ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Учебници за учебната 2019/2020 година

от на сеп.02, 2019, под Ученици

VIII клас

Български език – Изд. „Булвест 2000″, автори Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Литература – Изд. „Булвест 2000, автори Олга Попова, Илияна Кръстева и др.
Немски език
 –Exakt fuer dich, A1, A2, B1 учебници и учебни тетрадки, изд.Klett, колективна поръчка
Английски език –Legaсy А1, А2, В1.1, изд.Express Publishing, колективна поръчка
Френски език –Nickel 1,2, изд.CLE International, колективна поръчка
Математика –изд. Архимед- Здравка Паскалева, Мая Алашка, Пламен Паскалев
Философия – „Философия за 8 клас“, издателство „Просвета“ авт. Евелина Варджийска, Силвия Цветанска и Ясен Захариев
Информационни технологии – изд. Изкуства – автори: Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Стефка Анева, Елена Христова, Димитър Данаилов, Мартин Иванов
Музика –
 Булвест 2000 – Елисавета Вълчинова-Чендова и колектив
Изобразително изкуство – изд.Анубис – Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева

IX клас

Български език – „Български език за 9 клас“, издателство „Булвест 2000″, авт.  Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Литература – „Литература за 9 клас“, издателство „Булвест 2000″, авт. Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
Немски език – I чужд език печатно издание с електронен вариант ,Учебник „Aspekte junior für Bulgarien”, B1, Band 1, Учебна тетрадка „Aspekte junior für Bulgarien”, B1, Band 1, Автори – Уте Коитан, Хелен Шмиц, Таня Зибер, Ралф Зонтаг, Издателство – „Клет България” ООД
Немски език – II чужд език печатно издание с електронен вариант, Учебник „Magnet smart”, A1, Band 1, Учебна тетрадка „Magnet smart”, A1, Band 1, Автор -Джорджо Мотта , Издателство – „Клет България” ООД
Английски език – I чужд език Legacy B1 Part 1 , издателство Express Publishing
Английски език -II чужд език Solutions A1+ граматика, издателство Oxford University Press
Френски език I – чужд език- Nickel 3, изд. CLE International- колективна поръчка
Френски език II – чужд език -Vite pour la Bulgarie A1 част 1, изд. Клет-колективна поръчка
Математика – “Математика 9 клас“, издателство „Архимед“
Информационни технологии – „Информационни технологии 9 клас“, издателство „Анубис“ авт. Евгения Ковачева и колектив
География и икономика IX а,б,в,г – ще бъде оповестен по-късно, поради новата програма за обучение по география на немски език.
География и икономика IX д,е,ж,з -„География и икономика 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език“, изд. Анубис, София 2018
Биология и здр.образование„Биология и здравно образование 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език“ /по новата програма/, Издателство Булвест 2000, автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, М.Христова, Таня Димитрова
История и цивилизация – „История и цивилизация за 9 клас за профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език“, изд. Анубис, София 2018, авт. Хр. Матанов
Философия – „Философия за 9 клас“ издателство „Анубис“ авт. И. Колев и колектив
Физика и астрономия – „Физика и астрономия за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език 9 клас“, издателство „БУЛВЕСТ 2000″, автори: Максим Максимов и Ивелина Димитрова 2018 г.
Химия и опазване на ООС –  „Химия и ООС“ ,издателство „САНПРО“, авт. Хариета Димитрова, Джим Кларк
Изобразително Изкуство – „Изобразително Изкуство 9 клас” изд.  „Анубис“ – Бисер Дамянов, Анна Генчева
Музика – „Музика 9 клас”, изд. „Просвета – София АД”, авт. Л. Пейчева, Ст. Георгиева, В. Димов, М. Димитров

 X клас

 Български език – „Български език за 10 клас“, издателство „Булвест 2000″, авт.  Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Литература – „Литература за 10 клас“, издателство „Булвест 2000″, авт. Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
Немски език – първи чужд език  „Aspekte junior für Bulgarien”, B1, Band 2, Издателство – „Клет България” ООД
Немски език – втори чужд език печатно издание с електронен вариант, Учебник „Magnet smart”, A1, Band 2, Учебна тетрадка „Magnet smart”, A1, Band 2, Автор -Джорджо Мотта , Издателство – „Клет България” ООД
Английски език – I чужд език Legacy B1 Part 2 , издателство Express Publishing – – колективна поръчка
Английски език -II чужд език Solutions A1+ граматика, издателство Oxford University Press - – колективна поръчка
Френски език I – чужд език- Nickel 4, изд. CLE International- колективна поръчка
Френски език II – чужд език -Vite pour la Bulgarie A1 част 2, изд. Клет-колективна поръчка
Математика – “Математика 10 клас“, издателство „Архимед“
Информационни технологии – „Информационни технологии 10.клас“, издателство „Просвета“
История и цивилизация„История и цивилизация“, изд. КЛЕТ България, авт. Искра Баева – колективна поръчка
Философия – „Философия за 10 клас“ издателство „Анубис“
Физика и астрономия – Физика и астрономия 10.клас, издателство „Булвест 2000”, автори Максимов, Ивелина Димитрова
Химия и опазване на околната среда – „Химия и ООС“ , издателство „САНПРО“
Биология и здравно образование„Биология и ЗО за 10.клас“, издателство „Просвета АзБуКи”, автор В. Ишев, З. Ваклева
География и икономика X а,б,в,г – ще бъде оповестен по-късно, поради новата програма за обучение по география на немски език.
География и икономика X д,е,ж,з - „География и икономика за 10 клас “, изд.“Педагог 6“, авт. М. Мандова – Русинчовска, Ц. Заркова /по новата учебна програма/
Музика –  „Музика 10 клас“, изд. „Изкуства“
Изобразително изкуство –„Изобразително изкуство 10 клас“, изд. „Анубис“ – Бисер Дамянов, Анна Генчева

XI клас

Български език  –Български език, изд. „Д-р. Ив. Богоров”, автори М. Васева и Весела Михайлова
Литература – Литература, изд. „Анубис”, авт. В. Стефанов, Ал. Панов
Немски език
І чужд език – Mittelpunkt neu B2-C1, KLETT
ІІ чужд език – Direkt zwei , Teil 3, KLETT
Английски език
І чужд език – Upstream C1,Express Publishing + English through Literature – колективна поръчка
ІІ чужд език –Solutions B1 Part 1 – Oxford – колективна поръчка
Френски език
І чужд език – 1/ ABC DELF B1– Adrien Payet, VirginieSalles, изд. CLE International – колективна поръчка
2/ Littérature progressive ,изд. CLE International- колективна поръчка
ІІ чужд език – Écho A2 – J. Girardet, J. Pécheur -  учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International
Математика – Математика 11.клас / задължителна подготовка/,издателство „Просвета” автори: Запрян Запрянов, Иван Георгиев
История и цивилизация – История и цивилизацияза 10.клас, издателство „Просвета”, автор Георги Марков
Философия – „Философия 11 клас“, издателство „Анубис”, автор И. Колев
Физика и астрономия – Физика и астрономия 10.клас, автори Максимов, Христакудис, изд. „Булвест 2000“
Химия и опазване на околната среда – Учебник по химия и опазване на околната среда 10.клас, издателство „Анубис”, Г. Близнаков, Л. Боянова
Биология и здравно образование – Биология и ЗО за 10.клас, издателство „Просвета”, автори П. Попов, В. Ишев
География и икономика – География и икономика за 10.клас/по старата учебна програма, задължителна подготовка/ , изд. „Просвета“ 2012 г., авт. Н. Димов и колектив

XII клас

 Български език – Български език, изд. „Д-р Иван Богоров”, авт. Милена Васева и В. Михайлова
Литература – Литература за задължителна и профилирана подготовка, изд. „Анубис”, авт. В. Стефанов, Ал. Панов
Немски език
І чужд език – Mittelpunkt neu C1, KLETT
ІІ чужд език – Direkt zwei, Teil 4, KLETT
Английски език
І чужд език – Upstream C1, Express Publishing  + Literature – колективна поръчка
ІІ чужд език –Solutions B1 Part 2 – Oxford – колективна поръчка
Френски език
І чужд език – 1/ ABC DELF B1, изд. CLE INTERNATIONAL, Adrien Payet, VirginieSalles, изд. – Колективна поръчка
2/ Littérature progressive ,изд. CLE International- колективна поръчка
ІІ чужд език –Echo A2 – J. Girardet, J. Pécheur -  учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International
Математика – Математика 12. клас / задължителна подготовка/, издателство „Просвета” автори: Запрян Запрянов, Юлия Нинова, Иван Георгиев
История и цивилизация – „История и цивилизация за 11. Клас“, издателство „Просвета” с авторски колектив  Васил Гюзелев, Райна Гаврилова, Иван Стоянов, Милчо Лалков
Свят и личност – „Свят и личност“ , издателство „Просвета”, автори:  Мая Грекова и колектив, 2011г.
Физика и астрономия – Физика и астрономия 10. клас, изд. „Булвест 2000“, автори:  Максимов, Христакудис
География и икономика – География и икономика за 10. клас / по старата учебна програма, задължителна подготовка/ – Нено Димов, Люсила Цанкова, Христо Ганев, Емилия Лазарова, издателство „Просвета” 2012 г.

 

бутон за споделяне


Коментирането е забранено.

Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter