Организация на учебния процес от 31.05.2021 г.

от на май.27, 2021, под Ученици

Уважаеми ученици и родители,

Обучението в ЕГ „Бертолт Брехт“ ще се осъществява присъствено, на двусменен режим и при следното дневно разписание:

  • първа смяна – 8. и 10. клас

1. учебен час: 07.30 ч. –  08.10 ч.

2. учебен час: 08.20 ч. –  09.00 ч.

3. учебен час: 09.10 ч. –  09.50 ч.

4. учебен час: 10.10 ч. – 10.50 ч.

5. учебен час: 11.00 ч. – 11.40 ч.

6. учебен час: 11.45 ч. – 12.25 ч.

7. учебен час: 12.30 ч. – 13.10 ч.

  • втора смяна: – 9. и 11. клас

1. учебен час: 13.30 ч. – 14.10 ч.

2. учебен час: 14.20 ч. – 15.00 ч.

3. учебен час: 15.10 ч. – 15.50 ч.

4. учебен час: 16.10 ч. – 16.50 ч.

5. учебен час: 17.00 ч. – 17.40 ч.

6. учебен час: 17.45 ч. – 18.25 ч.

7. учебен час: 18.30 ч. – 19.10 ч.

От ръководството на ЕГ „Бертолт Брехт“

бутон за сайт


Коментирането е забранено.

Партньори
Харесайте ни!

Архив