ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Държавен прием за учебната 2019/2020 година

ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ“
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Незаети места по паралелки след III етап на класиране в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ :

 • Френски език с втори чужд език английски език – 3 свободни места
  Г Р А Ф И К
  СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

  ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС
  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Обявяване на незаетите места след
III
етап на класиране
01.08.2019 г.
Приемане на документи:  02.08.2019 г. – 04.09.2019 г. вкл.
Необходими документи:
1. Заявление (образец);
2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
3. Служебна бележка с резултатите от изпитите.
Обявяване на приетите ученици:  05.09.2019 г.
Записване на приетите ученици:   09.09.2019 г. – 10.09.2019 г. вкл.
Необходими документи:
1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
2. Талон за проведен профилактичен преглед с нанесени имунизации, издаден от личен лекар.
Работно време от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Документите след трети етап на класиране се приемат в канцеларията на ЕГ „Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0887 711714, 034485996 – канцелария.


ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

 • Немски език - 4 паралелки  с втори чужд език английски – 104 ученици
 • Английски език - 2 паралелки с втори чужд език немски- 52 ученици
 • Английски език - 1 паралелка с втори чужд език френски- 26 ученици
 • Френски език - 1 паралелка с втори чужд език английски- 26 ученици

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В ЕГ „БЕРТОЛТ БРЕХТ“:
1.  Заявление до директора /по образец/;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 /по образец/;
4. Талон за проведен профилактичен преглед от личния лекар с имунизационното състояние на ученика.

Място за приемане на документите: етаж 1, лекционна зала.

I етап на класиране:
Работно време:
на 12.07.2019 г. , 15.07.2019 г. и 16.07.2019 г. от 08.00 до 17.30 часа.

II етап на класиране:
Работно време:
на 19.07.2019 г. и 22.07.2019 г. от 08.00 до 17.30 часа.

III етап на класиране:
Работно време:
на 30.07.2019 г. и 31.07.2019 г. от 08.00 до 16.30 часа.

Документи за записване можете да изтеглите тук:
- Заявление за записване в VIII клас немски езиканглийски език;   френски език.
- Декларация за информирано съгласие.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

1. Удвоен резултат от НВО по български език и литература.
2. Удвоен резултат от НВО по математика.
3. Оценка по български език и литература от свидетелството за основно образование.
4. Оценка по математика от свидетелството за основно образование.

  График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2019-2020 година

Вид дейност

Срок

 1 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. 03.07 – 05.07.2019 г. вкл.
 2 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 11.07.2019 г. вкл.
 3 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. до 16.07.2019 г. вкл.
 4 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 18.07.2019 г. вкл.
 5 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2019 г. вкл.
 6 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.  23.07.2019 г. вкл.
 7 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 25.07.2019 г.
 8 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2019 г. вкл.
 9 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31.07.2019 г. вкл.
 10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 01.08.2019 г.
 11 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директорана училището до 10.09.2019 г. вкл.
 12 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 13.09.2019 г. вкл.

 

 

 


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter