Квалификационна дейност

Вътрешноучилищен семинар на тема

„Обмяна на добри практики“

30.06.2022 г.– 01.07.2022 г. – 8 акад. часа

х-л „ Александър“ – гр. Златоград

ПРОГРАМА

Посетители 612 , За деня 1 


Партньори
Харесайте ни!

Архив