ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Обществен съвет

Създаден обществен съвет към  ЕГ „Бертолт Брехт” на основание чл. 265 от ЗПУО в състав:
Председател: Малина Георгиева Златева – родител
Членове:
1. Гергана Димитрова Табакова – директор дирекция „Образование и култура” в Община Пазарджик – представител на финансиращия орган
2. Грета Христова Димитрова – родител
3. Елена Асенова Асенова – Василева – родител
4. Димка Методиева Гаврилова – родител
5. Венера Георгиева Несторова – родител
6. Антония Виткова Стефанова Кръстева – родител

Протокол от заседание на обществения съвет

Дейност на обществения съвет

Протокол №2 от заседание на обществения съвет


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter