ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

ДЗИ и НВО за учебната 2019/2020г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2019 – 2020 година
Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2019/2020 година:

Сесия май-юни:

1. Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
2. Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.
3. Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.

Сесия август-септември:
1. Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
2. Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
3. Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

Заповед на МОН за определяне на дати за провеждането на държавни зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година -ТУК
Инструктаж за зрелостника – ТУК

Процедура за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити -ТУК
Процедура за издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – ТУК

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ през учебната 2019 – 2020 година
Дати за провеждане на национално външно оценяване:

X клас:
Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Математика – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

Заповед на МОН за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване в 4., 7. и 10. клас през учебната 2019/2020 година- ТУК


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter