Представяне работата по проекта и обучение на учители

от на сеп..08, 2022, под Ученици

Третото мултипликационно събитие като част от дейностите по разпространение на проекта се проведе в Пазарджик, България на 9 септември 2022 г. Целта на тази конференция е разпространението на възможностите на виртуалната реалност, идеи за учители в средните училища как да се внедри безплатен софтуер за виртуална реалност и Стратегически план за действие за транснационално партньорство в развитието на образователния процес в Кочани, Лимасол, Пазарджик и Лудбрег чрез използване на иновативни ИКТ базирани методи и най-добри практики. На всички присъстващи бяха дадени материали, за да получат по-добра представа за и дейностите и резултатите по проекта.

Представянето на интелектуалните резултати се извърши от ангажираните и отговорни партньори по проекта, а постиженията бяха представени от учители и екип от най-добрите ученици, които са били пряко ангажирани в дейностите. Те представиха своя опит и ползите от използването на този иновативен и образователен подход, базиран на VR, по време на дейностите по проекта.
Екипът от ЕГ – Ния Байкова 12. в клас, Вера Андреева 12. в клас и Георги Георгиев 12. а клас, който победи в състезанието между ученическите отбори, също присъства на събитието. Те получиха смарт часовници от НПО – „Център за устойчивост и икономически растеж“

След представянето на проекта се повиши и интереса на учителите от гимназията. В лекционната зала бе организирано обучение от Елена Якимова, Диана Джукелова и Гергана Краева на десет учители за работа с очила за виртуална реалност в учебните часове.

За ЕГ „Бертолт Брехт“ това беше първия проект, по който се работеше паралелно и в https://etwinning.net/. За нас е голяма гордост, че двама учители получиха сертификат за качество по работата по проекта. Това са заместник директора на гимназията – госпожа Елена Якимова и старши учител по информационни технологии – Диана Джукелова.

бутон за социални мрежи


Коментирането е забранено.

Партньори
Харесайте ни!

Архив