ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Учебници и учебни помагала за учебната 2018/2019 година

от на юли.09, 2018, под Ученици

VIII клас

Български език – Изд. Булвест 2000, автори Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Литература – Изд. Булвест 2000
Задължителна литература
  за обучението по БЕЛ:
Старогръцка литература:
Н. Кун – „Старогръцки митове”/ Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл/
Омир – „Илиада”
Сафо – Лирика /”Любов”/
Софокъл – „Антигона“
Средновековна литература:
Библия- Стар завет: Библейски сюжети за сътворението, за грехопадението,за Каин и Авел, за Мойсей;
Библия- Нов завет:  Евангелие от Матей и Евангелие от Йоан
Старобългарска литература:
„Пространно житие на Константин – Кирил“
К. Преславски – „Азбучна молитва“
Черноризец Храбър –  „За буквите“
Западноевропейска ренесансова литература:
Дж. Бокачо – „Декамерон“/ Ден първи,Новела трета –„Притчата за трите пръстена“/
Мигел де Сервантес – „Дон Кихот“
У.Шекспир –  „Хамлет“
У.Шекспир –  Сонети /Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), Сонет 130 („Очите  не са звезди…“)
Немски език –Exakt fuer dich, изд.Klett, колективна поръчка
Английски език –Legaсy, изд.Express Publishing, колективна поръчка
Френски език –Nickel 1,2, изд.CLE International, колективна поръчка
Математика –изд. Архимед- Здравка Паскалева, Мая Алашка, Пламен Паскалев
Информационни технологии – изд. Изкуства – автори: Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Стефка Анева, Елена Христова, Димитър Данаилов, Мартин Иванов
Музика –
Булвест 2000 – Елисавета Вълчинова-Чендова и колектив
Изобразително изкуство – изд.Анубис – Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева

IX клас

 Български език – предстои одобрение
Литература – предстои одобрение
Немски език –
предстои одобрение
Френски език – предстои одобрение
Математика – предстои одобрение
Информационни технологии – предстои одобрение
 Информатика – предстои одобрение
География – предстои одобрение
История и цивилизацияпредстои одобрение
Биология – предстои одобрение
Психология и логика предстои одобрение
Физика и астрономия – предстои одобрение
Химия – предстои одобрение
Музика  – предстои одобрение
Изобразително изкуство- предстои одобрение

X клас

 Български език – Български език 10. клас ,авт. М. Васева, изд. Д-р  Ив. Богоров
Литература – Литература 10. Клас за ЗП и ПП, авт. Валери Стефанов, Александър Панов, изд. Диоген
Немски език
І чужд език – Mittelpunkt neu  B.2.1, издателство KLETT  - колективна поръчка
ІІ чужд език – Direkt zwei, Teil 2, KLETT – колективна поръчка
Английски език
І чужд език –  Upstream B2+, Express Publishing
ІІ чужд език –Solutions B1, Oxford  – колективна поръчка
Френски език
І чужд език – Echo B1.2, учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International, автори: J. Girardet, J. Pécheur
ІІ чужд език – Echo A1, учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International, автори: J. Girardet, J. Pécheur
Математика – Математика 10.клас/ задължителна подготовка/, издателство „Просвета” автори: Запрян Запрянов, Иван Георгиев, Г. Ганчев
Информатика – Информатика 9.клас, издателство „Летера”, автори П. Бърнев, Г. Тотков, Вл. Шкуртов, Р. Донева, К. Гъров
Информационни технологии – Информационни технологии 10.клас, издателство „Летера” , автори Г. Тотков, Вл. Шкуртов, Р. Донева, К. Гъров
История и цивилизация
а, б, в, г – Geschichte und Geschehen für die 10.Klasse, издателство PONS, автори М. Зауер, А.Брюкман, Р.Брютинг и др.
д, е, ж, з – History and Civilization for the 10.grade, изд. „Просвета”, В. Гаврилов
и – История за 9.клас, изд. „Просвета“, авт. Б.Гаврилов
Етика и право – Етика и право, издателство „Анубис”, автори И. Колев
Физика и астрономия – Физика и астрономия 9.клас, издателство „Булвест 2000”, автори Максимов, Христакудис
Химия и опазване на околната среда – Учебник по химия и опазване на околната среда за 9. клас, издателство „Анубис”, Г. Близнаков, Л. Боянова
Биология и здравно образование
X  а, б, в, г, и клас – Биология и ЗО за 9.клас, издателство „Булвест 2000”, автор О. Димитров
X  д, е, ж, з – Biology for the 10.grade, изд. „Булвест”
География и икономика – География и икономиказа 9. клас / задължителна подготовка, изд. „Просвета“, авт. Н. Димов и колектив
X  а, б, в, г клас – Geografie und Ökonomik für die 10. Klasse – Nikolay Serafimov, изд. „Просвета“

XI клас

 Български език  –Български език, авт. М. Васева, изд. „Д-р. Ив. Богоров”
Литература – Литература, авт. В. Стефанов, изд. „Анубис”
Немски език
І чужд език – Mittelpunkt neu B2-C1, KLETT
ІІ чужд език – Direkt zwei , Teil 3, KLETT
Английски език
І чужд език – Upstream C1,Express Publishing + English through Literature – колективна поръчка
ІІ чужд език –Solutions B1.1 – Oxford – колективна поръчка
Френски език
І чужд език – 1/ ABC DELF – Adrien Payet, VirginieSalles, изд. CLE International
2/ Littérature progressive ,изд. CLE International- колективна поръчка
ІІ чужд език – Écho A2 – J. Girardet, J. Pécheur -  учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International
Математика – Математика 11.клас / задължителна подготовка/,издателство „Просвета” автори: Запрян Запрянов, Иван Георгиев
История и цивилизация – История и цивилизацияза 10.клас (преработено издание), издателство „Просвета”, автори Г. Марков и колектив
ЗИП – учебник за 10.клас по История и цивилизация на издателство „Даниела Убенова”, София 2012, ЗП и ПП, авторски колектив Костадин Грозев, Валери Колев
Философия – Философия, издателство „Анубис”, автор И. Колев
Физика и астрономия – Физика и астрономия 10.клас, автори Максимов, Христакудис
Химия и опазване на околната среда – Учебник по химия и опазване на околната среда 10.клас, издателство „Анубис”, Г. Близнаков, Л. Боянова
Биология и здравно образование – Биология и ЗО за 10.клас, издателство „Просвета”, автори П. Попов, В. Ишев
География и икономика – География и икономика за 10.клас/ задължителна подготовка/ , изд. „Просвета“ 2012 г., авт. Н. Димов и колектив
ЗИП – География и икономика за 10.клас /профилирана подготовка/ – Румен Пенев, Мариана Султанова, Тони Трайков; изд. „Булвест 2000“ София 2012 г.

XII клас

 Български език – Български език, авт. Милена Васева, изд. „Д-р Иван Богоров”
Литература – Литература за задължителна и профилирана подготовка, авт. В. Стефанов, Ал. Панов, изд. „Анубис”
Немски език
І чужд език – Mittelpunkt neu C1, KLETT
ІІ чужд език – Direkt zwei, Teil 4, KLETT
Английски език
І чужд език – Insights through Literature + Сборник тестове за матури, Upstream C1 – Express Publishing
ІІ чужд език –Solutions B1.2- Oxford
Френски език
І чужд език –ABC DELF, изд. CLE INTERNATIONAL, Literature progressive – изд.CLE INTERNATIONAL

ІІ чужд език –Echo A2 – изд.CLE INTERNATIONAL
Математика – Математика 12. клас / задължителна подготовка/, издателство „Просвета” автори: Запрян Запрянов, Юлия Нинова, Иван Георгиев
История и цивилизация – учебник за 11. Клас по История и цивилизация на издателство „Просвета” с авторски колектив  Васил Гюзелев, Райна Гаврилова, Иван Стоянов, Милчо Лалков, преработено издание
ЗИП История и цивилизация –  учебник за 11. Клас по История и цивилизация на издателство „Кръгозор”, ЗП и ПП,  авторски колектив:  Йордан Андреев, Елена Стателова, Красимира Мутафова
Свят и личност – Свят и личност , издателство „Просвета”, автори:  Мая Грекова и колектив, 2011г.
Физика и астрономия – Физика и астрономия 10. клас ,автори:  Максимов, Христакудис
География и икономика – География и икономика за 10. клас /задължителна подготовка/ – Нено Димов, Люсила Цанкова, Христо Ганев, Емилия Лазарова,  издателство „Просвета” 2012 г.
ЗИП – География и икономика – Калина Милкова, Нели Христова, Даниела Ангелова – Ганчева; издателство „Д-р Иван Богоров“  София 2007 г.

споделяне на връзка


Коментирането е забранено.

Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter