ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Учебници и учебни помагала за учебната 2017/2018 година

VIII клас

Български език – издателство „Булвест 2000″ ООД с учебна тетрадка – колективна поръчка
Литература – издателство „Булвест 2000″ ООД – колективна поръчка
Задължителна литература  за обучението по БЕЛ:

Старогръцка литература:
Н. Кун- „Старогръцки митове”/. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл/
Омир- „Илиада”
Сафо- Лирика /”Любов”/
Софокъл- „Антигона“
Средновековна литература:
Библия- Стар завет: Библейски сюжети за сътворението, за грехопадението,за Каин и Авел, за Мойсей;
Библия- Нов завет:  Евангелие от Матей и Евангелие от Йоан
Старобългарска литература:
„Пространно житие на Константин – Кирил“
„Пространно житие на Константин – Кирил“
К. Преславски- „Азбучна молитва“
Черноризец Храбър-  „За буквите“
Западноевропейска ренесансова литература:
Дж. Бокачо – „Декамерон“/ Ден първи,Новела трета –„Притчата за трите пръстена“/
Мигел де Сервантес- „Дон Кихот“
У.Шекспир-  „Хамлет“
У.Шекспир-  Сонети /Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), Сонет 130 („Очите ѝ не са звезди…“)
Немски език –издателство KLETT – колективна поръчка
Английски език – издателство Express Publishing – колективна поръчка
Френски език – издателство CLE International – колективна поръчка
Математика 8 клас на издателство „Анубис“, автори Т. Витанов, Г. Кожухарова и колектив.
Информационни технологии 8 клас на издателство „Изкуства“ с автори Красимир Манев, Коста Гърев и колектив
Философия 8 клас - издателство „Просвета“ с автори Ясен Захариев и колектив
Музика 8 клас  „Булвест 2000” – Елисавета Вълчинова-Чендова и колектив
Изобразително изкуство 8 клас: „Анубис” – Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева

IX клас

Български език – Български език за 9. клас, авт. Милена Васева и колектив, изд. „Д-р. Ив. Богоров”
Литература – Литература за 9. клас, авт. Младен Влашки, Валери Стефанов, Александър Панов, изд. „Диоген”
Немски език
І ЧЕ – Deutsch Hautnah, издателство KLETT – PONS
IІ ЧЕ – Direkt 2, Teil 1, KLETT – PONS
Английски език
I ЧЕ – Upstream B2, Express Publishing
IІ ЧЕ – Еnglish in Mind, Cambridge
Френски език
І ЧЕ – Echo B1.1, учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International, автори: J. Girardet, J. Pécheur
ІI ЧЕ –  Echo A1, учебник и учебна тетрадка, автори: J. Girardet, J. Pécheur
Математика – Математика за 9.клас/ задължителна подготовка/,  авт. Станислава Петкова, Г. Ганчев, изд. „Просвета”
Информационни технологии – Информационни технологии за 9.клас, авт. Г. Тотков
Информатика – Информатика за 9.клас, издателство „Летера“, авт. П. Бърнев
География – География и икономика за 8.клас, 2012 – 2014 година, изд. „Просвета”, авт. Нено Димов, Люсила Цанкова.
IX a,б,в,г – Geografie und Wirtschaft
История и цивилизация
IX a,б,в,г – Geshichte fur die 9.Klasse ; изд. „Летера”, Л. Панова, М. Груев
IX д,е,ж,з – History and Civilization for the 9.grade, изд. „Просвета”, автори: Пламен Павлов, Ал. Николов
IX и – История и цивилизация за 8.клас  на френски език; изд. „Анубис“, авт. Хр.Матанов
Биология
IX a,б,в,г,и – Биология и ЗО за 8.клас – ЗП; Изд. „Просвета”
IX д, е, ж, з – Biology for the 9 grade, изд. „Гея Либрис”
Психология и логика – Психология и логика-9.клас, изд. „Педагог 6”, aвтори  Галя  Герчева  и  колектив.
Физика и астрономия – Физика и астрономия за 8. клас; М. Максимов, Христакудис
Химия – Химия и ООС за 8. клас, Л. Боянова, изд. „Просвета”
Музика –  Музика – 9.клас, авт. Ст. Георгиева и колектив, изд. “Просвета”
Изобразително изкуство- Изобразително изкуство за 9.клас, авт. Д. Немцов, изд. „Булвест 2000”

