ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Държавен план – прием за учебната 2020/2021г.

Заповед на министъра на МОН

Заповед на Началника на РУО – Пазарджик

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

  • Немски език - 4 паралелки  с втори чужд език английски – 104 ученици
  • Английски език - 2 паралелки с втори чужд език немски – 52 ученици
  • Френски език - 1 паралелка с втори чужд език английски – 26 ученици

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

В балообразуването участват следните елементи:
1. Удвоен резултат от НВО по български език и литература;
2. Удвоен резултат от НВО по математика;
3. Оценка по български език и литература от свидетелството за основно образование;
4. Оценка по математика от свидетелството за основно образование.  

Г Р А Ф И К
за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – ТУК

Първи етап на класиране:
От 14.07.2020 г  до 16.07.2020 г. включително, от 8:00 ч. до 17:00 ч.  – записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

Втори етап на класиране:
От 21.07.2020 г. до 22.07.2020 г. , от 8:00 ч. до 17:00 ч.  – записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

Трети етап на класиране:
На 30.07.2020 г. от 8:00 до 16:30 ч. - - записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ:

♦     Заявление до директора /бланка образец, предоставя се при записването на ученика в ЕГ „Бертолт Брехт“/ ;
     Оригинал на свидетелство за основно образование;
     Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter