ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Държавни зрелостни изпити


ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА - НОВО

              ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

ГР. ПАЗАРДЖИК – 4400, ул.”ПИРДОП” № 1

 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 УЧЕБНА 2017/2018 г.

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати и график на дейностите за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година.

 ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

 Сесия май-юни

         1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

  • Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 08:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 г.

         2. График на дейностите:

 Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и получаване на служебна бележка от 06.03.2018 г. до 16.03.2018 г. от 8:00 часа до 16:00 часа в кабинет на ръководител на направление ИКТ /първи етаж, малкия коридор – до лекционната зала/  – г-жа София Владова.

  1.  Заявленията се подават на ръководител на направление ИКТ, който извършва справка с документите за самоличност на зрелостника.
  2. Завеждат се в деловодството.
  3. Въвеждат се в програмния продукт ДЗИ.
  4. Издава се служебна бележка, разпечатана от програмния продукт.
  5. Извежда се в деловодството и се предоставя на зрелостника за сверяване на информацията и получаване срещу подпис.

Изпитни материали за ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ могат да се изтеглят на сайта на МОН www.mon.bgОбщо образование  Държавни зрелостни изпити< strong>  Изпитни материали за Държавни зрелостни изпити по години

Скъпи ученици, уважаеми колеги,

Ръководството на Езикова гимназия” Бертолт Брехт” поздравява Випуск 2017/ 18 за отличното представяне на тазгодишните зрелостни изпити!

ДЗИ 2017/18      Среден успех за страната      Среден успех ЕГ ”Б.Брехт”

ДЗИ БЕЛ             Добър 4.24                                 Мн.добър 5.21

ІІ ДЗИ                  Мн.добър 4.50                           Мн.добър 5.25

Петгодишното усърдие на учениците, качественото обучение и педагогическото търпение на учителите получиха заслужено признание.

До тук оценките бяха важни, от тук нататък ще са важни само знанията и уменията, които ще ви помогнат да осъществите мечтите си.
Пожелаваме ви здраве, дръзки желания и успех във всички начинания!


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter