ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Графици и документи

Правилник за дейността на Езикова Гимназия

Стратегия за развитието на гимназията

Eтичен кодекс на Езикова Гимназия

♦ Обществен съвет

Създаден обществен съвет към  ЕГ „Бертолт Брехт” на основание чл. 265 от ЗПУО в състав:
Председател: Малина Георгиева Златева – родител
Членове:
1. Гергана Димитрова Табакова – директор дирекция „Образование и култура” в Община Пазарджик – представител на финансиращия орган
2. Грета Христова Димитрова – родител
3. Елена Асенова Асенова – Василева – родител
4. Димка Методиева Гаврилова – родител
5. Венера Георгиева Несторова – родител
6. Антония Виткова Стефанова Кръстева – родител

♦ Превенция на агресията и училищния тормоз

План за противодействие на училищния тормоз

Алгоритъм за прилагане на механизъм

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Правила за задълженията на всички служители при установяване на случаи на училищен тормоз

Правила за поведение в училище

Алгоритъм за прилагане на механизъм – МОН

Заповед РД09-1871- МОН

♦  Графици

График за самостоятелно обучение -сесия септември 2017 – ТУК

♦ Стипендии

Заповед за отпускане на стипендии
Вътрешни правила

♦ Седмично разписание

Седмично разписание за втори срок

 


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter