Наследството – памет и отговорност на всеки човек

от на апр..30, 2022, под Ученици

Да си част от голям и славен род, да имаш устойчивостта на неговите български корени и той да ти дава духовна сила за съзидание, творчество и служене на хората – в такава трудна роля се превъплътиха учениците от 10. Д клас на Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ гр. Пазарджик. В интегрирания урок по Български език и литература и Биология и здравно образование „Гените Вазови“, проведен на 27.04.2022 г.  и подготвен чрез  проектно- базирания метод, беше пресъздадено откриването на генетичните белези и на най- интересните факти за всеки един член от семейството на Иван Вазов. Наши гости от РУО бяха госпожа Галина Цанева – старши експерт по БЕЛ,  госпожа Весела Тодорова – старши експерт по природни науки и екология, госпожа Александра Полищук – старши експерт ОСО, госпожа Велка Недялкова – директор на ЕГ „Бертолт Брехт“, заместник-директорите госпожа Мария Хаджийска и госпожа Елена Якимова, учители от гимназията и от други учебни заведения в региона.
И за възрастните, и за учениците съвремието се оказва понякога прекалено бързо, динамично, време на изпитания, несигурност  и тревоги, и то  в общество, често раздирано от противоречия. На всеки от нас са нужни опори, които да предлагат духовна закрила и да вдъхват надежда за едно по-добро бъдеще. Родът със своята многобройност ни създава усещането, че сме част от веригата на Времето, защото той принадлежи към утвърдената традиция и чрез стари и млади, чрез наследеното и мечтата за бъдещето създава памет в душите ни и дръзновение.
А в хилядолетната българска история устойчивостта на определени родове е показателна за здравите български корени. Един от най-ярките примери е многобройният Вазов род, оставил ярка следа в няколко епохи и сам превърнал се в „място на паметта“ за народа ни. Децата на Минчо и Съба Вазови са възпитани в патриархалния дух на Българското възраждане и в най-голяма степен представят Българското – чрез творчество, военни победи, служене на обществото.

Произведенията на Иван Вазов в двата етапа на гимназиалното обучение са свързани с идеите за природата, за миналото и паметта. Те утвърждават българските  нравствени добродетели и така хвърлят мост между минало и настояще. Именно чрез осъществяването на интегриран урок между различни научни дисциплини може да се постигне както познаване, така и разбиране на стойността на творчеството му, а и на изключителния принос на неговите братя, превърнали се в строители на Нова България.

  

В съвременното обучение по  Български език и литература и Биология и здравно образование се търсят  нови методи, които да са привлекателни за учениците и да ги мотивират да откриват връзките между фактите и закономерностите, които в същото време развиват ключови умения и компетентности. За учениците най-интересни се оказаха интерактивните методи –   работа по групи,  в която чрез изследване бяха откривани физическите белези на всеки един от родителите, братята и сестрите на големия творец, както и на най-важните факти от техния живот.

По време на урока чрез ролева игра с елементи на драматизация всеки ученик се превъплъти в ролята на наследник и  представи тези факти, като така бяха постигнати  и поставените цели  да се извърши научното  изследване чрез решаване на практически задачи, свързани с обработка на реални научни данни. Работата по този краткосрочен проект развива креативно мислене у учениците, защото така – чрез изследвания проблем за гените на Вазовия род и творчеството на писателя –  те успяват  да  разкрият връзката между различни научни дисциплини, изучавани в училище.

Междупредметните връзки с литература, история, гражданско образование, музика, изобразително изкуство и други дисциплини плавно се откриват в решаването на задачите от работния лист, в декламирането на ключови за темата стихотворения на народния поет, в използването на дидактически е-ресурси. Чрез интегрирания урок се постига и  утвърждаването на патриотично възпитание, на любов към природата и нейното опазване, на активна гражданска позиция. Екипът, който се подготвяше за доктор Кирил Вазов, се свърза с неговата правнучка Рада Вазова, ученичка в 9 клас,  която любезно откликна на нашето предложение и специално направи видеообръщение за урока. Представените презентации, табла със схеми и файлове в Story Lab, създадени от учениците  – това именно са крайните продукти на екипната работа и проектно-базираното обучение.  Специално изработените схеми, свързани с генетичния анализ на фактора цвят на очите,  и големият постер с родословното дърво на Вазовци по този фактор ще останат като нагледни материали за кабинета по биология в гимназията, които ще служат и на бъдещите десетокласници в овладяването на знанията за генеалогичния анализ и в провокацията да са откриватели на нови факти.
Василка Стоянова, ст. учител по БЕЛ и Нина Моллова, гл. учител по биология и здравно образование

споделяне в социални мрежи


Коментирането е забранено.

Партньори
Харесайте ни!

Архив