Съобщение за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда

от на ное..27, 2020, под Ученици


Уважаеми ученици и родители,

За периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. ще се провежда синхронно обучение от разстояние в електронна среда на едносменен режим при спазване на седмичното разписание.

Начало на учебния ден: 08:00 часа. Продължителност на часа: 40 мин.

За провеждане на обучението учителите ще използват приложението Microsoft Teams.

При необходимост ще получавате конкретни указания от учителите по отделните предмети и от класните ръководители.

Бъдете здрави!

Дневен режим

 за провеждане на обучение от разстояние

1 час 08:00 – 08:40
2 час 08:50–09:30
3 час 09:40 – 10:20
4 час 10:40 – 11:20
5 час 11:30 – 12:10
6 час 12:20 – 13:00
7 час 13:10 – 13:50
8 час 14:00 – 14:40
9 час 14.50 – 15:30

 

бутон за сайт


Коментирането е забранено.

Партньори
Харесайте ни!

Архив