Обмен на добра практика на тема „Плазмената мембрана – структура и функция“

от на мар..31, 2022, под Ученици

На 25 март 2022 г., в ЕГ „Бертолт Брехт“ – гр. Пазарджик, бе представен интегриран урок по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда в XI клас, профилирана подготовка. Добрата  практика бе реализирана след участието на учителите Соня Ангелова и Албена Пашова в мобилност по програма Еразъм+, по проект „Природните науки вдъхновяват“, в рамките на който ЕГ „Бертолт Брехт“ е едно от училищата партньори на РУО – Пазарджик.

В открития урок бяха използвани различни методи и подходи – учене чрез „правене“, учене чрез експеримент, изказване и доказване на хипотези, компетентностен подход и други, реализираха се междупредметни връзки между природните науки и приложното изобразително изкуство. Учениците участници споделиха знанията си за структурата и функцията на плазмената мембрана чрез представяне на макети и модели за описване на видовете мембранен транспорт и възприемането на информацията чрез мембранни рецептори.

Гости на събитието бяха госпожа Весела Тодорова – старши експерт по природни науки и екология към РУО – Пазарджик, госпожа Велка Недялкова – директор на ЕГ „Бертолт Брехт“, заместник-директорите госпожа Мария Хаджийска и госпожа Елена Якимова, учители от гимназията и от други учебни заведения в региона.

споделяне във facebook


Коментирането е забранено.

Партньори
Харесайте ни!

Архив