ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

За ученика

От тук може да си свалите необходимия документ. Попълнете го на български език, като спазвате правилата за компютърна текстообработка.

 

♦ Заявление за отсъствие на ученик от учебни занятия:
- Заявление до класен ръководител до 3 дни-ТУК
- Заявление до директора до 7 дни – ТУК

♦Удостоверение за дирекция „Социално подпомагане”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца /ППЗСПД/, публикуван в ДВ. Бр. 34 от 28 април 2017 г., във връзка с чл. 17, ал.4 от ППЗСПД, Ви уведомяваме, че вече не е необходимо да се предоставят удостоверения от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик за новата учебна година.

Уверение за БДЖ

Попълнете посочения формуляр и го изпратете като прикачен файл на пощата на гимназията b_breht@abv.bg. Готовото уверение можете да получите в канцеларията на ЕГ „Бертолт Брехт”.
Където е необходимо- да послужи, където е необходимо.

Заявление, което се подава в канцеларията на ЕГ за издаване на справка за успех по години и хорариум от учебни часове – Справка за успех и хорариум

♦ Стипендии:

 

 


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter