ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Обществен съвет

Покана за Педагогически съвет на 14.09.17 г. от 8.30 ч.

Покана за среща с Обществения съвет на 12.09.17 г. от 18,00 ч.Протокол №5 от 12.09.2019 г.

Създаден обществен съвет към  ЕГ „Бертолт Брехт” на основание чл. 265 от ЗПУО в състав:
Председател: Малина Георгиева Златева – родител
Членове:
1. Гергана Димитрова Табакова – директор дирекция „Образование и култура” в Община Пазарджик – представител на финансиращия орган
2. Грета Христова Димитрова – родител
3. Елена Асенова Асенова – Василева – родител
4. Димка Методиева Гаврилова – родител
5. Венера Георгиева Несторова – родител
6. Антония Виткова Стефанова Кръстева – родител

Дейност на обществения съвет

Протокол от заседание на обществения съвет от 30.11.2016г.

Протокол №2 от заседание на обществения съвет от 31.03.2017г.

Протокол от заседанието на Обществения съвет от 12.09. 2017г.

Протокол от заседанието на Обществения съвет от 26. 02. 2018 г.

Протокол номер 6 – от заседанието от 13.07.2018г.

Протокол номер 1 – от заседанието от 13.09.2018г.

Протокол номер 2 – от заседанието от 19.10.2018г.


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter