Квалификационна дейност

„Компетентностен подход  в образованието“
Форма на обучение: частично присъствена, с логистика
1 квалификационен кредит /8 ак. часа присъствено обучение и 8 ак. часа неприсъствено/дистанционно обучение/
Присъствена форма: от 31.10.2023 г. до 01.11.2023 г. с начален час 11:00 ч. х-л „Спартак“ – гр. Сандански
Дистанционна/неприсъствена форма: от 02.11.2023 до 11.11.2023 г.: Е- платформа

Посетители 959 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив