ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Ученици

Проект Еразъм КД2 – „Youthtopia GO“

by on дек.06, 2019, under Ученици

От 9-ти до 13-ти декември 2019 г. ЕГ „Бертолт Брехт“ e домакин на Първата фаза от Европейския проект „Youthtopia GO”  по програма Еразъм+, с координатор ZERNIKE COLLEGE, Холандия . Тридесет и пет ученици и петнадесет учители, представители на пет училища от Холандия, Испания, Италия, Франция и Турция, ще поставят началото на едно събитие от грандиозен мащаб, резултат на дългогодишна съвместна работа.
Проектът е логическо продължение на предишния „Youthtopia 2020”, който се осъществи през периода 2016-2018 г. По време на него учениците създадоха модел на утопична държава –  плод на идеите и мечтите им, която представиха в Европейския парламент в Страсбург. Заедно с това те написаха и Манифест, в който предложиха решение на проблемите, разтърсващи съвременна Европа, в областта на образованието, икономиката, околната среда, миграцията и социалното неравенство – акценти на всяка една от фазите на проекта.

Но само описание на проблемите не е достатъчно.  „Youthtopia GO”  ще бъде държавата в действие. Ученици и учители ще работят съвместно за разрешаване на тези проблеми не само на европейското, но и на местно ниво. Основната цел е предоставяне възможност за развитие на критично мислещи, креативни млади хора, които да изразяват лична позиция и да участват активно в обществения живот. Заключителната фаза този проект ще се състои в Парламента в Брюксел.

 Нели Мърмарова, координатор на проекта

Коментарите са изключени more...

Моето училище след 50 години

by on дек.05, 2019, under Ученици

Езикова гимназия обявява конкурс за есе и рисунка на тема „Моето училище след 50 години“

Покана за участие в конкурс

Коментарите са изключени more...

Изпити за самостоятелна форма – януари 2020

by on дек.05, 2019, under Ученици

График за провеждане на изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение – януари 2020 ТУК

Коментарите са изключени more...

ДА БЪДЕ!

by on дек.02, 2019, under Ученици

ДА БЪДЕ! – КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА ЕГ „Бертолт Брехт“ с КАУЗА

ЕГ играе, пее и танцува, за да подкрепи Георги Арнаудов.
Споделете с нас коледното настроение на 18.12.2019 г. от 18 часа в ДТ „Константин Величков“.
Коментарите са изключени more...

Заслужена награда

by on ное.22, 2019, under Ученици

Анисия Димитрова от 9 з клас грабна трето място за фотография в Несебър ! Тя участва в конкурс „ Аз обичам Черно море ”- 2019. Конкурсът е организиран от Община Несебър, Министерство на образованието и науката,  Национален дворец на децата и Общински детски комплекс- Несебър.

Провежда се в три възрастови групи и три направления – Фотография, Литературно творчество и Изобразително изкуство. Анисия участва в раздел Фотография и раздел Литературно творчество.

Сън за море
Едно пристанище повърна яростно
заля морето с хиляди обиди.
По тялото му плъзна хлад и
цялостно водата посивя,
а хоризонтът скри се.
Скариди  в раковини се разбягаха,
медузите се давеха в чадърите
а рибите от мрежите изпадаха
рапаните напуснаха черупките.
Предсмъртно се раздвижи морска пяна
понесена от левиатани тежки
към сушата изви глава, издигни се
помете лодки, кораби и джетове.
В нощта изплуваха тела и салове
оплетени от водорасли сиви
А утрото дойде с надежда някаква,
че морската душа ще се пречисти.
След тинята и мръсотия тежка
настъпва светъл прилив и различен.
И вярвам – излекува ни морето
и ни събуди от съня трагичен…

В раздел Фотография участва с три свои пейзажни фотографии от нос Емине, класирана е  на трето място и получава предметна награда – трипод. Получава и грамота в раздел Поезия за своето стихотворение „Сън за море“. Припомняме, че през април лично вицепрезидентът на Република България – г-жа Илияна Йотова, награди Анисия за стихотворения в Международен форум „Велики Преслав – история на цял един народ“.

Браво, Анисия, продължавай все така напред!

Коментарите са изключени more...

Свободно място в VIII клас

by on ное.19, 2019, under Ученици

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам освободено място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2019/2020 г.
Едно свободно място в VIII клас, I чужд език – Френски език, II чужд език – Английски език. Пълен текст на обявата.

Коментарите са изключени more...

19.11. – Световен ден за борба с насилието над деца

by on ное.19, 2019, under Ученици

19 ноември се отбелязва като Световен ден за борба с насилието над деца. Насилието над деца е изключително сериозен проблем, значимостта на който се определя както от неговото разпространение, така и от тежките последици, които може да окаже върху детското развитие. Неоспоримо право на всяко дете е да израсне в спокойна и здравословна среда, в която да няма насилие. Насилието се очертава като един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България. Според анализ на Агенцията за закрила на детето всяко трето дете в България е жертва на физическо насилие, а всяко осмо – на сексуално. Законът за защита на детето дефинира насилието като физическо, психическо, емоционално, сексуално.

Подигравателното отношение, дискриминацията, обидата е също вид насилие. Всяко едно от тях нанася непоправими щети в психическото и здравословното състояние на детето. Основното, което трябва да знаем като общество е, че насилието поражда насилие. Усилията трябва да бъдат насочени към превенцията, която включва висока информираност на родителите за правилното възпитание на децата. Важно е родителите да осъзнават, че е необходимо да има общуване в семейството и на детето да се дава възможност спокойно да споделя за своите проблеми. Детето възпроизвежда семейния модел, в който участва, и ако у дома му има насилие, то също ще упражнява насилие. Нужно е в процеса на възпитание активно да участват както семейството, така и училището и обществото като цяло.

Коментарите са изключени more...

СТИПЕНДИИ за oбучение на ученици в САЩ (ASSIST) и Великобритания (HMC)

by on окт.22, 2019, under Ученици

БАЧ представя програмата за стипендии за обучение на ученици в САЩ (ASSIST, Davis – www.assistscholars.org), и Великобритания (HMC – www.hmc.org.uk/projects) за учебната 2020-21 година. Ще участват ученици от предишни години и член на борда на ASSIST.
Scholarships for 10-graders to study in USA & UK – a presentation organized by BulRA, with the participation of a member of the ASSIST board and alumni. Конкурс на Българска асоциация по четене 2019 г.

Коментарите са изключени more...

Свободно място в IX клас

by on окт.21, 2019, under Ученици

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам освободено място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2019/2020 г.
Едно свободно място в IX клас, I чужд език – Немски език, II чужд език – Английски език. Пълен текст на обявата.

Коментарите са изключени more...

Кандидатстване за стипендия

by on окт.07, 2019, under Ученици

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

У К А З А Н И Я

за условията, на които трябва да отговарят учениците, кандидатстващи за стипендия през първия срок на учебната 2019/2020 година и реда, по който ще се попълват и предават необходимите документи.

Бланките за заявление-декларация са достъпни за изтегляне от сайта на ЕГ „Бертолт Брехт”.

Право да участват в класирането за отпускане на стипендии през I срок на учебната 2019/2020 година имат всички ученици, попадащи в една от следните групи:

I. Ученици отличници, постигнали успех не по-нисък от отличен 5,50 през учебната 2018/2019 година.

Условия и ред за получаване:
1. Успех за учебната 2018/2019 година – отличен 5,50 – 6,00.
2. Подадено в срок заявление-декларация по образец. /ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/.
3. При определяне на последния класиран ученик при еднакъв среден успех, се класира този, който има най-малък брой отсъствия /по уважителни и по неуважителни причини/.
4. Всички подадени от учениците заявления се подреждат от класния ръководител по среден успех в низходящ ред.
5. Стипендията се отпуска за периода на учебните месеци: октомври, ноември, декември, януари.
6. Стипендията се отнема в случай на наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище”, „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”, за срока на санкцията.

II. Ученици с месечен доход на член от семейството до 560 лв. за периода м. април 2019 г. - м. септември 2019 г. включително (6 месеца) и среден успех не по-нисък от мн. добър 4,50 за учебната 2018/2019 година.

Условия и ред за получаване:
1. Успех за учебната 2018/2019 година, не по-нисък от много добър 4,50.
2. Подадено в срок заявление-декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/.
3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. април 2019 г. до м. септември 2019 г. включително /до 560 лв. на член от семейството/.
Вж. Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците.
4. Всички заявления, подадени от учениците, се подреждат от класния ръководител по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
5. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв средномесечен доход.
6. При ученици с еднакъв средномесечен доход и еднакъв среден успех се взема предвид броят на отсъствията по неуважителни причини за предходната учебна година;
7. Стипендията се отпуска за периода на учебните месеци: октомври, ноември, декември, януари.

III. Ученици с трайни увреждания:

1. Подадено заявление-декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/ и приложени документи, доказващи установена степен на намалена работоспособност или опреден вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
2. За отпускане на стипендията не се извършва класиране.
3. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.
4. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.
IV. Стипендии за подпомагане на ученик без родител/и, лишен/и от родителски права или поставен/и под пълно запрещение.

 1. Подадено заявление-декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ №4/ и приложени документи, доказващи основанието за отпускане на стипендията.
 2. За отпускане на стипендията не се извършва класиране.
 3. По време на учебната година стипендия за подпомагане на ученици без родител/и се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.
 4. Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.

V. Ученици с трайни увреждания или без родител/и имат право да кандидатстват и за стипендия за постигнати образователни резултати.

Ако бъдат класирани за стипендия за постигнати образователни резултати, те получават и половината от размера й за периода на учебните месеци.

VI. Месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението.

Условия за получаване:
1. Успех за учебната 2018/2019 година, не по-нисък от много добър 4,50.
2. Подадено в срок заявление-декларация ПРИЛОЖЕНИЕ-5
3. Необходимите документи, доказващи размера на средномесечен доход на член от семейството за времето от м. април 2019 г. до м. септември 2019 г. включително /до 560 лв. на член от семейството/. Вж. Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците.
4. Всички заявления, подадени от учениците, се подреждат от класния ръководител по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред.
5. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия, в случай че няколко ученици имат еднакъв доход.
6. При ученици с еднакъв доход и еднакъв среден успех се взема предвид броят на отсъствията по неуважителни причини за предходната учебна година.
7. Стипендиите се получават за периода на учебните месеци: октомври, ноември, декември, януари.
9. Разходите, за които се отпускат месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

 VII. Стипендии за постигнати високи резултати от ученика за учебната, извънкласната или извънучилищната дейност

Размерът на стипендията се определя от комисията по стипендиите и се предоставя в края на учебната година със заповед на директора и след решение на педагогическия съвет.

Условия за получаване:

 1. Заявление-декларация от ученика, кандидатстващ за стипендия /ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/;
 2.  Подадено писмено предложение от учител/ класен ръководител до училищната комисия.

Срок за подаване на документите за стипендии: 04.11.2019 г.
Отговорници: класните ръководители

Забележка: Класните ръководители изготвят списък на учениците, кандидатстващи за стипендии, изпращат го на e-mail: b_breht@abv.bg и го представят заедно с приложените документи в канцеларията за регистриране във входящия дневник.

 

Коментарите са изключени more...

Свободно място в XI клас

by on сеп.17, 2019, under Ученици

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам освободено място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2019/2020 г.
Едно свободно място в XI клас, I чужд език – Немски език, II чужд език – Английски език -Пълен текст

Коментарите са изключени more...

Благотворителна акция

by on сеп.15, 2019, under Ученици

Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ подкрепя Георги Арнаудов в неговата битка с болестта. Той е завършил Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт тази година.
Средства за лечението му ще се набират от отговорниците по класове съвместно с педагогическия съветник.

Дарителската сметка на Георги Арнаудов е: BG72RZBB91551011086230, BIC RZBBBGSF -  Райфайзен банк

Заедно можем повече!

Коментарите са изключени more...

Откриване на новата учебна година

by on сеп.11, 2019, under Ученици

Скъпи ученици, родители и приятели на ЕГ “Бертолт Брехт“,
Очакваме Ви на откриването на учебната 2019/2020 година, което ще се състои на 16.09.2019 г. от 9.00 ч. в двора на училището.

Първият месец на есента
преполови си пак песента.
Слънчице сънно от изток изгря
и от росата бликна заря.

Взе си багажа и тази ваканция
- нямаме даже от нея квитанция,
че сме летували и сме лудували,
сякаш за днешния ден не сме чували.

Но … така ли е сега?
Няма никаква шега!

Звънци, будилници, аларми
пак гонят ни като жандарми,
а пухкавия сладък сън
ше го доспиваме навън!

Отново в двора подреден
аз срещам теб, ти срещаш мен
и между спомен и мечта
пак зазвучава младостта.

Тревата е с прическа нова,
и тя за този ден готова:
ухае свежо на косачка,
решила първата задачка.

Септември ври от глъч и шум,
напират знания и ум
и сред гореща надпревара
места си търсят из буквара.

На ингилизки, френч и швабски
и тук-таме с числа арабски,
през физика и география
пак пишем свойта биография.

Автор на стиховете е Цветанка Влахова – учител по БЕЛ в ЕГ „Б. Брехт“.

Коментарите са изключени more...

Разпределение на учениците от VIII клас по паралелки

by on сеп.04, 2019, under Ученици

Профил „Чужди езици“ – немски език, английски език
VIII а клас – кл. ръководител Лилия Мерджова

 1.  Александра Александрова Долева            
 2.  Александър Иванов Кръстев                                 
 3.  Виктория Емилова Илкова                        
 4.  Габриела Пламенова Главчева                              
 5.  Габриела Станиславова Серафиева                      
 6.  Даниела Марианова Дойчева                                
 7.  Деан Делчев Шишиньов                            
 8.  Деница Георгиева Арабова                        
 9.  Диляна Николова Стойчева                                   
 10.  Елена Николаева Стоилова                       
 11.  Елица Светлинова Тарашева                                 
 12.  Иванина Венциславова Антонова            
 13.  Ивелина Йорданова Енкина                                  
 14.  Иво Димитров Пильов                                           
 15.  Илиян Петров Лупов                                              
 16.  Йоана Петрова Паланкалиева                               
 17.  Йоана Стоянова Бабачева                          
 18.  Йордан Веселинов Делчев                         
 19.  Константин Стоянов  Бабачев                   
 20.  Марина Георгиева Милчева                                  
 21. Мария – Магдалена Петрова Гуглева      
 22.  Мария Петкова Манова                                          
 23.  Мартин Йорданов Сираков                       
 24.  Ненчо Петров Паланкалиев                                   
 25.  Росица Атанасова Воденичарова
 26.  Стефан Иванов Мерджов                           
 27.  Чавдар Ангелов Василев                           

 VIII б клас – кл. ръководител Величка Стоянова

 1. Александра Александрова Дилчовска                  
 2. Белослава Петрова Генова
 3. Биляна Бориславова Тодорова
 4. Благовест Методиев Цветков                                 
 5. Василена Георгиева Байлова                                  
 6. Величка Велчева Георгиева                       
 7. Георги Мирославов Попов                         
 8. Георги Петров Георгиев
 9. Ивайло Димитров Янков                            
 10. Ивана Божидарова Данаилова                               
 11. Ивелина Ненкова Ципоркова                                 
 12. Йоана Димитрова Михайлова                                            
 13. Йорданка Любомирова Динчева                
 14. Лаура Димитрова Керемидова                               
 15. Лора Веселинова Балабанлиева                 
 16. Людмила Ангелова Василева                                 
 17. Мариана Ангелова Кадинова                                 
 18. Мария Георгиева Димитрова         
 19. Никол Иванова Железчева                          
 20. Никол Павлова Драева                                
 21. Никола Петров Георгиев                                        
 22. Полина Василева Керина                            
 23. Радина Кръстева Петрова               
 24. Станислава Иванова Пейчева                                                                    
 25. Стефан Димитров Василев                         
 26. Фанка Венцеславова Бонева                                   
 27. Христина Емилова Натова             

 VIII в клас – кл. ръководител Стоян Манолев

 1. Александрия Кирилова Георгиева 
 2. Антоан Георгиев Сираков                          
 3. Антонио Антониев Антонов                                  
 4. Атанаска Славчова Божкова
 5. Валерия Анатолиева Петрова                                
 6. Василена Георгиева Китенова                   
 7. Веселина Георгиева Стойнова                               
 8. Гергана Красимирова Пенова
 9. Даниел Петьов Божилов
 10. Елеонора Красимирова Перничева           
 11. Елица Спасова Вълчева                              
 12. Зорница Димитрова Стоилова                                           
 13. Иван Емилов Додников                                          
 14. Ивана Славова Шаркова                             
 15. Иглика Йорданова Йорданова                               
 16. Йоана Димитрова Иванова                         
 17. Йоана Йорданова Михайлова                                 
 18. Йорданка Василева Василева                                 
 19. Мартин Василев Димитров                        
 20. Мина Миткова Здравкова                           
 21. Румяна Илиева Терзиева                 
 22. Славина Страхилова Енджова                   
 23. Стефан Димитров Костов               
 24. Стилиян Тодоров Чакъров                          
 25. Стоян Филипов Зайков                                           
 26. Цветослава Георгиева Аргирова

 VIII г клас – кл. ръководител Емилия Духовникова

 1. Александра Атанасова Кюркчиева            
 2. Александър Атанасов Йосифов                 
 3. Александър Даниелов Банчев                                
 4. Амелиа Ивова Илчева                                             
 5. Виктория Стоянова Веселинова                
 6. Гергана Атанасова Николова                                 
 7. Дейзи Данаилова Динева                            
 8. Димитър Георгиев Георгиев                                  
 9. Зорница Станиславова Илиева                              
 10. Ивана Илиянова Бодурова              
 11. Изабел Николаева Маратилова
 12. Ирина Иванова Манджукова                                                                      
 13. Камелия Фиданова Фиданова                                
 14. Кристина Георгиева Гюрджийска             
 15. Кръстина Спасова Атанасова                                 
 16. Лилия Стоянова Палийска
 17. Мая Йорданова Трендафилова                   
 18. Михаела Андреева Алексиева                                
 19. Николай Николаев Маратилов
 20. Николай Стоянов Георгиев                        
 21. Пламен Георгиев Лазаров                           
 22. Рая Димитрова Гилева                                            
 23. Симона Димитрова Тодорова                                 
 24. Теодора Тодорова Балабанова                               
 25. Тея Валериева Божинова                                                    
 26. Христо Димитров Ненчев                           
 27. Цветелина Стоименова Тахтакова                         

Профил „Чужди езици“ – английски език, немски език

 VIII д клас – кл. ръководител Цветелина Килитанова

 1. Алис Макс Кумруян                        
 2. Ана – Мария Ангелова Цветинова            
 3. Ангел Апостолов Мадин                            
 4. Анелия Благовестова Стамболийска         
 5. Виктория Владимирова Тодорова
 6. Виктория Георгиева Георгиева      
 7. Гергана Любомирова Синапова
 8. Гергана Трендафилова Велева
 9. Ивелина Андреева Андреева                                  
 10. Иво Савов Кънев                                         
 11. Йоана Светославова Чукова
 12. Мария Николова Гергова                            
 13. Мирен Николаева Крайнина                                  
 14. Нешко Ивов Такучев                                               
 15. Никола Свиленов Иванов                           
 16. Патрисия Димитрова Рупова                                  
 17. Петър Славчов Найденов                           
 18. Преслава Петрова Баракова            
 19. Румелиа Тончева Тончева
 20. Спас Павлов Хаджийски                            
 21. Спаска Ангелова Томева                             
 22. Станимир Георгиев Георгиев         
 23. Стефания Василиос Мавриду
 24. Христина Илиянова Пискова
 25. Христо Атанасов Димов                             
 26. Христо Павлинов Спасов   

 VIII е клас – кл. ръководител Атанаска Димитрова

 1. Александър Николаев Кайтазов
 2. Антонина Костадинова Тодорова
 3. Борислав Димитров Цветков
 4. Василена Величкова Величкова
 5. Велина Панайотова Димитрова
 6. Величко Димитров Костов
 7. Виктория Василева Енкина
 8. Габриела Ангелова Николова
 9. Евелин Веселинова Василева
 10. Иван Кирилов Ладжов
 11. Иванка Георгиева Нешкова
 12. Йоана Илиева Стоилова
 13. Кирил Зарков Николов
 14. Любомир Иванов Иванов
 15. Малина Атанасова Йорданова
 16. Мариан Ивайлов Иванов
 17. Мариела Петрова Томова
 18. Мария Петрова Горчева
 19. Миглена Станимирова Станкова
 20. Мирем Рамаданова Сарова
 21. Павел Емилов Николов
 22. Петко Щерев Кънев
 23. Сами Жихад Далли
 24. Силвия Георгиева Касапчева
 25. Симона Стефанова Стоянова
 26. Теодора Георгиева Апостолова

Профил „Чужди езици“ – английски език, френски език

VIII ж клас – кл. ръководител Лилия Кирова

 1. Александър Александров Младенов                                 
 2. Ангелина Борисова Пейчинова                             
 3. Борислава Бориславова Лазарова                          
 4. Виктория Лъчезарова Бонджакова                        
 5. Георги Иванов Клисуранов                                    
 6. Георги Руменов Кушлев                                         
 7. Джулиа Ивайлова Павлова                                     
 8. Ива Стоилова Латинова                                                      
 9. Ивана Иванова Игнатова                                        
 10. Иво Димитров Стефанов                                                    
 11. Иво Иванов Стоименов                                                      
 12. Илия Методиев Ушев                                                          
 13. Йелмаз Сурай Зъмбов                                                         
 14. Йоанна Благова Овчарова                                       
 15. Кристиян Пламенов Павлов                                   
 16. Кристофър Василев Терзийски                                          
 17. Мартин Георгиев Георгиев                                    
 18. Мирослав Цветанов Начев                                     
 19. Николета Тошкова Костадинова                           
 20. Памела Добромирова Радева                                              
 21. Петър Симеонов Димитров                                    
 22. Петя Михайлова Цветанова                                   
 23. Рени Симеонова Иванова                                       
 24. Спас Спасов Иванов                                                
 25. Шохрет Енвер Халибрямова          
 26. Яна Красимирова Джимова                        

Профил „Чужди езици“ – френски език, английски език

VIII з клас – кл. ръководител  Доротея Николова

 1. Абдулла Бакри Наура                                              
 2. Ангел Ангелов Пунтев                                           
 3. Ангел Найденов Найденов
 4. Анелия Герганова Георгиева                                  
 5. Анна Георгиева Попова                                          
 6. Борил Драгомиров Топалов                        
 7. Борислав Бориславов Даскалов               
 8. Георги Георгиев Иванов                             
 9. Георги Николаев Джалъзов                        
 10. Гергана Иванова Мушева                           
 11. Дани Красимирова Войнова
 12. Димо Ивов Асенов
 13. Елица Михайлова Паунова                         
 14. Иван Спиридонов Спиров                          
 15. Иванина Димитрова Малинова                              
 16. Катерина Тодорова Влашева                                  
 17. Луиза Николова Карагьозова                                 
 18. Маргарита Федева Данова                          
 19. Мария Георгиева Петрова                          
 20. Мария Людмилова Найденова                               
 21. Мартин Павлов Балабанов                       
 22. Милена Рашкова Рашкова                          
 23. Преслава Петракова Стефанова                             
 24. Соня Божидарова Александрова                
 25. Стефан Стефанов Илиев                             
 26. Стоян Йорданов Младенов
Коментарите са изключени more...

Учебници за учебната 2019/2020 година

by on сеп.02, 2019, under Ученици

VIII клас

Български език – Изд. „Булвест 2000″, автори Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Литература – Изд. „Булвест 2000, автори Олга Попова, Илияна Кръстева и др.
Немски език
 –Exakt fuer dich, A1, A2, B1 учебници и учебни тетрадки, изд.Klett, колективна поръчка
Английски език –Legaсy А1, А2, В1.1, изд.Express Publishing, колективна поръчка
Френски език –Nickel 1,2, изд.CLE International, колективна поръчка
Математика –изд. Архимед- Здравка Паскалева, Мая Алашка, Пламен Паскалев
Философия – „Философия за 8 клас“, издателство „Просвета“ авт. Евелина Варджийска, Силвия Цветанска и Ясен Захариев
Информационни технологии – изд. Изкуства – автори: Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Стефка Анева, Елена Христова, Димитър Данаилов, Мартин Иванов
Музика –
 Булвест 2000 – Елисавета Вълчинова-Чендова и колектив
Изобразително изкуство – изд.Анубис – Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева

IX клас

Български език – „Български език за 9 клас“, издателство „Булвест 2000″, авт.  Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Литература – „Литература за 9 клас“, издателство „Булвест 2000″, авт. Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
Немски език – I чужд език печатно издание с електронен вариант ,Учебник „Aspekte junior für Bulgarien”, B1, Band 1, Учебна тетрадка „Aspekte junior für Bulgarien”, B1, Band 1, Автори – Уте Коитан, Хелен Шмиц, Таня Зибер, Ралф Зонтаг, Издателство – „Клет България” ООД
Немски език – II чужд език печатно издание с електронен вариант, Учебник „Magnet smart”, A1, Band 1, Учебна тетрадка „Magnet smart”, A1, Band 1, Автор -Джорджо Мотта , Издателство – „Клет България” ООД
Английски език – I чужд език Legacy B1 Part 1 , издателство Express Publishing
Английски език -II чужд език Solutions A1+ граматика, издателство Oxford University Press
Френски език I – чужд език- Nickel 3, изд. CLE International- колективна поръчка
Френски език II – чужд език -Vite pour la Bulgarie A1 част 1, изд. Клет-колективна поръчка
Математика – “Математика 9 клас“, издателство „Архимед“
Информационни технологии – „Информационни технологии 9 клас“, издателство „Анубис“ авт. Евгения Ковачева и колектив
География и икономика IX а,б,в,г – ще бъде оповестен по-късно, поради новата програма за обучение по география на немски език.
География и икономика IX д,е,ж,з -„География и икономика 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език“, изд. Анубис, София 2018
Биология и здр.образование„Биология и здравно образование 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език“ /по новата програма/, Издателство Булвест 2000, автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, М.Христова, Таня Димитрова
История и цивилизация – „История и цивилизация за 9 клас за профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език“, изд. Анубис, София 2018, авт. Хр. Матанов
Философия – „Философия за 9 клас“ издателство „Анубис“ авт. И. Колев и колектив
Физика и астрономия – „Физика и астрономия за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език 9 клас“, издателство „БУЛВЕСТ 2000″, автори: Максим Максимов и Ивелина Димитрова 2018 г.
Химия и опазване на ООС –  „Химия и ООС“ ,издателство „САНПРО“, авт. Хариета Димитрова, Джим Кларк
Изобразително Изкуство – „Изобразително Изкуство 9 клас” изд.  „Анубис“ – Бисер Дамянов, Анна Генчева
Музика – „Музика 9 клас”, изд. „Просвета – София АД”, авт. Л. Пейчева, Ст. Георгиева, В. Димов, М. Димитров

 X клас

 Български език – „Български език за 10 клас“, издателство „Булвест 2000″, авт.  Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Литература – „Литература за 10 клас“, издателство „Булвест 2000″, авт. Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
Немски език – първи чужд език  „Aspekte junior für Bulgarien”, B1, Band 2, Издателство – „Клет България” ООД
Немски език – втори чужд език печатно издание с електронен вариант, Учебник „Magnet smart”, A1, Band 2, Учебна тетрадка „Magnet smart”, A1, Band 2, Автор -Джорджо Мотта , Издателство – „Клет България” ООД
Английски език – I чужд език Legacy B1 Part 2 , издателство Express Publishing – – колективна поръчка
Английски език -II чужд език Solutions A1+ граматика, издателство Oxford University Press - – колективна поръчка
Френски език I – чужд език- Nickel 4, изд. CLE International- колективна поръчка
Френски език II – чужд език -Vite pour la Bulgarie A1 част 2, изд. Клет-колективна поръчка
Математика – “Математика 10 клас“, издателство „Архимед“
Информационни технологии – „Информационни технологии 10.клас“, издателство „Просвета“
История и цивилизация„История и цивилизация“, изд. КЛЕТ България, авт. Искра Баева – колективна поръчка
Философия – „Философия за 10 клас“ издателство „Анубис“
Физика и астрономия – Физика и астрономия 10.клас, издателство „Булвест 2000”, автори Максимов, Ивелина Димитрова
Химия и опазване на околната среда – „Химия и ООС“ , издателство „САНПРО“
Биология и здравно образование„Биология и ЗО за 10.клас“, издателство „Просвета АзБуКи”, автор В. Ишев, З. Ваклева
География и икономика X а,б,в,г – ще бъде оповестен по-късно, поради новата програма за обучение по география на немски език.
География и икономика X д,е,ж,з - „География и икономика за 10 клас “, изд.“Педагог 6“, авт. М. Мандова – Русинчовска, Ц. Заркова /по новата учебна програма/
Музика –  „Музика 10 клас“, изд. „Изкуства“
Изобразително изкуство –„Изобразително изкуство 10 клас“, изд. „Анубис“ – Бисер Дамянов, Анна Генчева

XI клас

Български език  –Български език, изд. „Д-р. Ив. Богоров”, автори М. Васева и Весела Михайлова
Литература – Литература, изд. „Анубис”, авт. В. Стефанов, Ал. Панов
Немски език
І чужд език – Mittelpunkt neu B2-C1, KLETT
ІІ чужд език – Direkt zwei , Teil 3, KLETT
Английски език
І чужд език – Upstream C1,Express Publishing + English through Literature – колективна поръчка
ІІ чужд език –Solutions B1 Part 1 – Oxford – колективна поръчка
Френски език
І чужд език – 1/ ABC DELF B1– Adrien Payet, VirginieSalles, изд. CLE International – колективна поръчка
2/ Littérature progressive ,изд. CLE International- колективна поръчка
ІІ чужд език – Écho A2 – J. Girardet, J. Pécheur -  учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International
Математика – Математика 11.клас / задължителна подготовка/,издателство „Просвета” автори: Запрян Запрянов, Иван Георгиев
История и цивилизация – История и цивилизацияза 10.клас, издателство „Просвета”, автор Георги Марков
Философия – „Философия 11 клас“, издателство „Анубис”, автор И. Колев
Физика и астрономия – Физика и астрономия 10.клас, автори Максимов, Христакудис, изд. „Булвест 2000“
Химия и опазване на околната среда – Учебник по химия и опазване на околната среда 10.клас, издателство „Анубис”, Г. Близнаков, Л. Боянова
Биология и здравно образование – Биология и ЗО за 10.клас, издателство „Просвета”, автори П. Попов, В. Ишев
География и икономика – География и икономика за 10.клас/по старата учебна програма, задължителна подготовка/ , изд. „Просвета“ 2012 г., авт. Н. Димов и колектив

XII клас

 Български език – Български език, изд. „Д-р Иван Богоров”, авт. Милена Васева и В. Михайлова
Литература – Литература за задължителна и профилирана подготовка, изд. „Анубис”, авт. В. Стефанов, Ал. Панов
Немски език
І чужд език – Mittelpunkt neu C1, KLETT
ІІ чужд език – Direkt zwei, Teil 4, KLETT
Английски език
І чужд език – Upstream C1, Express Publishing  + Literature – колективна поръчка
ІІ чужд език –Solutions B1 Part 2 – Oxford – колективна поръчка
Френски език
І чужд език – 1/ ABC DELF B1, изд. CLE INTERNATIONAL, Adrien Payet, VirginieSalles, изд. – Колективна поръчка
2/ Littérature progressive ,изд. CLE International- колективна поръчка
ІІ чужд език –Echo A2 – J. Girardet, J. Pécheur -  учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International
Математика – Математика 12. клас / задължителна подготовка/, издателство „Просвета” автори: Запрян Запрянов, Юлия Нинова, Иван Георгиев
История и цивилизация – „История и цивилизация за 11. Клас“, издателство „Просвета” с авторски колектив  Васил Гюзелев, Райна Гаврилова, Иван Стоянов, Милчо Лалков
Свят и личност – „Свят и личност“ , издателство „Просвета”, автори:  Мая Грекова и колектив, 2011г.
Физика и астрономия – Физика и астрономия 10. клас, изд. „Булвест 2000“, автори:  Максимов, Христакудис
География и икономика – География и икономика за 10. клас / по старата учебна програма, задължителна подготовка/ – Нено Димов, Люсила Цанкова, Христо Ганев, Емилия Лазарова, издателство „Просвета” 2012 г.

 

Коментарите са изключени more...


Свободно място в IX клас

by on юли.10, 2019, under Ученици

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам освободено място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2019/2020 г.
Едно свободно място в IX клас, Френски език, II чужд език – английски език- Пълен текст

Коментарите са изключени more...

ВЗАИМЕН ОБМЕН НА УЧЕНИЦИ ПО ПРОГРАМА „Ронсар“

by on юни.19, 2019, under Ученици

 

В съвременния свят младите хора имат потребност да развиват непрекъснато своите умения, да участват в процеса на международно общуване чрез програми за културен и образователен обмен.

За пета поредна година ученици от паралелките с изучаване на френски като първи или втори чужд език имаха възможност да участват в програмата за индивидуален обмен „Ронсар“. Ружа Мушева от 10.и клас и Любомира Николова от 10.з клас започнаха своето приключение в началото на май и в рамките на един месец споделяха ежедневието на кореспондентите си във Франция- живееха, учеха и се забавляваха заедно.

През юни част от ЕГ „Бертолт Брехт“ станаха две французойки- Ноулен, която живее в Ла Рошет, и Анжел от Гренобъл.

При нас те се обучаваха по адаптирана програма, като посещаваха основно часовете по чужди езици и по предметите, преподавани на чужд език.

Участието в обменната програма често е само началото на истинското опознаване на чуждата страна. Много от нашите ученици впоследствие продължават висшето си образование в държавата, чийто език изучават, срещат се отново с френското семейство, приело ги в своя дом.

Bonne chance, les francophones!

Коментарите са изключени more...

Награди от РУО – Пазарджик за наши ученици и учители

by on юни.05, 2019, under Ученици

Награди от РУО – Пазарджик за наши ученици и учители

 

На 4.06.2019г. в Художествена галерия ”Станислав Доспевски”се състоя тържествена церемония по награждаване на ученици и учители от област Пазарджик

 за високи постижения на областните и националните кръгове

 на националните олимпиади и състезания през учебната 2018-2019 година.

Събитието се организира от Регионално управление на образованието – Пазарджик.

А ето и имената на наградените наши ученици:

Ана Комсалова , Изабела Пенчева , Ангел Нейков , Алиса Дерменджийска , Георги Сарамбелиев,  Дарина Гъркова, Рита Тодорова, Минчо Танев, Красимира Панайотова, Виолета Гешева, Ива Кестенова, Екатерина Антонова, Ивелина Арнаудова, Йоана-Преслава Арабаджийска, Мария Симеонова, Виктория Нейкова, Гергана Хрисчева, Щилиана Кирова, Гергана Цветкова, Мария Топкарова, Йоанна Йорданова, Милчо Бангеев, Десислава Посталкова, Николета Палева, Виктория Димитрова, Здравко Мерджанов, Венелина Стамболийска, Веселин Гечев.

За висок професионализъм, постигнати отлични резултати и  активно участие в организацията и провеждането на областните кръгове на олимпиадите по български език и литература и чужди езици бяха наградени и нашите учители – г-жа Стоева и г-жа Владова, както и училищното ръководство – г-жа Недялкова, г-жа Хаджийска и г-жа Якимова.

Коментарите са изключени more...

Тържествено връчване на немските езикови дипломи

by on юни.05, 2019, under Ученици

Тържествено връчване на немските езикови дипломи

Щастливи сме да съобщим, че и тази година нашите зрелостници от  паралелките с профил немски език положиха успешно писмените и устните изпити през месец декември и получиха на 15.май световно признатата немска езикова диплома, повечето на завидното ниво С1, съгласно общоевропейската езикова рамка.

Поздравителни думи към всички присъстващи в лекционната зала на ЕГ

поднесоха г-жа Велка Недялкова и г-жа Ингрид Вендлер,

делегиран консултант по немски език за нашето училище.

Отличните резултати от подготовката се дължат на усърдието  и старанието на учениците  , но и на техните учители – г-жа Иванова, г-жа Секулова и г-жа Николова.

Те заслужават тяхното „Благодаря” не само за обучението и предаването на знания и умения, но и за педагогическото търпение и човешката грижа.

Тригодишният труд си струваше и се увенча с успех! Затова в този ден на  повод за гордост и удовлетворение  нашите абитуриенти заслужиха всички поздравления!

Мария Хаджийска, ЗДУД

Коментарите са изключени more...

Отново заслужена награда

by on май.23, 2019, under Ученици

В дните между светлите дати 11 и 24 май бяха отличени за всеотдайния си труд учители и културни дейци от област Пазарджик. Приносът им за растежа на духовността в областта е значителен и церемонията е само малък жест към онези, за които знанието не е само професия, а и обич. Традицията грамотите да връчи кметът Тодор Попов е ясен знак за голямото признание.

За пореден път носител на отличието е учител от Езикова гимназия „Бертолт Брехт”. Диана Стоева, старши учител по български език и литература, получи тази година високото отличие сред стотици свои колеги в раздел гимназиален етап. Това признание е свързано както с нейния висок професионализъм в ежедневния учителски труд, така и с подготовката на участници за престижни национални изяви – олимпиади, състезания, конкурси. Нейната ученичка Ана Комсалова стана лауреат на Националния кръг на олимпиадата по литература, ученици от 10 и 12 клас бяха отличени на Националния кръг на състезанието „Стъпала на знанието”, а с поверения й 10 а клас спечелиха и Областния кръг на състезанието „Народните будители и аз”.
Едно от най-красивите изражения на нейния труд е дългогодишната й работа с театралната група „Огледало” и творческите изяви на годишните концерти на ЕГ”Б.Брехт”, получили заслужените овации на публиката.
Да пожелаем на госпожа Стоева да бъде здрава и винаги на нивото, което има, да бъде вдъхновена за нови творчески предизвикателства, да носи все така духовната сила в себе си.

Коментарите са изключени more...

Годишен концерт 2019

by on май.23, 2019, under Ученици

На 14.05.2019г. се състоя годишният концерт на гимназията под заглавието ,,Мила родна картинка“, един наистина невероятно колоритен спектакъл. За избора на темата на представлението ръководителките на двете театрални студиа- госпожа Василка Стоянова и госпожа Диана Стоева- споделят, че се обвързва с отдаването на заслужено признание по повод на 70-тата годишнина от смъртта на писателя Елин Пелин. Авторът има обемно творчество, с богато жанрово разнообразие- от стихове до приказки, разкази и повести, но едно е общото между тях, а именно стремежът към искреното представяне на българския живот, с неговата многоликост, наситеност, чувството за уют и топлота.

Основните мотиви са свързани именно с разкриването на силата българската душевност, жизнелюбие, мястото на приятелите, семейството, търсенията на неизвестното и любовта като градивна сила на битието. Точно на това внушение беше заложено тази година, връщането към корените на българина. Учениците разиграха сцени по различни Пелинови разкази, съпроводени от изпълнения на народни песни и танци, като в същото време беше внесена съвременна нотка чрез няколко в стил поп музикални и танцови етюда.
След концерта попитахме младите актьори какво е чувството да са пред публика. Те разказаха, че усещането на сцена ( както винаги) за тях е незабравим момент, изпълнен с много емоции и безкрайно вълнение, но същевременно душевно спокойствие, защото имат възможността да изразяват себе си, докато се превъплъщават в роля. Народната тематика ги е накарала да се почувстват свързани с миналото и да затвърдят българското по един модерен начин с хумористичен акцент.

В допълнение на въпроса за мотивацията за подобна дейност г-жа Стоева и г-жа Стоянова единодушно се съгласяват, че причината е работата с децата, имащи огромен потенциал, наблюдението на развиващата се в процеса екипна работа и самият резултат от пречупването на класическите текстове през личната призма на възпитаниците им.
За финал можем да кажем само едно голямо БРАВО! С нетърпение очакваме следващата ви изява!
Христина Касапчева, 11.а

Коментарите са изключени more...

НА ГОСТИ НИ БЯХА

by on май.23, 2019, under Ученици

На 10 май 2019 в езикова гимназия ,,Бертолт Брехт’’ се проведе изключително приятно събитие – публична изява на клуба по журналистика. Организаторите бяха поканили най-изявените 12-класници в журналистическата работилница. На гости ни бяха Анна Комсалова-лауреат на Националната олимпиада по БЕЛ, Изабела Пенчева с най-високи постижения в усвояването на немския език, Петя Стойчева-най-добрата в състезанията по френски език и Пламен Тотев с най-високи резултати в изпити и състезания по английски език. Журналистите бяха изготвили специално изработени картички за спомен от срещата.“Общувайки, ти можеш всичко!“ – това е мотото, което вдъхновява работата на медийния екип. Днешното събитие постигна целта си – да запознае по-малките ученици с цената на успеха и да им даде възможност да се доближат до съвършенството и оптимизма.

В началото на срещата 12-класниците се представиха и имахме възможността да научим за личните им интереси, хобита и бъдещи планове. Те също ни дадоха и някои лични съвети за по-нататъшното ни самоусъвършенстване. Призоваха ни да посещаваме колкото се може повече клубове, тъй като всеки вид социална ангажираност ще ни помогне да се чувстваме полезни и пълноценни. Нашите журналистки и водещи Анна Ганчева и Нели Божкова ги попитаха какво мислят за училищния ни вестник. Ще цитирам думите на Анна Комсалова- ,,Можете да вдъхновявате хората чрез това, което пишете, и това е супер!’’
Анна, Изабела, Петя и Пламен определиха последната си година в училище като важна, динамична.За тях това е година,изпълнена с вземане на важни решения,време за избор, време за сплотяване на класовете.
Вдъхновиха ни, като ни оставиха своите завещания:
-Изабел: Самоусъвършенстване!
-Пламен: Любов към езика!
-Ани: Ясно структуриран план!

За нас беше радостно да чуем, че има тенденция повече млади хора да остават тук, а много малка част от тях решават да заминат извън България, за да продължат образованието си. Нашите гости са убедени, че българските ВУЗ дават качествено образование.
Накрая на събитието заместник-директорът госпожа Якимова заяви, че се чувства горда от това, че е била може би една малка капчица светлина в живота им. Тя им пожела където и да отидат, да носят Езикова гимназия в сърцето си и най-вече да бъдат себе си сред другите хора, защото са чудесни. Госпожа Лумбева, главният редактор на вестника, също изрази възхищението си от успехите на нашите гости, като ги сравни с „хвърчащите хора“ от стиховете на Валери Петров. Хвърчащите хора знаят целта и потенциала си, те са смели ентусиасти, които с ум и амбиция надскачат постигнатото.
По стар български обичай ние ги изпратихме с питка и китка здравец, пожелавайки им на добър път.

Петя Додникова, 10.в клас

Коментарите са изключени more...

Награда от Kangaroo Global Linguistics

by on май.15, 2019, under Ученици

Биляна Костадинова от 10е клас е сред победителите в международното състезание по английски език Kangaroo Global Linguistics.
Биляна Костадинова от 10е клас се класира на второ място в международното състезание по английски език Kangaroo Global Linguistics, организирано за България от Асоциацията на Кеймбридж училищата. Това е едно от най-престижните състезания по английски език в страната и чужбина, където участниците имат възможност да се състезават с най-добрите в света. На националния кръг, който се проведе на 13 април 2019г. в СУИЧЕ „Климент Охридски“, гр. София, взеха участие ученици от повече от 100 училища. ЕГ „Бертолт Брехт“ беше представена от Биляна Костадинова и Йоана Величкова на ниво В2, и Стела Христова на ниво В1.

Биляна Костадинова се класира втора, като само с една точка я раздели от първото място. Церемонията по награждаването се проведе на 11 май 2019г. на тринадесетата национална конференция на преподавателите по английски език Ден на Кеймбридж. Наградата – грамота и медал беше връчена от Матьо Елман, преставител на Cambridge University Press. Гордеем се с постижението на Биляна и й пожелаваме успех на изпитите за сертификат на Кеймбридж – Cambridge Advanced English.

Нели Мърмарова – преподавател по английски език

Коментарите са изключени more...

Театрален фестивал на немски език

by on май.15, 2019, under Ученици

На 09.05.2019г. в залата на Младежкия дом в нашия град се проведе първият ден от Националния фестивал на училищните театри на немски език. Датата съвсем не е случайна- решението да се проведе именно на Деня на Европа показва, че младежите подкрепят европейските политики , свързани с околната среда. Тазгодишната тема е много актуална и е свързана с екологията и опазването на околната среда. Мотото бе „Да мислим и действаме зелено!“, а основният въпрос, на който се стремяха да дадат отговор поставените пиеси, бе „Как можем ние като общество да спомогнем за съхраняването на майката природа?“. Чрез постановките се показва колко много хората вредят на околната среда , възползвайки се от нейните блага.

Откриването на фестивала бе поставено от училищната трупа на госпожа Диана Стоева, а актьорите в нея бяха- Гюлтен Назми, Спас Станоев, Християна Бончева, Галя Пандева, Мариела Ангелова и Николета Палева. Пиесата убедително постави темата за екологията и проблема, свързан с възприемането на природата като средство за забогатяване, а не като дарител на живот. Театралното представление на нашето училище бе допълнено от две стихотворения, изрецитирани от Християна Бончева и Галя Пандева; от два красиви танца, изиграни от Мариела Ангелова, Християна Минчева, Белослава Петрова, Илияна Минчева, и от невероятното изпълнение на песента „ Skyfall” от Надежда Александрова.
Присъстващите станаха свидетели на 12 изключително смислени пиеси, които биха породили желание у всеки човек да бъде по-природосъобразен.

Биляна Костадинова, Гергана Спасова, 10.е, в. „Обектив“

Коментарите са изключени more...

“ Атомът не е войник, той е помощник!“

by on май.12, 2019, under Ученици

,,Атомът не е войник, а помощник’’ – Европейски ядрени центрове
Интегриран урок по история, физика, биология и химия

На 9 май 2019 ( ден на Европа) учениците от 11.б клас проведоха интегриран урок по история, физика, биология и химия на тема ,,Атомът не е войник, а помощник’’ – Европейски ядрени центрове. Идеята беше осъществена под ръководството на госпожите Елена Благоева, Соня Ангелова, Мариела Цикалова и Поля Филипова.

Всички гости получиха букетче от магданоз преди началото на урока, което, ако трябва да съм честна, малко ме изненада. Имаше и официално обявен дрескод – присъствието на белия цвят беше задължително.

Учениците ни запознаха с енергията и видовете елементарни частици, технологиите, които се произвеждат в Церн, тяхното приложение и историята на обединения институт по ядрени изследвания ( ОИЯИ ) в Дубна. Чрез анимация единадесетокласниците ни представиха интересна информация, придружена от виртуална разходка в Церн. Същевременно разгледаха физиологичното действие на радиацията и нейните положителни и отрицателни въздействия върху живите организми. Учениците ни разказаха и за успехите и постиженията на българските учени в двата центъра. Беше представен и забавен новинарски блог , воден от Марина Мирчева и Красимир Ташков, чухме важни новини от Чернобил. Трима небрежни учени създадоха световна катастрофа чрез експеримент. Идеята на експеримента беше да ни покаже, че не бива да сме невнимателни и небрежни с науката.

Преди края на урока учениците ни разкриха символиката на белия цвят и букетчетата от магданоз, а именно способността им да поглъщат радиоактивните лъчи.

Като за финал 11.б клас подариха на своите учители цветя, които да ги пазят от радиацията, като я поглъщат.

Мисля, че станах свидетел на чудесен открит урок, изпълнен с много усмивки и добро настроение. По всичко личаха добрата подготовка и трудът, положен за осъществяването на цялостната идея. Оказа се, че разказите на учителите са провокирали интереса на учениците за осъществяване на идеята, което ми се стори прекрасно. Радвам се,че имах възможността да присъствам и да науча някои нови неща. А на 11.б клас мога да кажа само:“ Поздравления, бяхте страхотни! „

Репортер: Петя Додникова, 10.в клас, в.,,Обектив”

Коментарите са изключени more...

Втора областна ученическа конференция по природни науки

by on май.12, 2019, under Ученици

На 03.05.2019г  от 9:30 пред зала ,,Маестро Георги Атанасов‘‘ бе тържествено открита Втората областна ученическа конференция по природни науки ,,Пазарджик БИО 2019“

Живот без наука – НЕ, наука в училище – ДА

От зората на нашето съществуване има един огън, който ни спасява и в най-мрачните векове на тирания и безчовечност- това е огънят на познанието!

Откриването на конференцията  започна  със  символично  запалване  на  огъня на познанието от г-жа Велка Недялкова, като израз на онази искра, която  събра  всички нас , която ще гори в душите ни – искрата на любовта към знанието!

Гости на конференцията бяха: г-жа Валентина Кайтазова – началник на РУО град Пазарджик,  г-жа Гергана Табакова -  Директор на Дирекция образование и култура  община Пазарджик,  г-жа Весела Тодорова-старши експерт природни науки и екология при РУО – Пазарджик,  г-жа Велка Недялкова – директор на ЕГ Б. Брехт, директори на училища, учители и ученици.

Специален гост на конференцията бe и доц д-р Веселин Кметов – Декан на химическия факултет при ПУ “ Паисий Хилендарски“ град Пловдив.

Водещи на Конференцията бяха Мария Велкова  и Стоян Додников , които предразположиха гостите и участниците да се чувстват комфортно и спокойно.

“Благодарение на Ученическата конференция осъзнахме колко важни са науките. Накара ни да се замислим каква роля играят в нашето ежедневие. Сигурна съм, че ние – учениците оставихме стереотипите относно природните науки в миналото и бяхме заинтригувани от това колко интересни могат да бъдат те, а начинът, по който бяха представени презентациите ни показа науките в друга светлина. Също така обмяната на идеи и знания от различните участници бе много полезна за нас и ни даде възможност да сравним знанията си с тези на останалите и ни мотивира да бъдем по-образовани, запознати с природните науки и разбира се, още по-подготвени за следвавщата конференция! “ , споделя Мария Велкова.

 

„Благодарим на всички , които взеха  участие в пленарната и постерната сесия, за положения труд  и достойно им представяне. Насладихме се на презентационните умения на участниците, докоснахме се до енергията и ентусиазма на младостта. Станахме свидетели на желанието, целеустремеността и таланта на учениците от Пазарджишка област. Ученици, с които Пазарджик може само да се гордее“ – Стоян Додников

За нас беше удоволствие, че станахме част от  събитие, което е стъпка по пътя към познанието. Събитие, което ще помним и за което ще разказваме с гордост. С пламък в очите, запален от любов към природните науки, ще си спомняме за Втората областна ученическа конференция по природни науки ,,Пазарджик БИО 2019“

Репортери на в. „Обектив“: Мария Симеонова, Михаела Маринкова, Фоторепортер: Теодора Неделева, 8.е клас

Коментарите са изключени more...

Партньори


Харесайте ни!

Архив


Tyxo.bg counter