ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Училищна документация

Правилник за дейността на гимназията

Стратегия за развитието на гимназията

Eтичен кодекс на Езикова Гимназия

ГОДИШЕН ПЛАН

ДНЕВЕН РЕЖИМ

БЮДЖЕТ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ” гр.ПАЗАРДЖИК -ТУК

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ -ТУК

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ” – ГР. ПАЗАРДЖИК – ТУК

♦ Превенция на агресията и училищния тормоз

План за противодействие на училищния тормоз

Алгоритъм за прилагане на механизъм

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Единни правила за действията на всички служители при установяване на случаи на училищен тормоз

Правила за поведение в училище

Алгоритъм за прилагане на механизъм – МОН

Заповед РД09-1871- МОН

♦  Графици
График за ДЧК

График за класни и контролни работи

График за консултациите на учителите

График за провеждане на часовете по СИП

Ученически олимпиади в ЕГ за учебната 2017/2018 г.  и Заповед на Министъра за провеждане на олимпиади

График за самостоятелно обучение – сесия януари 2018 – ТУК

♦ Седмично разписание

Седмично разписание

 


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter