ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

Ученици

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

by on сеп.22, 2020, under Ученици

Изисквания:

1. единият или и двамата работещи родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да работи дистанционно и няма възможност да използва платен отпуск;

2. ако е останал без работа, но няма право на обезщетение за безработица или то е по-малко от средномесечния доход (изисква се задължителна регистрация в дирекция „Бюро по труда“);

3. ако е самоосигуряващ се и не може да упражнява занятието си поради въведените ограничения;

4. не трябва да получава обезщетение за отглеждане на дете до 1 година;

5. не трябва да получава обезщетение за бременност и раждане;

6. децата да не са настанени извън семейството по Закона за закрила на детето;

7. ако децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли, градини и предучилищни групи поради въведените ограничения;

8. средномесечният доход на член от семейството за предходния месец трябва да е по-нисък или равен на минималната работна заплата;

9. помощта се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по Закона за закрила на детето;

 

 

Размер на помощта:

1. за семейства с едно дете е до размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).

2. за семейства с две и повече деца е до 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (915 лв. за 2020 г.).

Когато броят на работните дни, през които децата не посещават детски ясли и    детски градини, както и ако се обучават синхронно от разстояние, е до 5 – помощта се изплаща в размер на 25 на сто от пълния, а ако работните дни са от 6 до 10 – 50 на сто.

Необходими документи:

1. Заявление-декларация по образец, към което се прилага:

-     документ за брутните доходи, получени в месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението-декларация – за самоосигуряващите се лица;

-     служебна бележка от работодателя (приложен примерен образец) – за трудово заетите лица;

-     декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация;

Полезно:

Заявлението може да бъде подадено лично, като се прилага лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал; по електронен път с квалифициран електронен подпис. Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено и чрез извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg.

 

Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл. 16б от ППЗСП и на примерния образец на служебна бележка от работодател са публикувани на електронната страница на АСП:

 

-     раздел «Социални помощи», подраздел «Документи»;

 

рубрика «Коронавирус COVID-19“, Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условия на извънредно положение, част „Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали“, заявление под

Коментарите са изключени more...

Честит първи учебен ден!

by on сеп.15, 2020, under Ученици

На 15 септември Езикова гимназия отново отвори врати, за да приеме най-амбициозните и най-талантливи ученици в областта.

С кратка и емоционална програма учениците от XII клас приветстваха новопостъпилите осмокласници. Към небето полетяха десетки цветни балони. Музикалните поздрави изпълниха с радост сърцата на родители, ученици и учители. Вълнуващо бе приветствието на директора госпожа Велка Недялкова за успешен старт на новата учебна година. От името на осмокласниците поздрав поднесе ученичката с най-високи резултати при приема в гимназията Соня Цокова. Във втората част на тържеството приветствени слова отправиха учители от колектива на гимназията към всички ученици.

Да си пожелаем новата учебна година да бъде здрава, успешна и цветна, с много творчески изяви!

Аудио поздрав!

 

Коментарите са изключени more...

Откриване на новата учебна година

by on сеп.08, 2020, under Ученици

Коментарите са изключени more...

Разпределение на учениците от VIII клас по паралелки

by on сеп.01, 2020, under Ученици

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 VIII a клас

 1. Биляна Александрова Христоскова
 2. Божидар Маринов Паунов
 3. Борис Атанасов Йончев
 4. Васил Николаев Ненчев
 5. Виктория Атанасова Караминова
 6. Габриела Георгиева Екова
 7. Гергана Димитрова Кузева
 8. Гергана Костадинова Димитрова
 9. Дарина Петрова Златкова
 10. Ивана Александрова Новоместска
 11. Илияна Асенова Иванчева
 12. Кирил Кирилов Михайлов
 13. Кристиан Стоичков Йотов
 14. Кристиян Красимиров Мусиевски
 15. Магдалена Крумова Шопска
 16. Мирослав Мирославов Димитров
 17. Нанси Мирославова Георгиева
 18. Наско Здравков Бостанджийски
 19. Пламена Драгомирава Николова
 20. Радостина Николаева Найденова
 21. Румяна Ивелинова Ризова
 22. Сияна Светославова Тодорова
 23. Соня Василева Цокова
 24. Станислав Юлиянов Бангеев
 25. Трифон Владимиров Панайотов
 26. Христо Йорданов Костадинов

VIIIб клас

 1. Александър Димов Генчев
 2. Атанас Асенов Димов
 3. Божидара Кирилова Вълчинова
 4. Веселин Илиянов Колунчев
 5. Виктория Вергилова Доспатлиева
 6. Гергана Мирославова Микова
 7. Дарина Станиславова Ибушева
 8. Димана Тодорова Роглева
 9. Елена Николова Солакова
 10. Елизабет Георгиева Пиримова
 11. Илиян Емилов Пачев
 12. Калоян Благовестов Дерменджийски
 13. Камен Кирилов Еленкин
 14. Кристиана Веселинова Митрова
 15. Мария Тодорова Роглева
 16. Мариян Горанов Горанов
 17. Мартин Александров Ботушаров
 18. Надежда Венциславова Топкарова
 19. Невена Димитрова Хаджиева
 20. Николай Димитров Панчев
 21. Петя Венциславова Петрова
 22. Пламена Атанасова Савова
 23. Светослав Венциславов Караиванов
 24. Симона Димитрова Зайкова
 25. Станислава Иванова Иванова
 26. Теодора Костадинова Рибарова

 VIIIв клас 

 1. Анна Симеонова Милушева
 2. Антоанета Радославова Миткова
 3. Атанас Петров Велев
 4. Бианка Илиева Кехайова
 5. Бойко Данаилов Стоев
 6. Викториа Иванова Темелкова
 7. Георги Димов Йончев
 8. Георги Огнянов Пещерски
 9. Даниела Илиева Тончева
 10. Дара Николова Ничева
 11. Лилия Благоева Пенчева
 12. Лилия Йорданова Асиева
 13. Любомира Василева Анчева
 14. Магдалена Димитрова Хаджийска
 15. Марио Атанасов Атанасов
 16. Мила Тодорова Дамянова
 17. Михаела Антонова Батаклиева
 18. Муса Муса Алендар
 19. Николай Пенчев Кереванов
 20. Полина Витанова Танева
 21. Рая Йорданова Славова
 22. Стефка Христова Манчева
 23. Теодора Георгиева Караминова
 24. Траян Димитров Величков
 25. Цветомир Павлинов Тилянов
 26. Яна Йорданова Икономова

VIIIг клас

 1. Александър Иванов Йорданов
 2. Анелия Ненчова Благова
 3. Ани Михайлова Чакърова
 4. Анна Георгиева Петрова
 5. Атанас Лазаров Атанасов
 6. Атанас Станимиров Кацарски
 7. Виктория Лъчезарова Лазарова
 8. Виктория Людмилова Делева
 9. Георги Петров Ташев
 10. Дамян Прокопиев Копев
 11. Елина Костадинова Терзийска
 12. Жени Борисова Андреева
 13. Ивайла Сашова Лазарова
 14. Иван Димитров Василев
 15. Йоан Димитров Динчев
 16. Калин Димитров Динчев
 17. Калина Михайлова Каменска
 18. Костадин Тодоров Божилов
 19. Красимира Мирославова Кендерова
 20. Мариета Атанасова Биджев
 21. Марина Христова Ангелова
 22. Мирослав Атанасов Александров
 23. Наталия Илиева Гинина
 24. Самира Каменова Стамболиева
 25. Стиляна Емилва Благова
 26. Теодора Ангелова Костуркова

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И НЕМСКИ ЕЗИК

VIIIд клас

 1. Андриана Веселинова Бояджиева
 2. Антоанета Асенова Ангелова
 3. Виктор Георгиев Божинов
 4. Виктория Георгиева Серафимова
 5. Габриела Георгиева Георгиева
 6. Георги Борисов Благов
 7. Георги Иванов Ганчев
 8. Дебора Катева Говедарова
 9. Диана Джума Текин
 10. Емил Георгиев Тинков
 11. Ирен Димитрова Дойкова
 12. Йоана Томова Янева
 13. Йоана Трендафилова Манчева
 14. Кристан Ангелов Найденов
 15. Мария Димитрова Адова
 16. Мария Стоянова Маркова
 17. Наталия Николаева Петракиева
 18. Николай Емилов Петров
 19. Ойа Исмаилова Фъндъкова
 20. Петър Василев Емануилов
 21. Петя Димитрова Малинова
 22. Станислав Георгиев Найденов
 23. Станислав Гълъбов Кузев
 24. Станислав Николов Каракашев
 25. Стефани Мариева Гърева
 26. Цветелина Емилова Ганчева

 VIIIе клас

 1. Александра Стоянова Дошева
 2. Билял Евтимов Бозьов
 3. Ванеса Василева Василева
 4. Велизара Димитрова Караджова
 5. Витомир Лъчезаров Кръстев
 6. Габриела Георгиева Ганева
 7. Габриела Николаева Трифонова
 8. Гери – Анабел Георгиева Стоилова
 9. Дея Борисова Кънчева
 10. Деян Александров Танев
 11. Димитър Асенов Серафиев
 12. Димитър Иванов Янев
 13. Еделвайс Ивайлова Тодорова
 14. Зоя Борисова Кънчева
 15. Иван Красимиров Будев
 16. Ивет Александрова Ставровска
 17. Игнат Иванов Пампов
 18. Йоана Иванова Дамянова
 19. Калоян Михайлов Михайлов
 20. Лилия Александрова Ганчева
 21. Любомира Петрова Шаркова
 22. Мария Василева Ласонова
 23. Михаела Викторова Тинова
 24. Никол Иванова Колишева
 25. Николета Николаева Пандева
 26. Полина Димитрова Чипилова

 ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

VIIIж клас

 1. Анита Маринова Генурова
 2. Божидар Стоянов Плачков
 3. Василена Венциславова Петкова
 4. Виктория Георгиева Еленкина
 5. Габриела Станимирова Тунчева
 6. Георги Крумов Георгиев
 7. Гергана Спасова Ленгерова
 8. Григор Стойчев Радулов
 9. Даниела Димитрова Ванкова
 10. Денислава Недялкова Здравкова
 11. Десислава Антонова Комитова
 12. Димитър Кирилов Димитров
 13. Екатерина Цветкова Брънчева
 14. Емил Емилов Павлов
 15. Йоан Любомиров Кордев
 16. Любослава Ангелова Тончева
 17. Нели Красимирова Козарева
 18. Николай Йорданов Гергиминов
 19. Николета Николаева Панчева
 20. Савина Стефанова  Гагова
 21. Самира Мазен Карман
 22. Селин Мурат Айдън
 23. Стиляна Благоева Смилянова
 24. Стоян Илков Аджов
 25. Христина Атанасова Василева
 26. Юлияна Николаева Якофова
Коментарите са изключени more...

Свободно място в IX клас

by on авг.30, 2020, under Ученици

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование  се обявява свободно място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2020/2021 г.
- Едно свободно място в IX клас, I чужд език –  Немски език, II чужд език – Английски език. Пълен текст на обявата.

Коментарите са изключени more...

Свободни места в IX и X клас

by on юли.17, 2020, under Ученици

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам свободни места в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2020/2021 г.
- Едно свободно място в IX клас, I чужд език – Немски език, II чужд език – Английски език. Пълен текст на обявата.

- Едно свободно място в X клас, I чужд език – Немски език, II чужд език – Английски език. Пълен текст на обявата.

 

 

Коментарите са изключени more...

Свободно място в IX клас

by on юли.10, 2020, under Ученици

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам свободно място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2020/2021 г.
- Едно свободно място в IX клас, I чужд език – Английски език, II чужд език – Френски език. Пълен текст на обявата.

Коментарите са изключени more...

Да превърнеш бъдещето в настояще

by on юли.09, 2020, under Ученици

Да превърнеш бъдещето в настояще

“Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си”. Тези думи на Галилео Галилей най- добре определят стремежите на учителите в ЕГ „Бертолт Брехт”. Насочени към това, не да преобразяват своите ученици, а да освободят мисълта им, да разширят световете им, да им покажат, че знанието е сила, която знае само една посока – НАПРЕД,  днес те споделят с тях  радостта от постигнатото.

Резултатите от Национален кръг не са само цифри. Не са и статистика. Дори не са награда за положен труд. Те са сбъдване на една мечта, те са доказателство, че в гимназията се обучават прекрасни млади хора, готови да дадат най- доброто от себе си, да творят бъдеще, да преодоляват граници. Щастливи сме да споделим тяхната радост и да им кажем – ВИЕ ЗАСЛУЖИХТЕ УСПЕХА СИ!

Ангел Нейков – 12.б клас – оценка отличен (6,00) от националната олимпиада по немски език, класиран на първо място и удостоен със званието ,,ЛАУРЕАТ“ .

Алиса Дерменджийска – 12.а клас – оценка отличен (5,50) от националната олимпиада по немски език, достойно представяне в националния кръг на олимпиадата по български език и литература .

Георги Сарамбелиев – 12.а клас – оценка отличен (5,50) от националния кръг на олимпиадата по информационни технологии.

Рита Тодорова – 12.и клас – оценка отличен (5,50) от националния кръг на олимпиадата по френски език.

Достойно се представиха и останалите наши ученици, участвали в националните кръгове на олимпиадите!

Български език и литература:

Атанаска Сотирова – 11.д клас

Немски език:

Таня Стойнова – 9.б клас

Таня Благоева – 10.а клас

Ива Кестенова – 10.б клас

Минчо Танев – 11.б клас

Илияна Василева – 11.б клас

Красимира Панайотова – 11.б клас

Френски език:

Йоана – Преслава Арабаджийска – 10.з клас

 

Коментарите са изключени more...

Учебници за учебната 2020/2021 година

by on юли.07, 2020, under Ученици

VIII клас

 Български език – Изд. „Булвест 2000″, автори Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

Литература – Изд. „Булвест 2000“, автори Олга Попова, Илияна Кръстева и др.

Немски език –Exakt fuer dich, изд.Klet t- колективна поръчка

Английски език –Legaсy А1, А2, В1.1, изд.Express Publishing – колективна поръчка

Френски език – Rallye 1, 2, 3 авт.  колектив: Радост ЦаневаЛилия Георгиева, изд. Просвета – колективна поръчка

Математика – „Математика за 8.клас“, издателство „Архимед 2” ЕООД , автори – Здравка Паскалева, Пламен Паскалев, Мая Събчева Алашка, Райна Милкова Алашка

Информационни технологии – „Информационни технологии за 8.клас“, издателство „Изкуства” ЕООД , автори: Красимир Манев и колектив

Философия  за  8.клас на издателство „Просвета“ – Авторски колектив : Евелина Иванова- Варджийска,  Силвия Цветанска, Ясен Захариев

Музика – Булвест 2000 – Елисавета Вълчинова-Чендова и колектив
Изобразително изкуство – изд. Анубис – Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева

IX клас

Български език – „Български език за 9.клас“, издателство „Булвест 2000″, авт.  Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Литература – „Литература за 9.клас“, издателство „Булвест 2000″, авт. Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
Немски език – I чужд език - Aspekte junior B 1.1, Klett, Ute Koithan – колективна поръчка
Немски език – II чужд език – Magnet Smart  A1 Band 1, Klett, Giorgio Motta – колективна поръчка
Английски език – I чужд език – Legacy B1 Part 1 , издателство Express Publishing колективна поръчка
Английски език -II чужд език - Solutions A1, издателство Oxford University Press колективна поръчка
Френски език I – чужд език- Rallye 4, авт.колектив  Радост ЦаневаЛилия ГеоргиеваЕмануела Свиларова , изд. Просвета-  колективна поръчка

Френски език II – чужд език -Vite pour la Bulgarie A1 част 1, изд. Клет – колективна поръчка

Математика – “Математика 9.клас“, издателство „Архимед 2” ЕООД , автори: Мая Събчева Алашка, Райна Милкова Алашка, Георги Паскалев Иванов
Информационни технологии – „Информационни технологии 9.клас“, издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД), автори: Евгения Ковачева, Елена Димитрова, Георги Гачев, Олег Константинов

География и икономика „География и икономика за 9.клас за профилирано  и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език“ на издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД – Авторски колектив: Антон Попов , Пламен Лаков, Климент Найденов, Екатерина Илиева, Свилен Стойчев

Физика и астрономия  - авт. Максим Максимов и Ивелина Димитрова, Издателство „БУЛВЕСТ 2000″ / 2018 г./

Химия и ООС – учебник за IХ клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език – две части, изд. САНПРО, автори:  Хариета Димитрова, Виолета Константинова

Биология и здр.образование – Биология и здравно образование за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. Издателство БУЛВЕСТ 2000. Автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова

История и цивилизации – Учебник “История и цивилизации” за IX клас на издателство “Анубис” – Авторски колектив : Хр. Матанов, Б. Стоянов,  Д. Вачков,  Е. Карабоева,  К. Табакова,  Х. Мирчева, Й. Митев,  И. Илиев, Г. Рангелова

Философия – „Философия за 9.клас“ на издателство „Анубис“ – Авторски колектив : Иван Колев , Райчо Пожарлиев  и др.

Изобразително Изкуство – „Изобразително Изкуство за 9.клас” изд.  „Анубис“ – Бисер Дамянов, Анна Генчева
Музика – „Музика 9 клас”, изд. „Просвета – София АД”, авт. Л. Пейчева, Ст. Георгиева, В. Димов, М. Димитров

X клас

Български език – „Български език за 10.клас“, издателство „Булвест 2000″, авт.  Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
Литература – „Литература за 10.клас“, издателство „Булвест 2000″, авт. Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
Немски език – I чужд език  Aspekte junior B 1.2, Klett, Ute Koithan – колективна поръчка
Немски език – II чужд език - Magnet Smart  A1 Band 2, Klett, Giorgio Motta – колективна поръчка
Английски език – I чужд език Legacy B1 Part 2 , издателство Express Publishing – – колективна поръчка
Английски език -II чужд език Solutions A1, издателство Oxford University Press – колективна поръчка
Френски език I – чужд език- Nickel 3, изд. CLE International
Френски език II – чужд език -Vite pour la Bulgarie A1 част 2, изд.Klett -колективна поръчка
Математика – “Математика за 10.клас“, издателство „Архимед 2” ЕООД, автори: Мая Събчева Алашка, Райна Милкова Алашка, Пламен Паскалев
Информационни технологии – „Информационни технологии за 10.клас“, издателство „Просвета”, автори Н. Николова и колектив
История и цивилизации – Учебник “История и цивилизации” за Х клас на издателство “Клет” – “Булвест 2000” – Авторски колектив : Искра Баева, Диляна Ботева, Петър Ангелов, Иван Тютюнджиев, Пламен Митев, Николай Поппетров, Евгения Калинова, Надка Васева,  Валентина Павлова, Веселина Иванова
Философия – „Философия за 10.клас на издателство „Анубис“Авторски колектив: Ив. Колев, П. Макариев, Р. Пожарлиев
Физика и астрономия – авт. колектив: Максим Максимов и Ивелина Димитрова / Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД / 2019 г./
Химия и ООС, изд. САНПРО, автори:  Хариета Димитрова, Виолета Константинова, Даниела Маноилова
Биология и здравно образование за 10.клас . Издателство ПРОСВЕТА АЗБУКИ, Автори: Василий Ишев, Златка Ваклева, Лилия Боева
География и икономика –  „География и икономика за 10.клас“ на издателство СД „Педагог 6“ – Авторски колектив : Милка Мандова – Русинчовска, Цветана Заркова
Музика –  „Музика 10.клас“, изд. „Изкуства“
Изобразително изкуство –„Изобразително изкуство 10 клас“, изд. „Анубис“ – Бисер Дамянов, Анна Генчева

XI клас

Български език  –Български език, изд. „ БГ учебник”, автори Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
Литература – Литература, изд. „БГ учебник ”, авт. Иван Инев и др.
Немски език -І чужд език – Aspekte junior B 2.1, KLETT, Ute Koithan – колективна поръчка
Немски език - ІІ чужд език – Magnet smart A2 – Band 1, изд. КЛЕТ – колективна поръчка
Английски език - І чужд език – Legacy B2.1,  Express Publishing  – колективна поръчка
Английски език - І чужд език задължителни модули – Legacy B2 Part 1,  Express Publishing  – колективна поръчка
Английски езикІІ чужд език – Legacy A2,  Express Publishing (Student`s Book) – колективна поръчка-колективна поръчка
Английски език - ІІ чужд език задължителни модули  – Legacy B1.1,  Express Publishing (Workbook) – колективна поръчка

Френски езикІ чужд език –
1.Nickel  4, изд. Cle international
2. Littérature progressive,  изд. Cle international
Френски език – ІІ чужд език –
1. Vite pour la Bulgarieq A2, partie 1, KLET
2. Echo B1.1,изд. Cle international

Математика – „Математика за 11.клас“, издателство „Архимед 2” ЕООД, автори: Райна Милкова Алашка, Мая Събчева Алашка, Пламен Паскалев
Математика профилирана подготовка –Модул 1 “Геометрия“, издателство „Регалия“
Математика профилирана подготовка –Модул 2 „Елементи на математитическия анализ“ – изд. „Просвета“
Информационни технологии профилирана подготовка  – Модул 1 „Обработка и анализ на данни“ – изд. “
Информационни технологии профилирана подготовка  – Модул 2 „Мултимедия“

История и цивилизации – Учебник “История и цивилизации за 11 клас профилирана подготовка, модули 1-3”  на издателство “Просвета” – Авторски колектив : Борислав Гаврилов, Тодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева

Гражданско образование – „Гражданско образование за 11. клас“ на издателство     „Анубис“ – Авторски колектив : Ив. Колев, П. Макариев, Р. Найденова
Химия и ООС профилирана подготовка, изд. „Педагог 6″, автори: Невена Върбанова и колектив
Биология и здравно образование - Модул 1 – „Клетка – елементарна биологична система“ , издателство „Клет“, Автори: Владимир  Овчаров, Камелия Йотовска

 XII клас

Български език – Български език, изд. „Д-р Иван Богоров”, авт. Милена Васева и Весела Михайлова
Литература – Литература за задължителна и профилирана подготовка, изд. „Анубис”, авт. В. Стефанов,  Ал. Панов

Немски език – І чужд език – Mittelpunkt neu C1, KLETT, Ilse Sander – колективна поръчка
Немски език – ІІ чужд език – Direkt zwei, Teil 4, KLETT, Giorgio Motta – колективна поръчка
Английски езикІ чужд език – Upstream C1, Express Publishing – колективна поръчка
Английски език – ІІ чужд език Solutions B1 Part 2, издателство Oxford University Press – колективна поръчка

Френски език - І чужд език – 1/ ABC DELF B1, изд. CLE INTERNATIONAL, Adrien Payet, Virginie Salles
2/ Littérature progressive ,изд. CLE International- колективна поръчка
Френски език - ІІ чужд език – Echo A2 – J. Girardet, J. Pécheur -  учебник и учебна тетрадка, изд. CLE International
 Математика – Математика за 12. клас / задължителна подготовка/, издателство „Просвета-София” АД , автори: Запрян Запрянов, Юлия Нинова, Иван Георгиев

История и цивилизация – Учебник “История и цивилизация” за XI клас на издателство “Просвета – София” АД -  Авторски колектив : Васил Гюзелев, Райна Гаврилова, Иван Стоянов, Милчо Лалков, Любомир Огнянов, Мария Радева

Свят и личност – Свят и личност за 12.клас на издателство „Просвета“ – Авторски колектив : М. Грекова , Л. Деянова,  И. Дичев и др.

Физика и астрономия – Физика и астрономия 10. клас, изд. „Булвест 2000“, автори:  Максимов, Христакудис

География и икономика – XII клас – География и икономика за 10.клас на издателство „Просвета – София“ – Авторски колектив : Нено Димов, Люсила Цанкова, Христо Ганев, Емилия Лазарова

 

Коментарите са изключени more...

Тринадесет участници от ЕГ „Бертолт Брехт“ – в Национални кръгове на олимпиади

by on юли.06, 2020, under Ученици

И през тази учебна година, въпреки необичайните и неочаквани предизвикателства, пред които бяхме изправени, учениците от ЕГ „Бертолт Брехт” традиционно участваха в националните кръгове на олимпиадите по български език и литература, немски език, френски език и информационни технологии. Чрез своите успехи  те утвърждават името на нашата гимназия като една от най-авторитетните образователни институции в област Пазарджик!

Да благодарим на учениците за техния труд и упоритост!
Да благодарим на учителите им за професионализма, търпението  и всеотдайността!

Ученици по предмети и класове:

Български език и литература:

1. Алиса Дерменджийска – 12.а клас, ръководител Албена Узунова

2. Атанаска Сотирова – 11.д клас, ръководител Петя Енкина

Немски език:

1. Таня Стойнова – 9.б клас, ръководител Лидия Трошанова

2. Таня Благоева – 10.а клас, ръководител Пенка Иванова

3. Ива Кестенова – 10.б клас, ръководител Лидия Трошанова

4. Минчо Танев – 11.б клас, ръководители  Мария Хаджийска, Величка Стоянова

5. Илияна Василева – 11.б клас, ръководители  Мария Хаджийска, Величка Стоянова

6. Красимира Панайотова – 11.б клас, ръководители  Мария Хаджийска, Величка Стоянова

7. Ангел Нейков  – 12.б клас, ръководител Христина Секулова

8. Алиса Дерменджийска – 12.а клас, ръководител Христина Секулова

Френски език:

1. Йоана – Преслава Арабаджийска – 10.з клас, ръководител Ася Гунчева

2. Рита Тодорова – 12.и клас, ръководител Иванка Караниколова

Информационни технологии:

1. Георги Сарамбелиев – 12.а клас, ръководител Диана Джукелова

Георги Сарамбелиев получи оценка отличен 5.50 и ще бъде приет в Софийския университет без приемен изпит.

Очакваме резултатите на останалите участници!

Коментарите са изключени more...


Награди „Св. св. Кирил и Методий“

by on май.22, 2020, under Ученици

В ранния следобед на 19 май зала „Маестро Георги Атанасов“ се изпълни с пролетни цветя и много настроение. Този ден бе избран за ежегодната церемония по връчването на наградите на изявени местни дейци на образованието, изкуството и културата. Сред отличените по случай 24 май – Денят на словото, духа, славянската писменост и българската просвета и култура, заслужено присъстват две имена, свързани с нашата гимназия: директорът г-жа Велка Недялкова и нашата колежка Цветанка Убинова – Влахова.

В област „Директор на средно училище, гимназия” със званието „Директор на годината” бяха оценени трудът и приносът на г-жа Недялкова за постигнати високи резултати в образователно-възпитателния процес и за издигане престижа на училището.


В раздел „Литература“ отличието е за г-жа Убинова- Влахова.

Наградите бяха връчени от кмета на община Пазарджик г-н Тодор Попов.
Допълнителна нотка на гордост внесе фактът, че на същата церемония наградата за музика получи Емануил Иванов - възпитаник на ЕГ „Б. Брехт“ – випуск 2017 г.

Коментарите са изключени more...

Традициите не са това, което бяха – но традициите са онази благородна почва, от която избуяват иновациите

by on май.19, 2020, under Ученици

В условия на изолация и безусловно интересни времена ви представяме брата близнак на гимназиалния вестник „Обектив“ – бюлетина „Любопитен обектив„, дело на Клуба по творческо писане и журналистика.

Коментарите са изключени more...

Важно съобщение – стипендии

by on апр.27, 2020, under Ученици

Уважаеми родители,

 

Всеки ученик, подал заявление за стипендия, ще бъде информиран от класния ръководител за класирането за стипендиите, които ще бъдат отпуснати на учениците от ЕГ „Бертолт Брехт“ през втория срок на учебната 2019/2020 година.

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЛАЩАНЕТО НА СТИПЕНДИИТЕ :

 Във връзка с наложеното извънредно положение и поради невъзможността да се изплатят стипендиите за месеците  февруари и март  2020 г. чрез физическо посещение в сградата на Езикова гимназия „Бертолт Брехт“, Ви предлагаме вариант това да се направи по банков път.

За целта трябва да изпратите на класния ръководител копие от удостоверение за банкова сметка (сканирано или снимано), от което е видно, че същата е издадена на името на ученика.

Учениците без банкова сметка, следва да си открият такава в избрана от Вас банка. За непълнолетните ученици това става със съгласието и в присъствието на родител. Тези от Вас, които нямат възможност да посетят клон на банка, ще получат дължимите стипендии след отмяна на извънредното положение и при възстановяване на достъпа до училище.

 

Бъдете здрави!

 

 

Коментарите са изключени more...

Организация на обучение от разстояние

by on мар.15, 2020, under Ученици

Уважаеми ученици и родители,

ЕГ „Бертолт Брехт“ въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г. Обучението ще се провежда при спазване на седмичното разписание.

Начало на учебния ден: 09:00 часа. Продължителност на часа са провеждане на обучение от разстояние: 40 мин.

За провеждане на обучението учителите ще използват електронния дневник „Школо“, приложенията за онлайн комуникация, групите за обмен в социалните мрежи, електронни учебници, образователни сайтове, платформи и онлайн ресурси.

Конкретни указания учениците ще получават от учителите по отделните предмети и от класните  ръководители.

Необходимо е учениците да са пред избраното електронно устройство в посоченото време за провеждане на обучението.

Приканваме за отговорно отношение в тази извънредна ситуация!

Училищното ръководство остава на разположение при възникнали въпроси.

Коментарите са изключени more...

Важно съобщение

by on мар.13, 2020, under Ученици

От 16.03.2020 г. до 27.03.2020г. в училището няма да се провеждат учебни занятия.

Учителите ще осъществяват електронно обучение чрез:

1. Електронна платформа „Школо“;
2. Електронни учебници;
3. Електронни обучителни платформи;
4. Групи за обмен в социалните мрежи.

Конкретни указания и материали учениците ще получават по всеки отделен предмет.

От Ръководството

Коментарите са изключени more...

Възобновяване на учебните занятия

by on мар.11, 2020, under Ученици

Учебните занятия се възобновяват от утре - 12.03.2020 г. (четвъртък).

От Ръководството

Коментарите са изключени more...

Важно съобщение – грипна епидемия

by on мар.05, 2020, under Ученици

Дните от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително ще са неучебни поради обявената грипна епидемия. Учебните занимания ще бъдат възобновени на 12.03.2020 г., четвъртък.

От Ръководството

Коментарите са изключени more...

Свободно място в VIII клас

by on мар.05, 2020, under Ученици

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам свободни места в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2019/2020 г.
- Едно свободно место в VIII клас, I чужд език – Английски език,II чужд език – Френски език – Обява

Коментарите са изключени more...

Предстоящи събития

by on мар.02, 2020, under Ученици

Коментарите са изключени more...

Глобална инициатива „Най-големият урок в света“

by on фев.27, 2020, under Ученици

Учениците от XIг клас на ЕГ „Бертолт Брехт“ направиха интегриран открит урок по история, химия и физическо възпитание и спорт. Учители и ученици от целия свят участват в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива. Целта на инициативата е да се запознаят младите хора с  Глобални цели за устойчиво развитие и да поемем ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.

Идеята на учителите им Мариела Цикалова, Мария Ночева и Елена Благоева е  заедно да вдъхновят младото поколение като започнат промяната от всяка класна стая!

Коментарите са изключени more...

Интервю с Десислава Йорданова

by on фев.26, 2020, under Ученици

В края на миналата седмица в камерната зала на Художествена галерия „Георги Машев“ бе открита изложба, към която нашата гимназия е съпричастна. Много почитатели бяха дошли да поздравят Десислава Йорданова - ученичка от 12.д клас. Тя е поредният забележителен талант, израснал буквално пред очите ни.
Картините й са стилово разнообразни, материалите, с които работи – също. Обединява ги младежката жизнерадост, прозираща и в изяществото на подобните на източни гравюри рисунки, и в предизвикателните линии на Татоо-стила.В първия учебен ден след откриването на изложбата блиц интервю с Деси направиха Калояна и Ангел от Клуба по журналистика и творческо писане.
Ето какво сподели младата художничка:
- Здравей, Деси! Според теб, тази изложба привлече ли окото на други артистични души?
- Здравейте! Всъщност, мисля че получих известна доза пренебрежение от другите артисти. Гледаха картините ми, но в изкуството ми виждаха само цветните багри, сякаш дете ги беше рисувало в час.
- В бъдещето ти ще присъства ли изкуството?
- Не възнамерявам да прекъсвам творческата си дейност, но не желая да превърна рисуването в комерсиална цел. Удоволствието би било изгубено. Но изкуството като хоби винаги ще присъства в живота ми.
- Как се чувстваха близките ти след успеха ти?
- Семейството и приятелите ми бяха невероятно развълнувани, бяха трогнати и емоциите бяха силни. Дори мисля, че бяха по развълнувани от мен.
- Има ли хора в живота ти, които са важни за рисуването?
- Започнах в Батак, при г-жа Иванка Домусчиева, а в гимназията ме подкрепи г-жа Даниела Перничева. Благодаря им!
- Какви окуражителни думи би дала на по-свенливите артистични натури в гимназията?
- Млади сме, бъдещето е пред нас! Бъдете напористи, бъдете нахални! /засмива се/ Създавайте приятелства, връзки, събирайте опит! Не спирайте да творите!

Коментарите са изключени more...

Призив за помощ

by on фев.20, 2020, under Ученици

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
ДА ПОМОГНЕМ НА ЕДНО МОМЧЕ С ГОЛЯМО И ДОБРО СЪРЦЕ
ДА ПОЛУЧИ СВОЯ НОВ ЖИВОТ!

ЙОРДАН ПЕНЧЕВ ОТ 12.Б КЛАС
НА ЕГ „Б. БРЕХТ“, ВИПУСК 2016 ГОДИНА, СЕ БОРИ ЗА НОВО СЪРЦЕ!
ДА ГО ПОДКРЕПИМ С МИСЪЛ И ДЕЛО!
ДАРИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДО 28.02.2020 ГОДИНА!

Коментарите са изключени more...

Свободно място в XI клас

by on фев.20, 2020, under Ученици

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам освободено място в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2019/2020 г.
Едно свободно място в XI клас, I чужд език – Английски език, II чужд език – Немски език.
Пълен текст на обявата

 

Коментарите са изключени more...

Свободни мeста

by on фев.11, 2020, under Ученици

На основание член 104, алинея 2, от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам свободни места в ЕГ ”Бертолт Брехт”- град Пазарджик за учебната 2019/2020 г.
- Две свободни места в VIII клас, I чужд език – Френски език, II чужд език – Английски език.
- Едно свободно място в XI клас, I чужд език – Английски език, II чужд език – Немски език.
Пълен текст на обявата.

Коментарите са изключени more...

Втора транснационална среща на проекта в Пазарджик

by on фев.05, 2020, under Ученици

На 31 януари 2020 г. в Пазарджик, България, се проведе втората транснационална среща на партньорите по проекта.