Трета транснационална проектна среща в Кочани, Северна Македония

от на ное..04, 2021, под Ученици

На 5 ноември 2021 г. се проведе третата транснационална среща на партньорите по проекта в Кочани, Северна Македония.
Основната цел на това събитие беше да се направи преглед на изпълнените дейности по проекта. Училищата докладваха за дейността „Дългосрочна преподавателска задача“ със своите ученици, докато техническите партньори докладваха за напредъка на интелектуалните резултати, а по време на срещата беше инициирана дискусия относно реализираните резултати от проекта и предизвикателствата при изпълнението на проектните дейности . Проведе се и заседание на Управителния комитет, на което бяха договорени отговорностите и задълженията на всеки партньор до следващите дейности по проекта – Дейност C6 „Краткосрочен обмен на група ученици“ и Дейност C7 „4-то Съвместно събитие за обучение на персонала“ , който ще се проведе в Пазарджик, България през юни 2022 г. Дейностите по разпространение също бяха обсъдени в рамките на Съвместния проектен екип за дейности по разпространение.

бутон за сайт


Коментирането е забранено.

Партньори
Харесайте ни!

Архив