ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Прием 2017 – 2018 година

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.
от 8.
00 до 17.30 часа

1. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 28.06. – 30.06.2017 г. вкл.
2. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 05.07.-07.07.2017 г. вкл.
3. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 18.07.-19.07.2017 г. вкл.
——————————————–
Място за записване – сградата на ЕГ „Бертолт Брехт“, I – ви етаж, лекционна зала
Необходими документи:
1. Заявление до директора;
2. Оригинал на свидетелство за завършен VII клас;
Необходими медицински документи:
1. Талон за профилактичен преглед от личния лекар за учебната 2017/2018г. /не медицинско свидетелство/.

Държавен план-прием за 2017-2018 година:

Утвърден със заповед РД 06-109/29.03.2017 г. на началника на РУО – Пазарджик

 8 ПАРАЛЕЛКИ - с профил „Чужди езици“ и профилиращи предмети както следва:

•Четири паралелки с първи чужд език НЕМСКИ ЕЗИК и втори чужд език  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 104 ученици
•Две паралелки с първи чужд език АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  и втори чужд език  НЕМСКИ ЕЗИК: 52 ученици
•Една паралелка с първи чужд език АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  и втори чужд език  ФРЕНСКИ ЕЗИК: 26 ученици
•Една паралелка с първи чужд език ФРЕНСКИ ЕЗИК и втори чужд език АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 26 ученици
Третият и четвъртият профилиращи предмети се избират от учениците в края на първия гимназиален етап (в края на 10. клас)
Брошура – 2017


Прием в гимназията за  2017/2018 учебна година:

Приемът в гимназията се  извършва съгл. Наредба № 10/1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, раздел III Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО
За прием в гимназията учениците полагат:
1. НВО  по български език и литература – 19 май 2017 г.
2. НВО по математика – 22 май 2017 г.
Документите за кандидатстване се подават в училища-гнезда, определени от началника на РУО на МОН.
Класирането се извършва централизирано от комисия в РУО на три етапа.
Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.

Балообразуване за прием в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“:

1. Удвоен резултат от НВО по БЕЛ.
2. Удвоен резултат НВО по математика.
3. Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование.
4. Оценка по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter