ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Държавни зрелостни изпити


ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА - НОВО

              ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

ГР. ПАЗАРДЖИК – 4400, ул.”ПИРДОП” № 1

 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 УЧЕБНА 2017/2018 г.

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати и график на дейностите за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година.

 ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

 Сесия май-юни

         1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

  • Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 08:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 г.

         2. График на дейностите:

 Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и получаване на служебна бележка от 06.03.2018 г. до 16.03.2018 г. от 8:00 часа до 16:00 часа в кабинет на ръководител на направление ИКТ /първи етаж, малкия коридор – до лекционната зала/  – г-жа София Владова.

  1.  Заявленията се подават на ръководител на направление ИКТ, който извършва справка с документите за самоличност на зрелостника.
  2. Завеждат се в деловодството.
  3. Въвеждат се в програмния продукт ДЗИ.
  4. Издава се служебна бележка, разпечатана от програмния продукт.
  5. Извежда се в деловодството и се предоставя на зрелостника за сверяване на информацията и получаване срещу подпис.

Изпитни материали за ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ могат да се изтеглят на сайта на МОН www.mon.bgОбщо образование  Държавни зрелостни изпити  Изпитни материали за Държавни зрелостни изпити по години


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter