Как да направим училището по-чисто?

от на окт..26, 2020, под Ученици

Как да направим училището по-чисто?

 

Всеки българин вярва, че училището дава знания, но и възпитава децата – изгражда редица качества като честност, благородство, толерантност, чувство за дълг и отговорност както към себе си, така и към по-голямата общност, към която човек принадлежи – семейство, клас, училище, град. Наред с гражданското и патриотично възпитание обаче е нужно младите хора да осъзнаят значението на заобикалящата ни среда за един качествено  по-добър живот. Създаването на младежки екопроект „Вземи нещата в свои ръце – няма план/ета/ Б!“ е част от първите спечелени проекти към фондация Софийска платформа по Програма „Европа като общност на граждани“. Провеждането на проекта е   на територията на Езикова гимназия в Пазарджик, ръководител на групата е Василка Стоянова, ст. учител по БЕЛ.  Като партньори ще бъдат привлечени “ Общински съвет Пазарджик, фирма Екоинвест Пазарджик, Гимназия „Иван С. Аксаков и др. организации. Целта на проекта е постепенното преобразяване на средата в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ в още по- приветливо и по-чисто място чрез отговорно събиране на изхвърляните еднократни опаковки от пластмаса на едно място и тяхното предаване на фирма за повторно използване на отпадъци. За изпълнението на тази цел  младите хора трябва да се информират за опасностите от замърсяването с пластмаси, за да се създават у тях навици за разделно събиране на отпадъците

Членовете на групата вече проведоха няколко информационни срещи  в 9 д, е, ж, з клас по темите рециклиране и  за разделното събиране на пластмаса, като представиха нагледно чрез мултимедийна презентация тези проблеми. На 23.10.2020 г. се проведе и  официална среща с представители на фирми, преработващи такива отпадъци.

Наши гости бяха госпожа Василка Стоянова от Екоинвест  и господин Сашо Лазаров от Еко Продукт Инвест Клъстер, както и госпожа Велка Недялкова, директор на ЕГ „Бертолт Брехт“, основен партньор на младежкия екопроект. Господин Лазаров представи начините за преработка на пластмаса. Той показа   продуктите от тази преработка, разказа за дейностите на фирмите по разделяне и преработка на пластмасите и изрази задоволството си от активно заявения интерес на младите хора към опазването на околната среда. Групата ще представя своите дейности на страницата си във фейсбук и ще очаква нови предложения за постигането на по-отговорно отношение към опазването на чистотата на природата.

Господин Лазаров представи начините за преработка на пластмаса. Той разказа и за  продуктите от тази преработка и изрази задоволството си от активно заявения интерес на младите хора към опазването на околната среда.

 

Василка Стоянова, ръководител на групата по проекта

сподели бутон


Коментирането е забранено.

Партньори
Харесайте ни!

Архив