Квалификационна дейност

“ Компетентностен подход в оразованието“
Форма на обучение: частично присъствена, 16 акад. часа 
Период на провеждане: 01.04.2024 – 11.04.2024, присъствена форма на 01.04.2024 г. от  11.00 ч.
Място на провеждане: ЕГ „Бертолт Брехт“
Начин на завършване: тест

Вътрешноинституционална квалификация на тема:
„Новаторски подходи за развитие на качествена образователна среда“

11.02.2024 г. – 12.02.2024 г. – 8 акад. часа
х-л „Арте“ – гр. Велинград

„Компетентностен подход  в образованието“
Форма на обучение: частично присъствена, с логистика
1 квалификационен кредит /8 акад. часа присъствено обучение и 8 акад. часа неприсъствено/дистанционно обучение/
Присъствена форма: от 31.10.2023 г. до 01.11.2023 г. с начален час 11:00 ч. х-л „Спартак“ – гр. Сандански
Дистанционна/неприсъствена форма: от 02.11.2023 до 11.11.2023 г.: Е- платформа

Посетители 1,326 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив