ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Училищна документация

1. Правилник за дейността на гимназията

2. Стратегия за развитие на гимназията

3. Етичен кодекс на училищната общност

4.  Годишен план

5. Дневен режим

6. Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

7. Политика за защита на личните данни

♦ Програми:

1. Училищна програма за повишаване на качеството на образованието

2. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

3. Програма за предоставяне на равни възможности

 

Индикативен списък на административните услуги, извършвани

от ЕГ “ Бертолт Брехт“

1. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

2. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

3. Издаване на диплома за средно образование

4. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

5. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

6.Издаване на оригинал -дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

7. Приемане и Преместване – ТУК

 


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter