станимирова Петрова – старши учител
35. Петя Николаева Цанкова – старши учител
36. Теодора Ангелова Джамбазова – старши учител
37. Атанас Георгиев Атанасов – старши учител
38. Иванка Георгиева Дъбова – старши учител
39. Наталия Борисова Кръстева – старши учител
– Владимир Николов Владов – старши учител
40. Диана Петрова Джукелова – старши учител
41. Петя Радославова Михайлова – ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“
Физика и астрономия
42. Димитър Луков Тотев – старши учител
43. Карамфил Феликсов Георгиев – старши учител
История и цивилизации
44. Мариела Асенова Цикалова – старши учител
45. Соня Трифонова Николова – старши учител
46. Наталия Любенова Ганева – старши учител
География и икономика
47. Ирина Христова Додникова – старши учител
48. Ангел Петков Дойков – старши учител
Биология и здравно образование
49. Николина Ангелова Моллова – старши учител
50. Албена Петкова Пашова – старши учител
51. Павлина Атанасова Филипова – старши учител
Химия и опазване на околната среда
52. Елена Иванова Благоева –старши  учител
53. Соня Иванова Ангелова– старши учител
Философия и гражданско образование
54. Гергана Максимова Краева – старши учител
55. Ангелина Атанасова Делийска – старши учител
Музика
56. Стоян Василев Стоянов –  учител
Изобразително изкуство
57. Даниела Цветанова Перничева – старши учител
Физическо възпитание и спорт
58. Здравка Димитрова Терзиева – старши учител
59. Мариан Петров Дойчев – старши учител
60. Стефан Иванов Ненчев – старши учител
61. Мария Иванова Ночева – старши учител
62. Маргарита Николова Николова – старши учител

Учители, завършили нашето училище – ЕГ „Бертолт Брехт“
1. Велка Иванова Недялкова – директор
2. Мария Тодорова Хаджийска -зам. директор
3. Елена Ангелова Якимова – зам. директор
4. Диана Костадинова Стоева – старши учител по БЕЛ
5. Албена Стефанова Узунова старши учител по БЕЛ
6. Василка Иванова Стоянова – старши учител по БЕЛ
8. Пенка Атанасова Иванова – старши учител по немски език
9. Мария Богомилова Николова – старши учител по немски език
10. Лидия Йорданова Трошанова – старши учител по немски език
11. Стоилка Кинова Дестанова – старши учител по немски език
12. Лилия Спасова Мерджова – старши учител по немски език
13. Емилия Димитрова Дурева – старши учител по английски език
14. Атанаска Петрова Димитрова – старши учител по английски език
15. Лазарина Кинова Дудова – старши учител по английски език
16. Десислава Иванова Върбанова – старши учител по английски език
17. Спасина Димитрова Станева – старши учител по английски език
18. Стефка Димитрова Спасова –  учител по английски език
19. Галина Димитрова Филиповска – старши учител по френски и английски език
20. Димитър Луков Тотев – старши учител по физика на немски език
21. Соня Трифонова Николова -старши учител по  история на немски език
22.Тодор Иванов Тодоров – педагогически съветник

Посетители 12,828 , За деня 12 


Партньори
Харесайте ни!

Архив