ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Грамоти и Добри практики

Времето, в което живеем, налага използването на иновативни методи и технологии в образованието на младите хора. В училище те трябва да се научат как да учат, защото им предстои “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”!


♦ Българинът – между философията на оцеляването и гордостта на достойнството


На 02.02.2018 г. в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ се проведе интегрираният урок по Български език и литература, География и икономика и Химия и ООС в 11 „д“ клас на тема „Народът в „Под игото“ – между покоя на примирението и гордостта на оловото“. В съвременното обучение се търсят нови методи, които са привлекателни за учениците и ги мотивират да откриват връзките между фактите и закономерностите, които в същото време развиват ключови умения и компетентности. Произведенията на Вазов са представяни като важна част от българската литературна класика, тъй като формират национална памет, която в една модерна епоха се в превръща в национална митология. Затова се налага използването на интерактивни методи за изучаване на неговите текстове в гимназиалния етап, включени в учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по български език и литература, защото те сближават училището с живота и съдействат за практическото прилагане на знанията.
Като предварителна подготовка за предстоящото предизвикателство – интегриран урок по БЕЛ, химия и география – учениците от 11 д, заедно със своите преподаватели Василка Стоянова – старши учител побългарски език и литература, Васка Кузева – старши учител по химия и ООС и Ирина Додникова – старши учител по география и икономика – проведоха на 26.11.2017 г. екскурзия с учебна цел до Сопот и Карлово. Създадени бяха три екипа, като поставените задачи бяха свързани с издирване на научна литература за романа „Под игото“, за Розовата долина, за оловото и барута, за видовете оръжия по време на Априлското въстание. Най-провокативни за учениците бяха подготовката на сценки, изработването на рисунки за героите от романа, подбор на музика, набавяне на носии.

Чрез изработването на собствени устни аргументативни текстове, мултимедийни продукти, географски и мисловни карти, рисунки, драматизации, дискусия учениците от екипите по литература, химия и география развиха способността за самопознание, самоконтрол и самооценка, търпимост и лоялност, помощ при подготовката на член от екипа, които несъмнено са едни от най-ценните качества на съвременната личност. Ценна помощ оказа господин Ангел Вранчев – председател на клуб „Традиция“ в с. Баня, Панагюрско, който осигури автентични оръжия от Априлското въстание – пушки, саби, револвери, ками.
В хода на самия урок чрез презентация и говорители от литературния екип беше показана творческата история на романа „Под игото“. Екипът по география представи топосите в романа с презентация за Карловската долина – релеф, климат, почви, води, селища,население, занаяти през Възраждането;с изработена картина за Розовата долина с най-важните градове, занаяти и др.Литературният екип анализира робството, поведението на героите, сцените на колективното живеене в Бяла черква, като освен устни изказвания беше изработени две мисловни карти – за робството и за бунта.За всички присъстващи гости особено вълнуващи бяха както плавните логически връзки между трите научни дисциплини, така и драматизацията на част от „Радини вълнения“, изпълнението на песента „Къде си, вярна ти, любов народна“от Петя Билбилева от същия клас, възстановката на Клетвата на въстаниците от Априлското въстание , представена от момчетата от класа.Екипът по химия доказа значимата роля на барута за подготовката на въстанието с презентация и изказвания за оловото като химичен елемент, производството на барут, куршуми, оръжия.Литературният екип проследи превръщането на робите в горди бунтовници чрез мотивите на пиянството, лудостта и трагичното отрезвяване, както и проблемите за високите възрожденски идеали и нашето съвремие – между примирението и гордостта – литературни аналогии „Под игото“ на Иван Вазов – „Черешата на един народ“ на Георги Господинов.


Работата по този краткосрочен проект изискваше голямо познавателно, психическо и емоционално натоварване, но в същото време се оказа невероятно предизвикателство – тя мотивира учениците да откриват различни страни на един глобален проблем, допринесе за патриотичното им възпитание, за формиране на отношение за активно опазване на българската природа и материалните и духовни ценности, съградени от българския народ през вековете, за утвърждаване и спазване на българските традиции.

Василка Стоянова, старши учител по БЕЛ

   ♦ „Превъплъщенията на модерната жена“

В търсене на същността на жената се отправиха 12. д клас под ръководството на г-жа Гергана Краева и г-жа Бойка Лумбева в един съвместен открит урок под името „Превъплъщенията на модерната жена“. Навсякъде в многоликия ни и мобилен свят можем да открие нейната следа. Това е благотворната следа на развитието, защото жената родителка влага в своята житейска мисия Ум, Сърце, Амбиция, посветени на Грижата за другите, Грижата за света. С разкрепостяването и социализирането на жената светът вече е друг. Светът вече има нови измерения. Това послание отправиха към нас 12 .д клас.

Публиката остана очарована, запленена и вдъхновена от събитието. А ученици и учители затвърдиха връзката по между си, изследвайки темата, вдъхновявала хиляди творци през човешката история: именно тази чудновата и магическа енигма: жената. На събитието присъстваха много гости- учители от Пазарджик и региона, нашите директори: г-жа Велка Недялкова и г-жа Елена Якимова, както и експертите г-жа Ваня Апостолова и г-жа Галина Цанева, която подчерта нуждата от такива уроци.

Тези интегрирани уроци са доказателство за качествено образование и иновативност, те са трудни и вдъхновяващи както гости, така и участници. Празнична атмосфера на събитието придадоха няколко изложби, посветени на творящата жена, а всеки гост получи картичка- творчество на ученици и учители. Емоционалният градус на финала се покачи, когато Деян Гергинов изпълни авторската си песен- ода за жената.
Натали Калпакова, 12в
Диляна Желязкова,12 в

   ♦ ИСТОРИЯ.БГ – СТУДЕНАТА ВОЙНА

На 15.01.2018 г. ХІз клас и г-жа Цикалова представиха своя поглед върху събитията, свързани с периода на Студената война. Урокът беше реализиран като телевизионно предаване, в което всеки имаше възможност да защити в устно изказване своето становище по проблема.
Презентирани бяха ключови фигури, събития, факти.В този различен час по история учениците попълваха работни листове след осмисляне на информацията, предсравена от техните съученици.
Гостите се запознаха с проекти (книжки, вестници, брошури), изработени от ХІ клас и посветени на Студената война. Учениците от ХІз клас демонстрираха отлични знания по предмета и качествена екипна работа при подготовката и осъществяването на добрата практика.


♦ Предизвикателството на интегрирания урок по английски език и българска история

Вие почитатели ли сте на иновациите? А знаете ли, че Шекспировата трагедия „Хамлет“ и българската история имат доста общи неща? Ако отговорът ви е „не“, то позволете ми да ви разкажа в моя репортаж за един изключително различен урок-спектакъл по история и английски език, проведен от 12 „д“ клас на 20.12.2017 г. под ръководството на г-жа Маргарита Панчова и г-жа Емилия Дурева.
Всъщност вие питали ли сте се някога следното: „Да бъдеш или да не бъдеш?“ Вероятно много пъти. Това е и въпросът, на който 12 „д“ клас също се опитаха да отговорят, като представят монолога на Хамлет през призмата на драматични моменти от българската история.
Всички ученици от класа, разделени на групи, пресъздадоха всяко от петте действия в трагедията, като успяха да го съпоставят с личности и събития от нашето историческо минало. Нека не забравяме, че всичко, което ние видяхме, а пък на вас ви предстои да научите, беше подготвено на изключително добро ниво английски, съчетано с отлични познания по българска история.

„Животът срещу смъртта“, „Изконният страх от бъдещето и присъдата на поколенията“, „Трагичната съдба на индивида, изпреварил своето време“, както и „Болезненият сблъсък между ума и сърцето“ бяха основните теми, към които дванадесетокласниците насочиха вниманието ни. Чрез кратки презентации, анализи, откъс от филм, съпоставки между Хамлет и български владетели, обяснение на исторически понятия и драматична монологична актьорска игра учениците успяха да провокират размисъл и дори да обобщят приликите и разликите между българските личности и Шекспировия герой в края на спектакъла.

Не би трябвало да се учудите от поздравленията, които учениците получиха за усърдната си работа от експертите г-жа Боева и г-жа Апостолова, нашата Директорка и разбира се от класния ръководител на 12 „д“ клас – г-жа Дурева. Учениците не пропуснаха да изкажат своите благодарности за напътствията и помощта към учителите, които ги подготвиха, а именно г-жа Дурева и г-жа Маргарита Панчова. Те заедно, като един сплотен екип, успяха да сътворят една нова картина, на която едни до други стояха Шекспировият герой Хамлет и смелите български владетели. Репортер: Ивалина Пенчева, 12.б , в. „Обектив”

   ♦ Детективска агенция „Mysteries and murders“

Детективска агенция „Mysteries and murders“ – 11.д клас и техните преподаватели Емилия Дурева и Елена Благоева представиха връзката между фундаменталната химия и английската класическа литература.
Сюжетът на открития урок беше интригуващ и забавен, но същевременно и познавателен. Учениците успяха да пренесат своите гости в една по-различна атмосфера, както и да покажат своя неуморен труд!
Много от Вас вероятно си задават въпроса каква ли би могла да бъде връзката между химията и английския език. Нашата детективска агенция се опита да разгадае какви са съставките на отровата, която Жулиета от известната Шекспирова пиеса приема, за да се престори на мъртва пред своето семейство. Също така какво кара очите на Баскервилското куче да светят и не на последно място – какво е използвал Виктор Франкенщайн, за да успее да съживи едно мъртво тяло.
11.д клас умело успя да разгадае всички тези мистерии с помощта на своите невероятни учители и креативно мислене

   ♦ Голямото междучасие“

16 ноември 2016 – за някои това може да е най-обикновен ден, но за учениците от 11 Е клас беше по-специален. На този ден те, заедно с помощта на г-жа Асенова, г-жа Цикалова, г-жа Топалова и г-жа Благоева, проведоха експедиция “ Голямото междучасие“. Сигурно си мислите, че става въпрос за това, какво правят учениците в така любимото ни голямо междучасие?! Не грешите, приятели. Интегрираният урок включваше цели четири предмета- бългаски език и литература, химия и ООС, физика и история. Струва ви се невъзможно, нали? Е, за 11 Е клас беше изкуство. Те успяха да съчетаят тези толкова различни предмети в едно и то по един много интересен и вълнуващ начин.
В началото на часа бяха представени различни научни факти за водата и нейното значение. Учениците бяха направили изследване на водата в различни краища на области като Брацигово, Пещера и Батак. Брациговската вода беше сравнена с вода „Банкя“, след направените от тях изследвания, разбира се. Резултатът беше ясен- водата от чешмата в Брацигово е много по-добра и полезна за пиене. Освен това те бяха посетили и музея в града, където бяха научили повече за историята на българите в този край. Следващата им спирка беше в Пещера. Там качеството на водата, обаче, не беше толкова добро- водата е хлорирана, а приематено й може да доведе до кожни болести, за това младшите изследователи съветват да не се консумира често. За разлика от градската чешма, чешмата в крепостта „Перистера“ е съвсем годна за пиене. В допълнение към своето проучване изследователите се бяха спрели и да разгледат византийската крепост от шести век , както и да научат малко повече за историята й. Последната им спирка беше в Батак. Не само,че бяха изследвали водата в чешмите, но и бяха стигнали до извода, че дъждът там е киселинен. Учениците бяха посетили много исторически обекти като баташката църква или още наречената Костница. Там те рецитираха откъс от стихотворението на поета Вазов „От Батак съм, чичо“, а по време на открития урок четоха и откъси от книгата на Захари Стоянов за историята на Баташкото клане. Е, какво ще кажете, приятели? Не усетихте ли как се сляха и четирите предмета в едно? Невъзможно, но факт! 11 е успяха да го направят и то с такава лекота

   ♦ Интергиран открит урок по биология и здравно образование и физика и астрономия, с учениците от 10Е клас на ЕГ „Бертолт Брехт“на тема: „ Влияние на електромагнитните вълни върху човека и природата

На 01.03.2016 г. се проведе интергиран открит урок по биология и здравно образование и физика и астрономия, с учениците от 10Е клас на ЕГ „Бертолт Брехт“на тема: „ Влияние на електромагнитните вълни върху човека и природата“.
Урокът се проведе под формата на ролева игра – Девето регионално фирмено изложение „Фибип – Пазарджик, 2016г.” под ръководството на г-жа Нина Моллова и г-жа Соня Асенова, които бяха наши консултанти.
По време на урока, представители на три регионални фирми -„БИОП Деметра“, „Health Technology” и „Бесапара“, се състезаваха за привличане на повече инвеститори.
Лаборатория проверяваше качеството и безопасността на предлаганите от фирмите продукти.
Всички присъстващи имаха възможност да инвестират в избраната от тях фирма и да коментират по време на открития урок в секция на електронната платформа МУДЪЛ.
Задачите от нашите консултанти бяха под формата на образователни игри, което привлече вниманието на аудиторията по оригинален начин.
Благодарим сърдечно на нашите гости: кметът на град Пазарджик, г-н Тодор Попов, директорът на ЕГ, г-жа Велка Недялкова, г-жа Табакова – началник сектор Образование към община Пазарджик, г-жа Весела Тодорова – старши експерт по природни науки към РИО Пазарджик, г-жа Нанева – старши експерт към РИО Пазарджик, както и преподаватели по физика и биология от региона.
Ивелина Сиракова, 10 е клас


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter