ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Графици и документи

Правилник за дейността на Езикова Гимназия

Стратегия за развитието на гимназията

Eтичен кодекс на Езикова Гимназия

♦ Обществен съвет

Създаден обществен съвет към  ЕГ „Бертолт Брехт” на основание чл. 265 от ЗПУО в състав:
Председател: Малина Георгиева Златева – родител
Членове:
1. Гергана Димитрова Табакова – директор дирекция „Образование и култура” в Община Пазарджик – представител на финансиращия орган
2. Грета Христова Димитрова – родител
3. Елена Асенова Асенова – Василева – родител
4. Димка Методиева Гаврилова – родител
5. Венера Георгиева Несторова – родител
6. Антония Виткова Стефанова Кръстева – родител

♦ Превенция на агресията и училищния тормоз

План за противодействие на училищния тормоз

Алгоритъм за прилагане на механизъм

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Правила за задълженията на всички служители при установяване на случаи на училищен тормоз

Правила за поведение в училище

Алгоритъм за прилагане на механизъм – МОН

Заповед РД09-1871- МОН

♦  Графици

График за допълнителния час на клас

График за консултацията на учителите

График за класни и контролни работи

График за провеждане на часовете по СИП

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2016-2017

♦ Самостоятелна форма на обучение

Промяна в датите за  изпитите по английски и немски език сесия юни-юли:
Английски език – 22.06.2017 – 10.00ч.
Немски език – 20.06.2017 – 10.00ч.
График за самостоятелно обучение -сесия юни-юли 2017 – тук

График за самостоятелно обучение – сесия януари – февруари 2017 г. – тук Нови дати поради удължената ваканция – тук

График за самостоятелно обучение – сесия септември 2016 г. – тук

График за самостоятелно обучение – сесия юни-юли 2016г. – тук

График за самостоятелна форма на обучение – ТУК

♦ Стипендии

Заповед за отпускане на стипендии
Вътрешни правила

♦ Седмично разписание

Седмично разписание за втори срок

 


Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter