ВАЖНО за ученически обмени по Програма ЕРАЗЪМ+

от на окт..05, 2023, под Ученици

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за желаещите да участват в ученически обмени по Програма ЕРАЗЪМ+!
От 9.10.23 г. стартира процедурата по подаване на кандидатури за участие в ученически обмени през учебните 2023-24 и 2024-25 година:
1. Гимназия „Урсулиненшуле“ гр. Фрицлар, Германия – Домакинство на ЕГ „Б. Брехт“ за периода 21.04 – 27.04.2024 г.
2. Гимназия“Ан дер Швайцер Алее“ гр. Дортмутд, Германия – Домакинство на ЕГ „Б. Брехт“ за периода 02.06 – 07.06.2024 г.
Необходими документи: мотивационно писмо.
Срок за подаване на мотивационните писма в канцеларията: 27.10.2023 г.
Срок за класиране на кандидатите, съгласно обявените критерии: 03.11.2023 г.
За повече информация:
учителите по немски език,
г-жа Килитанова, координатор
г-жа Хаджийска, ЗДУД

социални мрежи


Коментирането е забранено.

Партньори
Харесайте ни!

Архив