Опазването на родната природа – дълг и отговорност и на младите хора

от на юни.27, 2021, под Ученици

Гимназия “Бертолт Брехт“ е най-голямото училище в област Пазарджик и в нея има ежедневно впечатляващо потребление на различни храни и напитки. Остават голям брой пластмасови отпадъци заради нефункциониращото разделно събиране на боклуци в родния град от една страна, а от друга – заради неинформираността на младите хора за вредните последици от замърсяването.  В училището обаче се забелязва и  нарастващ интерес от учениците към здравословния начин на живот и тази тенденция трябва да бъде използвана, за да се решава проблемът с това замърсяване. Информацията за този проблем е много важна. Така в нашето училище наред с гражданското и патриотично възпитание младите хора могат да осъзнаят значението на заобикалящата ни среда за един качествено  по-добър живот. За това спомогнаха успешно приключилите дейности  по  Младежки екопроект „Вземи нещата в свои ръце – няма план/ета/ Б!“. Той беше част от първите спечелени проекти по Програма „Европа като общност на граждани“ с финансовото съдействие на  фондация Софийска платформа,   MitOst e.V. и Stiftung Mercator.

 Провеждането на проекта  стана на територията на Езикова гимназия в Пазарджик, с ученици от 9 д, 9 е, 9 ж и 9 з клас и  ръководител на групата Василка Стоянова, ст. учител по БЕЛ. Задача на клуба  беше да информираме своите съученици и гражданите на Пазарджик за опасностите от замърсяването с пластмаси. И в нашия град трябва да се намали потреблението на пластмаса. Така няма да се стига до  образуването на нерегламентирани  сметища, обичайна гледка вече и в Пазарджик.       

Проектът стартира още през месец юли 2020 г. онлайн, а с началото на учебната година членовете на групата  проведоха няколко информационни срещи  вразлични класовепо темите рециклиране и  за разделното събиране на пластмаса, като представиха нагледно чрез мултимедийна презентация тези проблеми. През месец октомври 2020 г. се проведе и  официална среща с представители на фирми, преработващи такива отпадъци. Гости на екоклуба бяха госпожа Василка Стоянова от фирма Екоинвест  и господин Сашо Лазаров от Еко Продукт Инвест Клъстер, както и госпожа Велка Недялкова, директор на ЕГ „Бертолт Брехт“, основен партньор на младежкия екопроект. Господин Лазаров представи начините за преработка на пластмаса. Той показа   продуктите от тази преработка, разказа за дейностите на фирмите по разделяне и преработка на пластмасите и изрази задоволството си от активно заявения интерес на младите хора към опазването на околната среда.

 Учениците също трябва да  обединят усилията си, защото искат да  направят нашето училище, нашия квартал, нашия град  по-чист и приветлив. След възстановяването на присъственото обучение  тази пролет сред другите дейности на клуба беше и изработването на информационни материали – флаери, които бяха раздадени на центъра на града и бяха придружени със своеобразен флашмоб, видеоматериал от който ще послужи за създаването на рекламен клип за групата. Очакваме нашата дейност да получи по-широка подкрепа, след като  тя беше отразена и в материал в областния вестник „Знаме“. Също така динамично  протече и акцията по почистване на част от парк Стадиона, където за много кратко време участниците в екоклуба  събраха доста отпадъци.

Постигането на целите на този проект може да се използва като пилотен проект в други училища и общини за предотвратяване смесването на всички отпадъци и за промяна на мисленето за опазването на околната среда и запазването й в чист вид за бъдещите поколения.

Всеки един от младежите застава зад идеята, че е  добре човек да бъде  информиран за опасностите от свръхзамърсяването с пластмаса. Най- полезно засега се оказва разделното събиране на тези отпадъци. Пластмасата, събирана разделно, реално може  да се рециклира и да се използва отново. Затова участниците от Младежки екопроект „Вземи нещата в свои ръце – няма план/ета/ Б!“ призоваваме да  участвате  в кампаниите за почистванена изхвърлените опаковки сред природата и по улиците на града ни. Искаме да покажем своята грижа за природата. Действаме, за да имаме чиста среда за живеене.

                                                                                                                                                           

Василка Стоянова,

 ръководител на Младежки екопроект „Вземи нещата в свои ръце – няма план/ета/ Б!“

споделяне в социални мрежи


Коментирането е забранено.

Партньори
Харесайте ни!

Архив