ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ 05.11.2021 Г.!!!

от на ное..04, 2021, под Ученици

От 05.11.2021 г. ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ преминават в обучение от разстояние в електронна среда при спазване на седмичното разписание и дневното разписание на учебните часове за едносменен режим.

бутон за сайт


Коментирането е забранено.

Партньори
Харесайте ни!

Архив