VR EDUCATION “Внедряване на образователен подход базиран на виртуална реалност в средните училища” по програма Еразъм+

от на дек..05, 2019, под Ученици

Проектът стартира през ноември 2019 г. и е с продължителност 24 месеца. Основната идея на проекта е да изработи иновативни педагогически и преподавателски методики, които ще бъдат базирани на цифровите технологии. Целта на проекта е преподаватели и ученици да бъдат стимулирани да работят заедно и да ползват технологиите по креативен и ефективен начин. В настоящите образователни системи в страните от Европейския съюз, на преподавателите им е все по-трудно да мотивират своите ученици да изучават предвидения материал. Чрез проучвания в училищата, които се включиха в проекта бе доказано, че учениците лесно се „отегчават“ от академичното съдържание, преподавано по традиционен начин в образователния процес. Традиционните образователни методи се фокусират върху предоставянето на факти; въпреки това, наличието на достъп и консумирането на голям обем от информация не означава непременно учение. Да бъдеш информиран не е равносилно на да бъдеш образован. Виртуалната реалност (ВР) може да мотивира учениците по пътя им към по-високи академични постижения.

Чрез употребата на ВР-технология, учителите могат да привлекат вниманието на учениците си към ВР-разработени образователни материали, като по този начин превърнат образователния процес в един по вълнуващ и ефективен процес. ВР-технологиите се намират на прага на образованието и без никакво съмнение ще променят света, който ние познаваме в момента. Новите класни стаи ще представляват технологично развити места за учене, чрез употреба на ВР-технология, като по този начин те ще допринесат за нарастващата ангажираност на учениците по време на учебния процес. Настоящите ограничения са свързани предимно с липсата на ИТ оборудване, както и с невъзможността чрез настоящите технологии лесно и бързо да се внедри образователно съдържание във ВР технология, която да бъде ползвана в образователната програма.

От българска страна, пилотно училище е Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ гр. Пазарджик, а като технически представител и представител на българския НПО сектор – сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ от гр. Пазарджик. От Хърватска, участва едно пилотно средно училище „Средно Училище Лудбрег“, ЛУНАР – софтуерна фирма, която ще разработи ВР приложение и общинската администрация на Община Лудбрег, която е Водещ партньор в проекта. От Северна Македония участват НПО ЛАГ от гр. Кочани и средно училище „Люпчо Сантов“ от гр. Кочани, което ще извърши пилотните дейности. От Кипър представители са частно училище „Херитидж“ и фирма Магнетар ООД от гр. Лимасол.
Срещата бе открита от г-н Дубравко Билич, кмет на град Людрег, който даде кратка пресконференция. По време на срещата всички партньори подписаха споразумения за партньорство с координатора на проекта, предстоящите дейности и задачи бяха обсъдени и беше създаден Управителен комитет на проекта.

Първата среща по проекта се състоя в град Лудбрег, където всички участници представиха организацията, която представляват. Госпожа Нели Мърмарова, старши учител по английски език, представи нашата гимназия.

Основните цели на проекта са: да се подобри качеството и атрактивността на образователния процес в общините на Лудбрег – Хърватска, Кочани – Северна Македония, Лимасол – Кипър и Пазарджик – България, чрез разработване и внедряване на иновативна ВР базирана методика; да се повишат знанията, компетенциите и уменията на учители и ученици от средните училища по отношение на наличните образователни онлайн ВР инструменти; да се постави началото на стратегическо партньорство между различни видове социално-икономически организации за да се подобри качеството на образованието чрез внедряването на добри практики и разработване на иновативни образователни методики.

share button


Коментирането е забранено.

Партньори
Харесайте ни!

Архив