X клас

Български език – Български език 10. клас , авт. М. Васева, изд. „Д-р  Ив. Богоров”
Литература – Литература 10. клас за ЗП и ПП, авт. Валери Стефанов, Александър Панов, изд. „Диоген ”
Немски език
І чужд език – Mittelpunkt  B2, издателство KLETT – PONS
ІІ чужд език – Direkt 2, Teil 2, KLETT – PONS
Английски език
І чужд език – I Upstream B2+, Express Publishing
ІІ чужд език – English in Mind 3, Cambridge
Френски език
І чужд език – Echo B1.2, учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International, автори: J. Girardet, J. Pécheur
ІІ чужд език – Echo A1, учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International, автори: J. Girardet, J. Pécheur
Математика – Математика 10.клас/ задължителна подготовка/, издателство „Просвета” автори: Запрян Запрянов, Иван Георгиев, Г. Ганчев
Информатика – Информатика 9.клас, издателство „Летера”, автори П. Бърнев, Г. Тотков, Вл. Шкуртов, Р. Донева, К. Гъров
Информационни технологии – Информационни технологии 10.клас, издателство „Летера ” , автори Г. Тотков, Вл. Шкуртов, Р. Донева, К. Гъров
История и цивилизация
а, б, в, г – Geschichte und Geschehen für die 10.Klasse, издателство PONS, автори М. Зауер, А.Брюкман, Р.Брютинг и др.
д, е, ж, з – History and Civilization for the 10.grade, изд. „Просвета”, В. Гаврилов
и – История за 9.клас, изд. „Просвета“, авт. Б.Гаврилов
Етика и право – Етика и право, издателство „Анубис”, автори И. Колев
Физика и астрономия – Физика и астрономия 9.клас, издателство „Булвест 2000”, автори Максимов, Христакудис
Химия и опазване на околната среда – Учебник по химия и опазване на околната среда за 9. клас, издателство „Анубис”, Г. Близнаков, Л. Боянова
Биология и здравно образование
X  а, б, в, г, и клас – Биология и ЗО за 9.клас, издателство „Булвест 2000”, автор О. Димитров
X  д, е, ж, з – Biology for the 10.grade, изд. „Булвест”
География и икономика – География и икономика за 9. клас / задължителна подготовка, изд. „Просвета“, авт. Н. Димов и колектив
X  а, б, в, г клас – Geografie und Ökonomik für die 10. Klasse – Nikolay Serafimov, изд. „Просвета“

XI клас

Български език  – Български език, авт. М. Васева, изд. „Д-р. Ив. Богоров”
Литература – Литература, авт. В. Стефанов, изд. „Анубис”
Немски език
І чужд език – Mittelpunkt B2-C1, KLETT – PONS
ІІ чужд език – Direkt 3, Teil 1, KLETT – PONS
Английски език
І чужд език – Upstream C1,Express Publishing + English through Literature, Просвета
ІІ чужд език – English in Mind 4 / Cambridge
Френски език
І чужд език – 1/ ABC DELF – Adrien Payet, Virginie Salles, изд. CLE International
2/ Littérature progressive , изд. CLE International- колективна поръчка
ІІ чужд език – Écho A2 – J. Girardet, J. Pécheur -  учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International
Математика – Математика 11.клас / задължителна подготовка/,издателство „Просвета” автори: Запрян Запрянов, Иван Георгиев
История и цивилизация – История и цивилизация за 10.клас (преработено издание), издателство „Просвета”, автори Г. Марков и колектив
ЗИП – учебник за 10.клас по История и цивилизация на издателство „Даниела Убенова”, София 2012, ЗП и ПП, авторски колектив Костадин Грозев, Валери Колев
Философия – Философия, издателство „Анубис”, автор И. Колев
Физика и астрономия – Физика и астрономия 10.клас, автори Максимов, Христакудис
Химия и опазване на околната среда – Учебник по химия и опазване на околната среда 10.клас, издателство „Анубис”, Г. Близнаков, Л. Боянова
Биология и здравно образование – Биология и ЗО за 10. клас, издателство „Просвета”, автори П. Попов, В. Ишев
География и икономика – География и икономика за 10.клас/ задължителна подготовка/ , изд. „Просвета“ 2012 г., авт. Н. Димов и колектив
ЗИП – География и икономика за 10.клас /профилирана подготовка – Румен Пенев, Мариана Султанова, Тони Трайков; изд. „Булвест 2000“ София 2012 г.

XII клас

Български език – Български език, авт. Милена Васева, изд. „Д-р Иван Богоров”
Литература – Литература за задължителна и профилирана подготовка, авт. В. Стефанов, Ал. Панов, изд. „Анубис”
Немски език
І чужд език – Mittelpunkt C1, KLETT – PONS
ІІ чужд език – Direkt 2, Teil 4, KLETT – PONS
Английски език
І чужд език – Insights through Literature, Lettera + Сборник тестове за матури
ІІ чужд език – English in Mind 5, Cambridge
Френски език
І чужд език –1/ ABC DELF – Adrien Payet, Virginie Salles, изд. CLE International2/ Littérature progressive , изд. CLE International- колективна поръчка
ІІ чужд език – Écho A2 – J. Girardet, J. Pécheur -  учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International
Математика – Математика 12. клас / задължителна подготовка/, издателство „Просвета” автори: Запрян Запрянов, Юлия Нинова, Иван Георгиев
История и цивилизация – учебник за 11. клас по История и цивилизация на издателство „Просвета” с авторски колектив  Васил Гюзелев, Райна Гаврилова, Иван Стоянов, Милчо Лалков, преработено издание
ЗИП История и цивилизация –  учебник за 11. клас по История и цивилизация на издателство „Кръгозор”, ЗП и ПП,  авторски колектив:  Йордан Андреев, Елена Стателова, Красимира Мутафова
Свят и личност – Свят и личност , издателство „Просвета”, автори:  Мая Грекова и колектив, 2011г.
Физика и астрономия – Физика и астрономия 10. клас , автори:  Максимов, Христакудис
География и икономика – География и икономика за 10. клас /задължителна подготовка/ – Нено Димов, Люсила Цанкова, Христо Ганев, Емилия Лазарова,  издателство „Просвета” 2012 г.
ЗИП – География и икономика – Калина Милкова, Нели Христова, Даниела Ангелова – Ганчева; издателство „Д-р Иван Богоров“  София 2007 г.


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter