ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

от на май.01, 2019, под Ученици

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

 

В ЕГ „Бертолт Брехт” отдавна съществува традицията да се поставя акцент във възпитателната работа върху превенцията, върху формирането на асертивно поведение и ранната интервенция в отношенията между учениците.

На 24 април 2019 г., в часа на класа, бе реализирано поредното интерактивно занимание на тема „Агресия и тормоз – как да се справим с тях?“, този път под ръководството на г-жа Бисерка Трайкова, секретар МКБППМН – Пазарджик. В лекционната зала на ЕГ „Бертолт Брехт“  учениците от IXж и Xз класове имаха възможност да гледат специално подбрани образователни филми, да дискутират казуси, да споделят впечатления и да обменят мнетия и опит.

Взаимодействието с извънучилищните институции заема особено място в превантивната работа по отношение агресията сред връстниците.

 

Т. Тодоров – педагогически съветник

сподели ме


Коментирането е забранено.

Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter