ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Учителски състав

Педагогически състав в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ – гр. Пазарджик

Педагогически състав в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ – гр. Пазарджик
Тодор Иванов Тодоров – педагогически съветник

Български език и литература

1. Бойка Янкова Лумбева – старши учител
2. Диана Костадинова Стоева – старши учител
3. Албена Стефанова Узунова – старши учител
4. Елена Димитрова Бояджиева – старши учител
5. Василка Иванова Стоянова – старши учител
6. Петя Владимирова Енкина – старши учител
7. Десислава Сергеева Кънчева – старши учител
8. Пенка Симеонова Христова – старши учител
9. Весела Александрова Топалова –учител
10. Цветанка Делова Влахова –учител

Чужди езици

Немски език

11. Христина Колева Секулова – главен учител
12. Пенка Атанасова Иванова – старши учител
13. Емилия Цветанова Духовникова – старши учител
14. Величка Петрова Стоянова – старши учител
15. Ана Георгиева Василева – старши учител
16. Мария Богомилова Николова – старши учител
17. Лидия Йорданова Трошанова – старши учител
18. Лилия Спасова Мерджова – старши учител
19. Стоилка Кинова Дестанова – старши учител
-заместник Богданка Василева Гацева – старши учител
20. Стоян Димитров Манолев – старши учител
21. Светла Якова Бойчева – старши учител
22. Златка Данчева Бенш – учител

Английски език
23. Иванка Христова Янева – старши учител
24. Лилия Спасова Кирова – старши учител
25. Емилия Димитрова Дурева – старши учител
26. Лазарина Кинова Дудова – старши учител
27. Цветелина Николова Килитанова – старши учител
28. Атанаска Петрова Димитрова – старши учител
29. Нели Димитрова Мърмарова – старши учител
30. Наталия Любенова Ганева – старши учител
31. Десислава Иванова Върбанова – старши учител
32. Спасина Димитрова Станева – старши учител
33. Велислава Рангелова Пенчева – учител
34. Стефка Димитрова Спасова -  учител

Френски език

35. Ася Константинова Гунчева – главен учител
36. Иванка Григорова Караниколова – старши учител
37. Галина Димитрова Филиповска – старши учител
38. Доротея Стоянова Николова – старши учител

Математика и информатика

39. Ирина Ангелова Белева – главен учител
40. Красимира Монова Йорданова – старши учител
41. Фиданка Иванова Уливерова – старши учител
42. Калинка Славчова Дамянова – старши учител
43. Весела Станимирова Петрова – старши учител
44. Петя Николаева Цанкова – старши учител
45. Николина Ангелова Радичева – старши учител
- заместник: Ненка Стоянова Стоянова – старши учител
46. Владимир Николов Владов – старши учител
47. Наталия Борисова Кръстева – старши учител
48. Диана Петрова Джукелова – старши учител
49. Петя Радославова Михайлова – ръководител направление информационни и комуникационни технологии
- заместник София Кралева Владова

Физика и астрономия

50. Димитър Луков Тотев – старши учител
51. Соня Иванова Асенова – старши учител
52. Карамфил Феликсов Георгиев – старши учител

История и цивилизация

53. Маргарита Петкова Панчова – старши учител
54. Мариела Асенова Цикалова – старши учител
55. Соня Трифонова Николова – старши учител

География и икономика

57. Ирина Христова Додникова – старши учител
58. Ангел Петков Дойков – старши учител

Биология и здравно образование

59. Николина Ангелова Моллова – главен учител
60. Албена Петкова Пашова – старши учител
61. Павлина Атанасова Филипова – старши учител

Химия и опазване на околната среда

62. Васка Атанасова Кузева – старши учител
63. Елена Иванова Благоева – учител

Учебни предмети от философски цикъл

64. Костадин Василев Пампов – старши учител
65. Ангелина Атанасова Делийска – старши учител
66. Гергана Максимова Краева – старши учител

Музика

67. Анна Атанасова Сарафска – старши учител

Изобразително изкуство

68. Даниела Цветанова Перничева – старши учител

Физическо възпитание и спорт

69. Драган Йорданов Драганов – старши учител
70. Здравка Димитрова Терзиева – старши учител
71. Мариан Петров Дойчев – старши учител
72. Стефан Иванов Ненчев – старши учител
73. Мария Иванова Ночева – старши учител
74. Маргарита Николова Николова – учител

Учители, завършили нашето училище – ЕГ „Бертолт Брехт“
1. Велка Иванова Недялкова – директор
2. Мария Тодорова Хаджийска -зам. директор
3. Елена Якимова – зам.директор
4. Диана Костадинова Стоева – старши учител по БЕЛ
5. Албена Стефанова Узунова старши учител по БЕЛ
6. Василка Иванова Стоянова – старши учител по БЕЛ
7. Ана Георгиева Василева – старши учител по немски език
8. Мария Богомилова Николова – старши учител по немски език
9. Лидия Йорданова Трошанова – старши учител по немски език
10. Стоилка Кинова Дестанова – старши учител по немски език
11. Светла Якова Бойчева – старши учител по немски език
12. Емилия Димитрова Дурева – старши учител по английски език
13. Лазарина Кинова Дудова – старши учител по английски език
14. Пенка Атанасова Иванова – старши учител по немски език
15. Спасина Димитрова Станева – старши учител по английски език
16. Десислава Иванова Върбанова – старши учител по английски език
17. Атанаска Петрова Димитрова – старши учител по английски език
18. Галина Димитрова Филиповска – старши учител по френски и английски език
19. Лилия Спасова Мерджова – старши учител по немски език
20. Димитър Луков Тотев – старши учител по физика на немски език
21.Соня Трифонова Николова -старши учител по испански език и история на немски език
22.Тодор Иванов Тодоров – педагогически съветник


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter