Портфолио

ПОРТФОЛИО

      Град Пазарджик, домът на ЕГ “ Бертолт Брехт“, е разположен в Тракийската низина, на 120 километра от столицата на България – София и на 36 километра от втория по големина град в страната – Пловдив.

Нашата гимназия е основана през 1970 година. До 1982 година учебното ни заведение е приемало ежегодно по 4 класа с интензивно изучаване на немски език. През 1983 са въведени една паралелка с интензивно изучаване на английски език и една с интензивно изучаване на френски език, а от началото на учебната 2010/2011 година ЕГ „Бертолт Брехт“ вече има три английски пралелки. Така, след въведената през 1990/1991 година втора френска паралелка, ежегодният прием на ученици в гимназията е, както следва : 4 немски, 3 английски и 2 френски класа.

Днес ЕГ „Бертолт Брехт“ има 1033 ученици в 41-та си паралелки, разпределени по 26 ученици в клас. В началото на всяка учебна година гимназията приема по 234 осмокласници, разпределени в 9 паралелки. Успешно класиралите се седмокласници постъпват в “ подготвителен клас“, където интензивно изучават чуждия език, който са избрали (20 часа седмично). През първата си година в гимназията учениците имат и часове по български език и литература ( 4 часа седмично), математика (3 часа седмично), музика и изобразително изкуство ( по 1 час седмично) и физическо възпитание и спорт ( 3 часа седмично). В края на подготвителния клас учениците участват във външно оценяване по първи чужд език.

От 9 -ти клас учениците в ЕГ „Бертолт Брехт“ започват изучаването на втори чужд език, който може да бъде английски, немски или френски. Започва и преподаване на избрания първи чужд език по 3 общообразователни предмета. Учебната програма вече включва и часове по биология, география, история, физика, химия, етика и право.

Обучението на учениците продължава до 12 клас, когато след полагане на държавни зрелостни изпити (матури) те получават своите дипломи за средно образование, с които могат да кандидатсват във ВУЗ в страната и чужбина.

От началото на учебната 1999/2000 година ЕГ „Бертолт Брехт“ е една от малкото езикови гимназии в страната, които са одобрени от Германия за подготовка и провеждане на изпит по немски език (DSD). Издържалите изпита получават сертификат, който освен като доказателство за познания по немски език, позволява кандидатстването във ВУЗ в Германия и други немскоговорящи страни, без полагане на други изпити. До този изпит се допускат две паралелки по немски език, като подборът се извършва чрез изпит в края на 9-ти клас.

Педагогическият състав на ЕГ “ Бертолт Брехт“ включва 72 висококвалифицирани преподаватели, директор, трима заместник – директори и един педагогически съветник.

До днешна дата имаме над 5000 успешно завършили ученици, които продължават да се развиват в най-престижните колежи и университети в България и в чужбина. Техният успех е нашето уверение за добре свършена работа.

Посетители 4,216 , За деня 4 


Партньори
Харесайте ни!

Архив