ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Учителски състав

Педагогически състав в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ – гр. Пазарджик

Педагогически състав в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ – гр. Пазарджик
Тодор Иванов Тодоров – педагогически съветник

Български език и литература

1. Бойка Янкова Лумбева – старши учител
2. Диана Костадинова Стоева – старши учител
3. Албена Стефанова Узунова – старши учител
4. Елена Димитрова Бояджиева – старши учител
5. Василка Иванова Стоянова – старши учител
6. Петя Владимирова Енкина – старши учител
7. Десислава Сергеева Кънчева – старши учител
8. Пенка Симеонова Христова – старши учител
9. Весела Александрова Топалова –учител
-заместник Кръстина Атанасова Бончева –  учител
10. Цветанка Делова Влахова –учител

Чужди езици

Немски език

11. Христина Колева Секулова – главен учител
12. Пенка Атанасова Иванова – старши учител
13. Емилия Цветанова Духовникова – старши учител
14. Величка Петрова Стоянова – старши учител
15. Даниела Димитрова Грюнбаум – учител
16. Мария Богомилова Николова – старши учител
17. Лидия Йорданова Трошанова – старши учител
18. Лилия Спасова Мерджова – старши учител
19. Стоилка Кинова Дестанова – старши учител
-заместник Богданка Василева Гацева – старши учител
20. Стоян Димитров Манолев – старши учител
21. Светла Якова Бойчева – старши учител
22. Златка Данчева Бенш – учител

Английски език
23. Лилия Спасова Кирова – старши учител
24. Емилия Димитрова Дурева – старши учител
25. Атанаска Петрова Димитрова – старши учител
26. Лазарина Кинова Дудова – старши учител
27. Цветелина Николова Килитанова – старши учител
28. Нели Димитрова Мърмарова – старши учител
29. Десислава Иванова Върбанова – старши учител
30. Спасина Димитрова Станева – старши учител
31. Велислава Рангелова Пенчева – старши учител
32. Стефка Димитрова Спасова -  учител

Френски език

33. Ася Константинова Гунчева – главен учител
34. Иванка Григорова Караниколова – старши учител
35. Галина Димитрова Филиповска – старши учител
36. Доротея Стоянова Николова – старши учител

Математика и информатика

37. Весела Станимирова Петрова – старши учител
38. Петя Николаева Цанкова – старши учител
39. Николина Ангелова Радичева – старши учител
40. Владимир Николов Владов – старши учител
41. Атанас Георгиев Атанасов – старши учител
42. Иванка Георгиева Дъбова – старши учител
43. Наталия Борисова Кръстева – старши учител
44. Диана Петрова Джукелова – старши учител
45. Петя Радославова Михайлова – ръководител направление информационни и комуникационни технологии

Физика и астрономия

46. Димитър Луков Тотев – старши учител
47. Соня Иванова Асенова – старши учител
48. Карамфил Феликсов Георгиев – старши учител
49. София Кралева Владова– старши учител

История и цивилизация

50. Маргарита Петкова Панчова – старши учител
51. Мариела Асенова Цикалова – старши учител
52. Соня Трифонова Николова – старши учител
53. Наталия Любенова Ганева – старши учител

География и икономика

54. Ирина Христова Додникова – старши учител
55. Ангел Петков Дойков – старши учител

Биология и здравно образование

56. Николина Ангелова Моллова – главен учител
57. Албена Петкова Пашова – старши учител
58. Павлина Атанасова Филипова – старши учител

Химия и опазване на околната среда

59. Васка Атанасова Кузева – старши учител
60. Елена Иванова Благоева – учител

Учебни предмети от философски цикъл

61. Костадин Василев Пампов – старши учител
62. Гергана Максимова Краева – старши учител
63. Ангелина Атанасова Делийска – старши учител

Музика

64. Стоян Василев Стоянов –  учител

Изобразително изкуство

65. Даниела Цветанова Перничева – старши учител

Физическо възпитание и спорт

66. Драган Йорданов Драганов – старши учител
67. Здравка Димитрова Терзиева – старши учител
68. Мариан Петров Дойчев – старши учител
69. Стефан Иванов Ненчев – старши учител
70. Мария Иванова Ночева – старши учител
71. Маргарита Николова Николова – старши учител

Учители, завършили нашето училище – ЕГ „Бертолт Брехт“
1. Велка Иванова Недялкова – директор
2. Мария Тодорова Хаджийска -зам. директор
3. Елена Ангелова Якимова – зам.директор
4. Диана Костадинова Стоева – старши учител по БЕЛ
5. Албена Стефанова Узунова старши учител по БЕЛ
6. Василка Иванова Стоянова – старши учител по БЕЛ
7. Даниела Димитрова Грюнбаум – учител
8. Пенка Атанасова Иванова – старши учител по немски език
9. Мария Богомилова Николова – старши учител по немски език
10. Лидия Йорданова Трошанова – старши учител по немски език
11. Стоилка Кинова Дестанова – старши учител по немски език
12. Светла Якова Бойчева – старши учител по немски език
13. Емилия Димитрова Дурева – старши учител по английски език
14. Атанаска Петрова Димитрова – старши учител по английски език
15. Лазарина Кинова Дудова – старши учител по английски език
16. Десислава Иванова Върбанова – старши учител по английски език
17. Спасина Димитрова Станева – старши учител по английски език
18. Галина Димитрова Филиповска – старши учител по френски и английски език
19. Лилия Спасова Мерджова – старши учител по немски език
20. Димитър Луков Тотев – старши учител по физика на немски език
21.Соня Трифонова Николова -старши учител по испански език и история на немски език
22. Стефка Димитрова Спасова -  учител
23.Тодор Иванов Тодоров – педагогически съветник


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter