ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Държавен прием за учебната 2019/2020 година

ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ“

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

  • Немски език - 4 паралелки  с втори чужд език английски – 104 ученици
  • Английски език - 2 паралелки с втори чужд език немски- 52 ученици
  • Английски език - 1 паралелка с втори чужд език френски- 26 ученици
  • Френски език - 1 паралелка с втори чужд език английски- 26 ученици

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 

1. Удвоен резултат от НВО по български език и литература.

2. Удвоен резултат от НВО по математика.

3. Оценка по български език и литература от свидетелството за основно образование.

4. Оценка по математика от свидетелството за основно образование.

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

1. Български език и литература – 17 юни 2019 г., начало 9.00 часа

2. Математика – 19 юни 2019 г., начало 9.00 часа

 

График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2019-2020 година

Вид дейност

Срок

 1 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. 03.07 – 05.07.2019 г. вкл.
 2 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 11.07.2019 г. вкл.
 3 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. до 16.07.2019 г. вкл.
 4 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 18.07.2019 г. вкл.
 5 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2019 г. вкл.
 6 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.  23.07.2019 г. вкл.
 7 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 25.07.2019 г.
 8 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2019 г. вкл.
 9 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31.07.2019 г. вкл.
 10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 01.08.2019 г.
 11 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директорана училището до 10.09.2019 г. вкл.
 12 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 13.09.2019 г. вкл.

 

 

 


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter