ДЗИ

ДЗИ 2023 г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни:

Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08:30 часа

Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 23 май 2023 г., начало 08:30 часа

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 31 май 2023 г.

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година 

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Сесия август-септември:

  • ♦Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 часа
  • ♦Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 25 август 2023 г., начало 08:30 часа
  • ♦Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 01 септември 2023 г.

Посетители 889 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив