Всяко дете има нужда от семейство

от на мар..18, 2024, под Ученици

На 12.03.2024 г. в рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, ученици от Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ гр. Пазарджик и техните учители посетиха Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик.
На учениците бяха представени услугите, които се предлагат в центъра:
– В Център „Спешен прием“ се настаняват деца жертви и/или свидетели на насилие, безпризорни деца, деца в риск, майки с деца, преживели домашно насилие, деца на улицата или деца избягали от вкъщи.
– Сектор „Работа с деца и семейства“ консултира и оказва подкрепа на деца и семейства в риск. Подпомага родители, които срещат трудности в отглеждането и възпитанието на децата.
– Звено „Майка и бебе“ предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, като насърчава родителската привързаност и оказва социално, психологическо и социално-педагогическо консултиране и подкрепа.
Учениците имаха възможност да се запознаят и с т.н. Синя стая, първата в България специализирана стая оборудвана със звукозаписна и видеозаписна техника, в която се провежда изслушване на деца, участващи в правни процедури, станали жертва или свидетели на насилие.

сподели ме


Коментирането е забранено.

Партньори
Харесайте ни!

Архив