ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

За Вас зрелостници

МАТУРИ 2017
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити
Български език и литература - 19 май 2017 г., начало 08.00 часа
Втори ДЗИ  – 22 май 2017 г., начало 08.00 часа
ДЗИ по желание на ученика   - в периода 26 май – 02 юни 2017 г.
Всеки зрелостник:
- влиза в училището, където е разпределен с документ за самоличност (лична карта, паспорт или шофьорска книжка) и със служебна бележка за допускане до ДЗИ;
- трябва да е заел персонално определеното му работно място в 7,30 часа;
- носи и ползва химикалка с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник.

Пълен инструктаж на зрелостника.


В
АЖНИ СРОКОВЕ:
  • 6.03 – 17.03.2017 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
  • до 18.05.2017 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • до 9.06.2017 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
Матури сесия май-юни 2017 година – График от  Директора на ЕГ
График ДЗИ 2017 година- Заповед на Министъра на МОН

Ще се явявам ли тази година на матури?

Да, ако си ученик 12 клас и завършиш успешно учебната година (т.е. имаш минимум „среден (3)“ по всеки от изучаваните учебни предмети).

Задължително ли е да се явя на матури?

Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.

Защо ми е диплома за средно образование?

Без диплома за средно образование не можеш да кандидатстваш във висше училище.

Какво ще стане, ако не се явя на матури?

По твое желание ще получиш удостоверение за завършен гимназиален етап, с което можеш да започнеш работа или да продължиш да се обучаваш за придобиване на квалификация по професия.

А може ли да се явя на матури по-късно и да получа диплома за завършено средно образование?

Да, можеш да се явиш на всяка следваща сесия.

Колко са задължителните матури?

Задължителните матури са две – едната е по български език и литература, а втората избираш сам от следните учебни предмети:

Ø      чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език);

Ø      математика;

Ø      физика и астрономия;

Ø      биология и здравно образование;

Ø      химия и опазване на околната среда;

Ø      история и цивилизация;

Ø      география и икономика;

Ø      предметен цикъл “Философия”.

 Може ли да се явя допълнително и на други изпити, ако поискам?

Да, можеш да се явиш на колкото изпити пожелаеш от изброените по-горе учебни предмети.

Какво става, ако получа слаб (2) на някой от двата задължителни изпита?

Няма да получиш диплома за средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.

Колко пъти може да се явявам на матура?

Можеш да се явяваш неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.

Какво става, ако получа слаба оценка или ако съм пожелал, но не съм се явил на допълнителни матури?

Независимо, че си получил оценка слаб (2) или не си се явил на допълнителна матура, получаваш диплома за средно образование. Слабата оценка няма да се впише в дипломата ти.

Може ли да си повиша оценката от матурата?

Не. Оценките са окончателни.

 Върху какъв материал ще трябва да се подготвя?

Матурите включват учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка в гимназиалния етап (9-12 клас). Повече информация можеш да получиш на: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=32

 в рубриката “Изпитни материали за държавни зрелостни изпити”. Там ще откриеш и примерни тестове по всеки учебен предмет.

Кога се провеждат матурите?

Матурите се провеждат два пъти годишно – през юни и през септември. Датите на изпитите през тази учебна година можеш да видиш на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg

Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

За да се явиш на матури,  трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. След подаване на заявлението не можеш да променяш желанията си. Образец на заявлението ще бъде публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Кой ще проверява матурите?

Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална комисия по съответния учебен предмет. Изпитните работи се скранират (затова се пише и с черен химикал) и след това се предоставят за проверка по електронен път.

Къде се вписват оценките от матурите?

Оценките от матурите (с точност до 0,01) се вписват в дипломата за завършено средно образование.

За какво служат оценките от матурите?

Оценките от матурите участват при изчисляване на общия успех за завършено средно образование. Някои висши училища може да ги използват като балообразуващи оценки.

Може ли да постъпя във висше училище с оценките си от матурите, без да полагам кандидатстудентски изпит?

Да. По свое решение някои висши училища приемат оценките от матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпит.


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter