ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

„Математическият модел на съдбата на Гергана“

от на юли.01, 2017, под Ученици

      На 27.06.2017 година в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“  бе проведена съвместна представителна изява на Клуб„ТРУДният български език” и Клуб «Да открием красотата в математиката» под заглавие „Математическият модел на съдбата на Гергана“ /“Изворът на Белоногата“/.
Изявата е планирана по проект „Твоят час“ и има за цел прилагането на междупредметни връзки, разширяване на езиковата компетентност на учениците, функционалната им грамотност,  както и способността им да прилагат на практика основни математически закономерности.

Участващите ученици са от XИ клас, разделени тематично на два отбора. Основната идея на тази представителна изява е да предложи един съвместен подход, който да улесни  учениците да демонстрират уменията си за тълкуване на художествен текст, съчетани с основни понятия от математическата дисциплина и прилагането им на практика.
Изготвена от участниците в изявата беше и мултимедийна презентация, която онагледяваше направените тълкувания и по ясен начин представяше математическите понятия.
Интерес за учениците представляваше и съвременната актуализация на проблема, както и  ролята на математиката в живота, и те взеха много голямо участие в дискусията, като представиха и защитиха свои гледни точки и становища.

В края на изявата учениците попълниха анкета относно приложимостта и ефективността на подобни интегрирани изяви, като дадоха утвърдително становище за приложимостта им.
На изявата присъстваха старши експертът по български език и литература към Регионално управление на образованието госпожа Галина Цанева, Велка Недялкова, директор на Езикова гимназия, Мария Хаджийска, заместник – директор, Елена Якимова, заместник – директор, учители по български език и литература и по история и цивилизация.

 Петя Енкина

бутони за социални мрежи


Коментирането е забранено.

Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter