ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Служебни документи

От тук може да си свалите необходимия документ. Попълнете го на български език, като спазвате правилата за компютърна текстообработка.

♦ Заявление за отсъствие на ученик от учебни занятия:
- Заявление до директора за до 3 дни-тук
- Заявление до директора след решение на педагогическия съвет за до 7 дни – тук

♦Удостоверение за дирекция „Социално подпомагане”
може да си свалите от ТУК
Попълнете посочения формуляр и го изпратете като прикачен файл на пощата на гимназията b_breht@abv.bg. Готовото удостоверение можете да получите в канцеларията на ЕГ „Бертолт Брехт”.

Уверение за БДЖ

Попълнете посочения формуляр и го изпратете като прикачен файл на пощата на гимназията b_breht@abv.bg. Готовото уверение можете да получите в канцеларията на ЕГ „Бертолт Брехт”.
Където е необходимо- да послужи, където е необходимо.

Заявление, което се подава в канцеларията на ЕГ за издаване на справка за успех по години и хорариум от учебни часове – Справка за успех и хорариум

♦ Стипендии:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати – Приложение 1
2. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование
и предотвратяване на отпадането – Приложение 2
3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания – Приложение 3
4. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родители – Приложение 4
5. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна целева стипендия за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението на ученика – Приложение 5
6. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за еднократна целева стипендия за покриване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование – Приложение 6
7. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за еднократна стипендия за постигнати високи резултати в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност – Приложение 7


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter