ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Училищна документация

Правилник за дейността на гимназията

Стратегия за развитието на гимназията

Eтичен кодекс на Езикова Гимназия

ГОДИШЕН ПЛАН

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 

ПЛАН ЗА БЮДЖЕТ

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

 

Отчет на бюджета към 30.06.2018

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ” гр.ПАЗАРДЖИК -ТУК

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ -ТУК

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ” – ГР. ПАЗАРДЖИК – ТУК

♦ Превенция на агресията и училищния тормоз

План за противодействие на училищния тормоз

Алгоритъм за прилагане на механизъм

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Единни правила за действията на всички служители при установяване на случаи на училищен тормоз

Правила за поведение в училище

Алгоритъм за прилагане на механизъм – МОН

Заповед РД09-1871- МОН

 

 


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter