ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Държавен план – прием за учебната 2020/2021г.

Заповед на министъра на МОН

Заповед на Началника на РУО – Пазарджик

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

  • Немски език - 4 паралелки  с втори чужд език английски – 104 ученици
  • Английски език - 2 паралелки с втори чужд език немски – 52 ученици
  • Френски език - 1 паралелка с втори чужд език английски – 26 ученици

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

В балообразуването участват следните елементи:

1. Удвоен резултат от НВО по български език и литература;

2. Удвоен резултат от НВО по математика;

3. Оценка по български език и литература от свидетелството за основно образование;

4. Оценка по математика от свидетелството за основно образование.  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ:

♦     Заявление до директора /бланка образец, предоставя се при записването на ученика в ЕГ „Бертолт Брехт“/ ;

     Оригинал на свидетелство за основно образование;

     Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter