Author Archive

Ренесансът и раждането на модерната култура – открит урок

by on февр..09, 2021, under Ученици

На 08.02.2021г. се проведе открит урок в електронна среда в Езикова гимназия “Бертолт Брехт”. Госпожа Мариела Цикалова и нейните ученици от 11.клас профилирана подготовка представиха урока “Ренесансът и раждането на модерната култура”.

 

Урокът бе проведен в платформата Teams, като учениците показаха познания и интерес по поставената тема. Участието бе активно и чрез разнообразни методи-презентации, дискусия, впечатления се достигна до същността ѝ. Гости на открития урок бяха госпожа Ваня Апостолова-старши експерт по ОНГО към РУО -Пазарджик, госпожа Велка Недялкова-директор на гимназията и учители от ЕГ „Бертолт Брехт“ и от областта.

Коментарите са изключени за Ренесансът и раждането на модерната култура – открит урок more...

Пореден голям успех на наши ученици

by on февр..09, 2021, under Ученици

В навечерието на патронния празник на гимназията с радост и гордост ви съобщаваме за поредния голям успех на наши ученици на станалото вече традиция, провеждащо се за 11-та година състезание по творческо писане (Creative Writing Competition), администрирано от Корпуса на мира, Британския съвет, Посолството на САЩ в България и Американския университет в Благоевград. Тази година състезанието се проведе online, но въпреки това повече от 2000 ученици от цяла България се включиха със свои вдъхновени творби по нестандартни и провокиращи въображението теми. Състезанието тества едновременно езиковите компетентности, остроумието и творческия талант на нашите ученици. 39 амбициозни и креативни момичета и момчета от ЕГ „Бертолт Брехт“ се включиха в това вълнуващо виртуално приключение.

Поздравления за

1. Атанаска Сотирова от 12Д  клас

2. Александра Стоянова от 10Д  клас

Които се класираха за национален финал със своите забележителни произведения по следните теми:

1. “If nothing goes right, go left.”

2. “Despite the blindfold, he knew exactly where he was.”

Александра Стоянова, със свое стихотворение на английски език, в рамките на 1 астрономически час във виртуална класна стая, се класира на второ място на финала.

Гордеем се с вас, момичета!

Коментарите са изключени за Пореден голям успех на наши ученици more...

Свободно място в VIII клас

by on февр..05, 2021, under Ученици

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование  се обявява свободно място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2020/2021 г.
Едно свободно място в VIII  клас, I чужд език –  Френски език, II чужд език – Английски език , 1  място. Пълен текст на обявата- ТУК

Коментарите са изключени за Свободно място в VIII клас more...

Важно съобщение – Организация на учебния процес за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г.

by on февр..01, 2021, under Ученици

Организация на учебния процес за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г.

Уважаеми ученици и родители, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, обучението  в ЕГ “Бертолт Брехт“ от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. ще се провежда на едносменен режим съгласно приложените график и дневно разписание.

          ♦ от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено се обучават учениците от 8 и 12.клас;

  • от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 10 и 11.клас;
  • от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 9 и 12.клас.

Дневно разписание за периода от 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

 1 час – 8.00 ч. – 8.40 ч.

2 час – 8.50 ч. – 9.30 ч.

3 час – 9.40 ч. – 10.20 ч.

4 час – 10.40 ч. – 11.20 ч.

5 час – 11.30 ч. – 12.10 ч.

6 час – 12.20 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.50 ч.

8  час – 14.00 ч. – 14.40 ч.

9 час  – 14.50 ч. – 15.30 ч.

 От ръководството на ЕГ „Бертолт Брехт“

Коментарите са изключени за Важно съобщение – Организация на учебния процес за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. more...

Свободно място в VIII клас

by on дек..09, 2020, under Ученици

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование  се обявява свободно място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2020/2021 г.
Едно свободно място в VIII  клас, I чужд език –  Френски език, II чужд език – Английски език , 1  място. Пълен текст на обявата – ТУК

Коментарите са изключени за Свободно място в VIII клас more...

Съобщение за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда

by on ное..27, 2020, under Ученици


Уважаеми ученици и родители,

За периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. ще се провежда синхронно обучение от разстояние в електронна среда на едносменен режим при спазване на седмичното разписание.

Начало на учебния ден: 08:00 часа. Продължителност на часа: 40 мин.

За провеждане на обучението учителите ще използват приложението Microsoft Teams.

При необходимост ще получавате конкретни указания от учителите по отделните предмети и от класните ръководители.

Бъдете здрави!

Дневен режим

 за провеждане на обучение от разстояние

1 час 08:00 – 08:40
2 час 08:50–09:30
3 час 09:40 – 10:20
4 час 10:40 – 11:20
5 час 11:30 – 12:10
6 час 12:20 – 13:00
7 час 13:10 – 13:50
8 час 14:00 – 14:40
9 час 14.50 – 15:30

 

Коментарите са изключени за Съобщение за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда more...

Съобщение за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда

by on окт..29, 2020, under Ученици


Уважаеми ученици и родители,

За периода от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. ще се провежда синхронно обучение от разстояние в електронна среда на едносменен режим при спазване на седмичното разписание. Утвърдено е изменение при отделни паралелки, за което класните ръководители ще Ви информират своевременно.

Начало на учебния ден: 08:00 часа. Продължителност на часа: 40 мин.

За провеждане на обучението учителите ще използват приложението Microsoft Teams.

При необходимост ще получавате конкретни указания от учителите по отделните предмети и от класните ръководители.

Бъдете здрави!

Дневен режим

 за провеждане на обучение от разстояние

1 час 08:00 – 08:40
2 час 08:50–09:30
3 час 09:40 – 10:20
4 час 10:40 – 11:20
5 час 11:30 – 12:10
6 час 12:20 – 13:00
7 час 13:10 – 13:50
8 час 14:00 – 14:40
9 час 14.50 – 15:30
Коментарите са изключени за Съобщение за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда more...

Как да направим училището по-чисто?

by on окт..26, 2020, under Ученици

Как да направим училището по-чисто?

 

Всеки българин вярва, че училището дава знания, но и възпитава децата – изгражда редица качества като честност, благородство, толерантност, чувство за дълг и отговорност както към себе си, така и към по-голямата общност, към която човек принадлежи – семейство, клас, училище, град. Наред с гражданското и патриотично възпитание обаче е нужно младите хора да осъзнаят значението на заобикалящата ни среда за един качествено  по-добър живот. Създаването на младежки екопроект „Вземи нещата в свои ръце – няма план/ета/ Б!“ е част от първите спечелени проекти към фондация Софийска платформа по Програма „Европа като общност на граждани“. Провеждането на проекта е   на територията на Езикова гимназия в Пазарджик, ръководител на групата е Василка Стоянова, ст. учител по БЕЛ.  Като партньори ще бъдат привлечени “ Общински съвет Пазарджик, фирма Екоинвест Пазарджик, Гимназия „Иван С. Аксаков и др. организации. Целта на проекта е постепенното преобразяване на средата в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ в още по- приветливо и по-чисто място чрез отговорно събиране на изхвърляните еднократни опаковки от пластмаса на едно място и тяхното предаване на фирма за повторно използване на отпадъци. За изпълнението на тази цел  младите хора трябва да се информират за опасностите от замърсяването с пластмаси, за да се създават у тях навици за разделно събиране на отпадъците

Членовете на групата вече проведоха няколко информационни срещи  в 9 д, е, ж, з клас по темите рециклиране и  за разделното събиране на пластмаса, като представиха нагледно чрез мултимедийна презентация тези проблеми. На 23.10.2020 г. се проведе и  официална среща с представители на фирми, преработващи такива отпадъци.

Наши гости бяха госпожа Василка Стоянова от Екоинвест  и господин Сашо Лазаров от Еко Продукт Инвест Клъстер, както и госпожа Велка Недялкова, директор на ЕГ „Бертолт Брехт“, основен партньор на младежкия екопроект. Господин Лазаров представи начините за преработка на пластмаса. Той показа   продуктите от тази преработка, разказа за дейностите на фирмите по разделяне и преработка на пластмасите и изрази задоволството си от активно заявения интерес на младите хора към опазването на околната среда. Групата ще представя своите дейности на страницата си във фейсбук и ще очаква нови предложения за постигането на по-отговорно отношение към опазването на чистотата на природата.

Господин Лазаров представи начините за преработка на пластмаса. Той разказа и за  продуктите от тази преработка и изрази задоволството си от активно заявения интерес на младите хора към опазването на околната среда.

 

Василка Стоянова, ръководител на групата по проекта

Коментарите са изключени за Как да направим училището по-чисто? more...

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст

by on сеп..22, 2020, under Ученици

Изисквания:

1. единият или и двамата работещи родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да работи дистанционно и няма възможност да използва платен отпуск;

2. ако е останал без работа, но няма право на обезщетение за безработица или то е по-малко от средномесечния доход (изисква се задължителна регистрация в дирекция „Бюро по труда“);

3. ако е самоосигуряващ се и не може да упражнява занятието си поради въведените ограничения;

4. не трябва да получава обезщетение за отглеждане на дете до 1 година;

5. не трябва да получава обезщетение за бременност и раждане;

6. децата да не са настанени извън семейството по Закона за закрила на детето;

7. ако децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли, градини и предучилищни групи поради въведените ограничения;

8. средномесечният доход на член от семейството за предходния месец трябва да е по-нисък или равен на минималната работна заплата;

9. помощта се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по Закона за закрила на детето;

 

 

Размер на помощта:

1. за семейства с едно дете е до размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).

2. за семейства с две и повече деца е до 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (915 лв. за 2020 г.).

Когато броят на работните дни, през които децата не посещават детски ясли и    детски градини, както и ако се обучават синхронно от разстояние, е до 5 – помощта се изплаща в размер на 25 на сто от пълния, а ако работните дни са от 6 до 10 – 50 на сто.

Необходими документи:

1. Заявление-декларация по образец, към което се прилага:

–     документ за брутните доходи, получени в месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението-декларация – за самоосигуряващите се лица;

–     служебна бележка от работодателя (приложен примерен образец) – за трудово заетите лица;

–     декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация;

Полезно:

Заявлението може да бъде подадено лично, като се прилага лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал; по електронен път с квалифициран електронен подпис. Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено и чрез извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg.

 

Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл. 16б от ППЗСП и на примерния образец на служебна бележка от работодател са публикувани на електронната страница на АСП:

 

–     раздел «Социални помощи», подраздел «Документи»;

 

рубрика «Коронавирус COVID-19“, Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условия на извънредно положение, част „Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали“, заявление под

Коментарите са изключени за Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст more...

Да превърнеш бъдещето в настояще

by on юли.09, 2020, under Ученици

Да превърнеш бъдещето в настояще

“Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си”. Тези думи на Галилео Галилей най- добре определят стремежите на учителите в ЕГ „Бертолт Брехт”. Насочени към това, не да преобразяват своите ученици, а да освободят мисълта им, да разширят световете им, да им покажат, че знанието е сила, която знае само една посока – НАПРЕД,  днес те споделят с тях  радостта от постигнатото.

Резултатите от Национален кръг не са само цифри. Не са и статистика. Дори не са награда за положен труд. Те са сбъдване на една мечта, те са доказателство, че в гимназията се обучават прекрасни млади хора, готови да дадат най- доброто от себе си, да творят бъдеще, да преодоляват граници. Щастливи сме да споделим тяхната радост и да им кажем – ВИЕ ЗАСЛУЖИХТЕ УСПЕХА СИ!

Ангел Нейков – 12.б клас – оценка отличен (6,00) от националната олимпиада по немски език, класиран на първо място и удостоен със званието ,,ЛАУРЕАТ“ .

Алиса Дерменджийска – 12.а клас – оценка отличен (5,50) от националната олимпиада по немски език, достойно представяне в националния кръг на олимпиадата по български език и литература .

Георги Сарамбелиев – 12.а клас – оценка отличен (5,50) от националния кръг на олимпиадата по информационни технологии.

Рита Тодорова – 12.и клас – оценка отличен (5,50) от националния кръг на олимпиадата по френски език.

Достойно се представиха и останалите наши ученици, участвали в националните кръгове на олимпиадите!

Български език и литература:

Атанаска Сотирова – 11.д клас

Немски език:

Таня Стойнова – 9.б клас

Таня Благоева – 10.а клас

Ива Кестенова – 10.б клас

Минчо Танев – 11.б клас

Илияна Василева – 11.б клас

Красимира Панайотова – 11.б клас

Френски език:

Йоана – Преслава Арабаджийска – 10.з клас

 

Коментарите са изключени за Да превърнеш бъдещето в настояще more...

Партньори
Харесайте ни!

Архив